Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu

pierwsze wydanie drukiem proroctwa - Arnoldo Wion, Lignum Vitae, 1595

pierwsze wydanie drukiem proroctwa – Arnoldo Wion, Lignum Vitae, 1595, zdjęcie: wikipedia

Do całego mnóstwa ludzkich tekstów, analiz i przemyśleń dotyczących pontyfikatu Franciszka należałoby dodać także te, które pochodzą z boskiego objawienia i stanowią przez to nadprzyrodzone źródła interpretacji jego poczynań. Jednym z ważniejszych i bardziej znanych Bożych przesłań dotyczących Franciszka jest z pewnością XII-wieczne proroctwo spisane przez świętego arcybiskupa Malachiasza, w którym znajdujemy między innymi listę wszystkich mających nastąpić papieży i antypapieży. Franciszek pojawia się na tej liście jako przedostatni i na dodatek w zupełnie odmienny sposób od pozostałych.

Starodawne wydanie proroctwa budziło już wiele kontrowersji i niektórzy uważają je za falsyfikat. Nie sposób tutaj omówić wszystkich tych wątpliwości i dać im odpowiednie odpowiedzi. Wielu już to czyniło. Warto tylko napomnieć, że proroctwo trafnie opisuje przepowiedziane przez siebie dla nas już minione pontyfikaty. Choćby mimo wszystko ktoś chciał je podważać, a nawet z wielką niechęcią i obelgami je zwalczał, tak zacięta krytyka byłaby tylko potwierdzeniem prawdziwości tego proroctwa. Tak czy inaczej każdy katolik ma prawo w nie wierzyć. Zobaczy więc, co to proroctwo mówi nam o Franciszku.    

 

Papieże do Benedykta XVI

Proroctwo, wymieniając papieży, posługuje się symbolicznymi imionami. Dopasowanie tych imion do pontyfikatów nie budzi kontrowersji, jest powszechna zgoda interpretatorów, ponieważ imiona wyliczane są w kolejności, jako następujące po sobie.

Wymienić można tutaj choćby ostatnich papieży:

Paſtor & nauta. (Pasterz i żeglarz.) – Jan XXIII
Papież ten może być określony mianem pasterza i żeglarza, gdyż poprzez zwołanie Soboru Watykańskiego II chciał wskazać Kościołowi drogę Jego odnowy i kierunek, w którym powinien zmierzać. Poza tym przed swoim wyborem na Stolicę Piotrową był patriarchą Wenecji, miasta nadmorskiego, w którym podróżuje się łódkami.

Flos florum. (Kwiat kwiatów.) – Paweł VI
Proroctwo odnosi się do charakteru jego pontyfikatu, subtelnej, delikatnej jak najbardziej delikatny kwiat,  drażliwej posługi w bardzo trudnych czasach.
Poza tym Paweł VI miał w herbie kwiaty.

De medietate lunæ. (W połowie przebiegu księżyca.) – Jan Paweł I
Jest to nawiązanie do krótkiego czasu trwania tego pontyfikatu, porównywalnego z czasem obiegu księżyca dookoła ziemi. W zależności od tego jak liczyć, Jan Paweł I mógł zarówno wstąpić na tron papieski jak i umrzeć w połowie przebiegu księżyca. Poza tym umarł na dzień przed połową księżyca.

De labore solis. (O pracy słońca.) – Jan Paweł II
Święty papież Polak wykonał niesamowitą pracę na rzecz utrwalenia i obrony Nauczania Kościoła, odbył liczne pielgrzymki, napisał ogrom tekstów i wygłosił liczne przemówienia. Była to kapłańska praca dla zbawienia ludzi czyniona jawnie, wobec świata, „w świetle słońca”, przed mającą nadejść godziną ciemności. Papież pielgrzymował po ziemi i tak jak słońce wędruje była to ogromna praca.
Niektórzy odnoszą te słowa także do zaćmienia słońca, które miało miejsce zarówno w dniu narodzin jak i śmierci papieża.

Gloria oliuæ. (Chwała oliwki.) – Benedykt XVI
Niektórzy tłumaczą to imię przez odniesienie do Oliwietów, jednego z zakonów założonych na regule benedyktyńskiej, napisanej przez patrona papieża Benedykta. Oliwka jest też symbolem pokoju i pojednania, wprowadzanego w sposób szczególny przez papieża Benedykta XV, ze względu na którego kard. Ratzinger wybrał to imię.
Być może proroctwo to odnosi się także do tego, co jeszcze czeka papieża emeryta Benedykta.

Czasami wyjaśnienia sentencji dotyczące papieży różnią się – nie ma to jednak wpływu na powszechnie przyjmowane przyporządkowanie pontyfikatów do imion.

 

Ostatnie dwie osoby

Tajemnicze pozostają jednak dwa ostatnie akapity proroctwa.

Przedostatni:

In p[er]ſecutione. extrema S.R.E. ſedebit.
Będzie siedział (zasiądzie) podczas największego prześladowania Św. K. Rz. [Świętego Kościoła Rzymskiego].

Ostatni:

Petrus Romanus, qui paſcet oues in multis tribulationibus: quibus tranſactis ciuitas ſepticollis diruetur, & Iudex tremẽdus iudicabit populum ſuum. Finis.
Piotr Rzymianin, który będzie pasł owce podczas wielu ucisków, a kiedy te rzeczy dokonają się, miasto siedmiu wzgórz
[tzn. Rzym] zostanie zburzone i straszliwy Sędzia będzie sądził swój lud. Koniec.

 

Niewłaściwe łączenie akapitów

Ostatnie akapity proroctwa św. Malachiasza

Ostatnie akapity proroctwa św. Malachiasza

Przede wszystkim trzeba przyznać, że byłoby rzeczą zupełnie niewłaściwą, jak to się czasami czyni w nieporadnych wydaniach, łączenie tych dwóch ostatnich akapitów w jeden. Powodem takiej jakże niesłusznej decyzji może być na przykład niedbałość, pobieżna lektura, trudność pojęcia łacińskiej konstrukcji zdaniowej, chęć uproszczenia tekstu dla czytelnika, a także zagadkowość i niezrozumiałość tych wersów.

Jest to jednak, jak widzimy, zupełnie bez podstaw, ponieważ w pierwszym oryginalnym wydaniu mamy wyraźne dwa oddzielne akapity. Każdy nowy papież wprowadzany jest od nowego akapitu i jego tajemnicze imię kończy się kropką. Także akapit przedostatni dotyczący Franciszka bardzo wyraźnie kończy się kropką. Dopiero od nowego wersu przedstawia się kolejną osobę. Co więcej, widzimy, że tekst danego akapitu, poza pierwszą linijką, posiada wcięcie, co łatwo wpływa na wyróżnienie od pozostałych akapitów (osób).

Czasem spotykane używanie numerów przy papieżach zostało wprowadzone w dalszych wydaniach, w oryginale tego nie znajdujemy.

 

Franciszek – akapit przedostatni

Osoba następująca po Benedykcie XVI wprowadzona jest bez imienia, po prostu przez ukazanie czynności, którą wykonuje (siedzenie). Imię wskazuje na godność i na charakter. Pozbawienie kogoś imienia jest zabiegiem bardzo drastycznym, to jakby odebranie komuś należnej mu czci i pozbawieniem przysługujących mu praw.

Franciszek wedle proroctwa po prostu „będzie siedział (zasiądzie)”. Siedzenie wyraźnie odnosi się w przypadku papieża do tronu Piotrowego. Samo siedzenie jednak – tak bezimiennie wprowadzone tutaj w proroctwie – jakby zawiera w sobie brak istotnego elementu papiestwa – siedzenie jest to bowiem czynność czysto zewnętrzna. Jest to wskazanie jakby tylko na techniczną, władczą stronę wykonywania urzędu, tak więc ma tutaj wyraźny negatywne wydźwięk.

Wskazane w proroctwie dodatkowe okoliczności – prześladowanie Kościoła – tylko pogarszają ten negatywny wydźwięk „siedzenia”. Gdy cały Kościół będzie przechodził największe z możliwych prześladowanie, to osoba, o której tutaj mowa, będzie majestatycznie, bez imienia, siedzieć na tronie Piotrowym.

 

Piotr Rzymianin – akapit ostatni

Piotr Rzymianin jest postacią na wskroś tajemniczą.

Godność i imię Piotra, pierwszego papieża, jest wielka. Nikt z papieży w historii nie zdecydował nazwać się Piotrem (II). Choć symbolicznie każdego papieża można określać Piotrem naszych czasów, to faktycznie papież o imieniu Piotr był i jest jeden.

Czy ostatni akapit omawianego proroctwa nie czyniłby odniesienia do św. Piotra, prawdziwego oryginalnego Apostoła Jezusa? Czy właśnie w czasie domniemanego w proroctwie anty-pontyfikatu Franciszka Piotr Apostoł nie mógłby rządzić swoim Kościołem z Niebios w sposób duchowy?

A może jest to jednak kolejny papież, który dopiero nadejdzie albo osoba, która pełnoprawnie będzie pełnić urząd Piotrowy, urząd Rzymskiego najwyższego kapłana?

24 uwagi do wpisu “Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu

 1. Gdyby nie „wybrano” Franciszka, to nie wiem czy tak można by było interpretować to przedostatnie zdanie. Nikt do czasu jego wyboru tego nie rozumiał, dlatego łączono to zdanie z Petrus Romanus. To nie była chyba zła wola, czy ignorancja w kwestii łaciny. Dopiero treźniejszość otwarła oczy na to, że zdanie to dotyczy fałszywego proroka, fałszywego papieża. Taka opcja przed dojściem Franciszka do władzy, była nie do przewidzenia.

  Polubienie

 2. Te dwa akapity łączono razem, bo tak sobie myślę – sprawa wymaga zbadania – w taki sposób wydawano i przekazywano to proroctwo, nie będąc wiernym pierwszemu, oryginalnemu wydaniu. Podejrzewam, że ktoś kiedyś to tak nieszczęśliwie złączył i wszyscy po nim powtarzali. Może nie tyle zła wola, co niedbałość, przeoczenie, niezrozumienie, jakieś narzucenie własnej interpretacji. Zresztą jakby te wersy razem ze sobą zestawić to po łacinie to też na siłę ujdzie.
  Myślę, że takie rozważania i próby domniemania Fałszywego Proroka były być może do przewidzenia – nawet przy łączeniu tych dwóch wersów – co pokazuje książka http://www.goodreads.com/book/show/13643723-petrus-romanus-the-final-pope-is-here – może nie dokładnie to, ale coś w tym stylu tam piszą.

  Polubienie

  • Proszę pamietac,.ze sw Malachiasz zawarl w spisie 111 papiezy 17 antypapiezy. Dlatego wydaje mi sie że nie mozna.mowic o jakims utajnionym 18 antypapiezu. Zostal on nazwany Petrus Romanus.
   Kropka w tekscie zecerskim z 1595 roku jest uzyta przez zecera w nowej technologii druku Gutenberga. Nie wiemy jaki byl oryginalny zapis samego sw Malachiasza, czy po drodze nie bylo jakichś kopii.
   Widać jak zecer upycha tekst, bo druk i papier w tamtych czasach byl bardzo droge
   Nie wiemy czy tam aby nie bylo zamiast kropki przecinka.
   Akapity zawsze zaczynają sie od kolejnej poetyckiej ksywki.
   Zatem raczej te dwa zdania przynalezą do Petrus Romanus.
   A nazwa ta znajduje sie w ich środku.

   Moze byc też tak: jako że Franciszek zapowiadal, że to dlugo nie potrwa, jakies dw, trzy lata, nalezy sie liczyc, że ustapi by wskazac na kogos mocniejszego… samego Antychrysta, zatem jeśli franciszek to utajona u Malachiasza postać, to Petrus Romanus to Antychryst na tronie.
   Ta druga wersja mniej mnie przekonuje
   Dla mnie na dziś Franciszek to Petrus Romanus. Zas Antychryst w ogole nie wystepuje w tym spisie papiezy.

   Polubienie

   • tak, nie znamy oryginalnego zapisu, dlatego posługujemy pierwszym dostępnym – pierwszym wydaniem w druku; kiedyś robiło się porządnie druk, bo to był rarytas, nie tak jak dzisiaj powszechne niechlujstwo drukarskie i edytorskie
    nie możemy na podstawie naszej niewiedzy przedstawiać dowolnych wniosków, nie pozostaje nam nic innego jak uwierzyć w pierwszą dostępną wersję, prawdopodobnie jedyną, która była sporządzona na podstawie oryginału, bo inaczej popadniemy w dowolność bez argumentów
    tak, upycha tekst, ale jeśli nawet przy tym upychaniu nie dał razem tych linijek to tym bardziej jest to argument za tym, że trzeba je traktować osobno
    gdybać możemy długo i przy użyciu wszelkiej dostępnej fantazji na temat ewentualnych przecinków czy innych znaków, które mogłyby paść… – ale to będzie tylko dowolność bez żadnego pokrycia w faktach
    proszę zobaczyć, że cała końcówka proroctwa jest nietypowa – naprawdę oddzielenie dwóch ostatnich wersów jest dla mnie jak czarne na białym, to właśnie jest pytanie – dlaczego bez ksywki (symbolicznego imienia) jest ktoś przedostatni

    Polubienie

  • Mozna też mowic o trzeciej wersji:
   Zdanie pierwsze, przed Petrus Romanus, przynależy do Gloria oliwae i tez charakteryzuje ciegle aktualny ( az do rzecywistej.l smierci BXVI) pontyfikat.
   Zaś nowy akapit i ostania nazwa Petrus Romanus oznacza Franciszka, ostatniego, 112go papieza, ktory jest w tym, 18tym antypapiezem.

   Polubienie

 3. 12.04.2012, 11:27 – Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem
  Nadrzędna kategoria: Orędzia
  Kategoria: kwiecień 2012

  Zmiana rozmiaru czcionki:

  Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie nadal Mnie odrzuca i wiąże się to z oddziaływaniem opinii publicznej.

  Taka ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

  Wierzący obawiają się obelg i złośliwych drwin, które musieliby znieść, gdyby otwarcie mówili o Moim Świętym Słowie.

  Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać do walki ze złymi prawami wprowadzanymi w ich krajach, które są niezgodne ze słowem Mojego Ojca.

  Kapłani czują się speszeni, gdy mają jawnie stanąć w obronie prawdy Mojego nauczania.

  Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów niektórych spośród ich szeregów, przekonują się, że ich głos nie jest słuchany.

  Kiedy dzielni, święci słudzy decydują się stanąć w obronie prawdy Moich nauk, strasznie cierpią. Są oni oskarżani o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

  Widzicie dzieci, prawda Mojej nauki, wypowiadana przez Moje święte sługi jest traktowana jak kłamstwo.

  Kłamstwa, te zniekształcone wersje prawdy zawartej w Piśmie Świętym, są przedstawiane zamiast prawdy.

  Szatan zdobył już wiele dusz, w tym również przewodników Mojego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest dochować wierności Mojej świętej Woli.

  W taki sposób zostałem opuszczony i zepchnięty na bok, że kłamstwa, zasiane w umysłach Moich świętych sług zostały zaakceptowane przez większość.

  Te nikczemne kłamstwa bardzo szybko się rozprzestrzeniają.

  Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Apokalipsy, została zinterpretowana przez wiele Moich kościołów. Jest wiele różnych wersji, ale wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.

  Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.

  Piotr Rzymski jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z nieba pod wodzą mojego Ojca Przedwiecznego. Potem, kiedy przyjdę panować podczas Powtórnego Przyjścia, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.

  Ja tylko mówię prawdę, moja córko.

  Muszę cię ostrzec, że wielu nowych samozwańczych proroków będzie się teraz pojawiać, którzy będą zaprzeczać Mojemu Świętemu Słowu podawanemu tobie, ostatniemu prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych.

  Początkowo będą przekonywać wiernych, że ich słowa pochodzą ode Mnie.

  Słowa ich będą starannie dobrane, a ich znaczenie będzie niejasne i nieco zagmatwane. Ta niedoskonałość dla wielu nie będzie jednak przeszkodą w przyjęciu ich orędzi, gdyż będą one wydawać się zgodne z Pismem Świętym.

  Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.

  Oni, Moja córko, zostali wysłani, by przygotować Boże dzieci na przyjęcia kolejnego papieża, który nastąpi po moim ukochanym wikariuszu papieżu Benedykcie XVI. Ten Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem.

  Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana.

  Oto jak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.

  Niestety, ten Fałszywy Prorok, przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy się jemu sprzeciwiają, będą prześladowani.

  Wytrwajcie dzieci, dopóki możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, którzy próbują przekonać was o autentyczności Fałszywego Proroka.

  Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo.

  Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie.

  Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam jeszcze znane. Będę ujawniać wszystko przez Marię Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jak herezja.

  Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, gdy byłem na ziemi, było traktowane jak herezja, podczas mojego pierwszego pobytu.

  Moje Słowo dane wam teraz przy Moim Powtórnym Przyjściu będzie również traktowane jako takie przez wiernych, w tym przez Moje wyświecone sługi, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

  Szatan złoży w ofierze wiele dusz, żeby zaspokoić swoje ostatnie pragnienia, żeby spowodować największe cierpienie.

  Bądźcie pewni, że będzie istniał Kościół Katolicki, założony przeze Mnie i prowadzony pod wodzą Mojego ukochanego apostoła Piotra, który najwięcej ucierpi w czasach ostatecznych.

  Uważajcie na siebie przez cały czas. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (44) O siłę, by bronić swojej wiary przed fałszywym prorokiem.

  Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twojej nauce

  i głosił Twoje Święte Słowo w każdym czasie.

  Nigdy nie pozwól, abym uległ pokusie ubóstwiania fałszywego proroka,

  który będzie próbował przedstawić siebie jako Ciebie.

  Spraw, by moja miłość do Ciebie była silna.

  Daj mi łaskę rozeznania, abym nigdy się nie wyparł

  prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile

  kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

  Amen.

  Prawda jest zapisana w Piśmie Świętym.

  Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, dlatego przychodzę dopiero teraz, Baranek Boży, aby otworzyć księgę, żeby świat ją zobaczył.

  Żadnej ludzkiej interpretacji w odniesieniu do 1000 lat nie można wierzyć.

  Musicie zaufać tylko Słowu Bożemu.

  Wasz ukochany Jezus

  Polubienie

  • @Patryk
   Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.

   Piotr Rzymski jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z nieba pod wodzą mojego Ojca Przedwiecznego. Potem, kiedy przyjdę panować podczas Powtórnego Przyjścia, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.

   Powyzsze slowa mają kapitalne znaczenie!
   Petrus Romanus to nie piotr sprzed II tys lat. Piotr, apostoł bedzie rzadzic przed i po apokalisie ludem bozym z nieba.
   Jesli Gloria Oliwae to ostatni legalny papiez, to Petrus Romanus to Piotr II. ( nie Piotr z nieba) obecny falwzywy prorok, antypapiez Franciszek.
   Po nim na tronie zasiadzie Antychryst, co zakonczy sie gigantycznymi karami na ludzkosc miedzy innymi ponad trzystu metrowa falarunie na Europe i Amerykę. (Klimuszko, Nostradamus i wielu innych mistykow)
   Antychrysta nie ma juz na liscie Malachiasza.
   Ten nie pochodzacy od Boga Franciszek ma rodowody wywodzqce sie z Rzymu i mieni sie biskupem Rzymu unikajac nazywanie sie papiezem. Jest mu to potrzebne do wprowadzenia jednej światowej religii a tam nie ma miejsca na papieza.

   Polubienie

   • to proroctwo „Piotr Rzymski jest Moim Piotrem, autentycznym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z nieba pod wodzą mojego Ojca Przedwiecznego” by tylko potwierdzało moja interpretację, że Malachiasz nie daje Franciszkowi imienia, przecież Piotr Rzymianin a Petrus Romanus to to samo; czas pokaże 🙂

    Polubienie

   • dodam, ze Franciszek z Asyzu to – San Francesco d’ Assisi, nato Francesco Giovanni di Pietro Bernardone – to pelne brzmienie jego imion i nazwiska ,
    a Pietro – to Petrus

    Polubienie

 4. Mam wątpliwości co.do.takiej interpretacji, bowiem widać z textu łacińskiego że jest on składana.zecersko.a.Zatem powstał po wynalezienie druku przez Gutenberga. Cyklinowanie 1583 roku
  Nie.zachowal się rękopis z XII wieku.
  Spis wszystkich 111 papieży zawiera 17 antypapieży, dlaczego zatem 18 miałby być pozbawiony „imienia”?
  Myślę, że Petrus Romanus jednak następuje po Gloria oliwae i jest to mason Franciszkanów, heretykiem jakich jeszcze KK nie widziało. Dlatego skończy się to zburzeniem Rzymu i surowym osadę ludu!

  Polubienie

  • To w jaki sposób składany jest tekst zupełnie nie ma tutaj znaczenia. Czy była przy tym użyta taka czy inna metoda – można była dać dane wyrażenie od nowej linijki albo pociągnąć je w starej – przecież o tym decyduje ten, co składa. Tutaj wyraźnie składający chciał oddzielić to, co zaczyna się słowami Petrus Romanus od tego, co jest linijkę wcześniej.
   Ma Pan rację, że nie zachował się rękopis z XII wieku, nie wiemy, jak w nim proroctwo było zapisane. Pozostaje nam ufać, że osoba składająca proroctwo do druku dobrze je odzwierciedliła. Nie mamy lepszych i wierniejszych źródeł niż to przytoczone tu wydanie – musimy na nim polegać i mu ufać albo wpadniemy w absurdalne nie poparte żadnymi faktami dociekania co mogło być albo co nie mogło być w rękopisie. Proszę zwrócić uwagę, jak wielką rolę przywiązywano wtedy do spraw edycyjnych, to były początki druku, jak coś się wydawało to na porządnie – dzisiaj to jest w tej kwestii nierzadko straszliwe niechlujstwo, gdy każdy prawie może sobie książkę wydać. Kiedyś nie robiono byle czego, także możliwość, że przeinaczono rękopis proroctwa, jest bardzo mała.
   Ten antypapież drugi od końca mógłby być bez imienia ze względu na swoją szczególną (anty-)rolę – proszę zobaczyć, że jest przed albo w trakcie Apokalipsy – przez końcem dziejów 🙂 To byłby zupełnie odmienny przypadek od minionych antypapieży.
   Twierdzić na podstawie tego rękopisu, że Petrus Romanus następuje po Gloria Olivae jest moim zdaniem wyraźnym rozminięciem się z tekstem.
   Petrus Romanus to może być symboliczne określenia św. Piotra, nie wiem, czas pokaże.

   Polubienie

 5. @Bernard
  Co do rzetelnosci i dbałości edycyjnej, to wystepowala ona po stronie autorow dziel przeznaczonych do druku.
  Gorzej bylo z zecerami, tu nie zawsze mysl autora była dokladnie w druku odzwierdlciedlana.

  Polubienie

  • tak czy inaczej nie pozostaje nam nic innego jak zaufać tej wersji, bo nie mamy lepszych danych i możemy gdybać w nieskończoność w dowolny sposób, kto co mógł napisać albo nie napisał i co zrobił źle albo nie zrobił – nie ma na to żadnych źródeł tylko nasze domysły, bez argumentów

   Polubienie

 6. Ta nasza dyskusja o ewentualnych probach odczytania zapisu sw Malachiasza nie rostrzyga ostatecznie o jedynym uprawnionym sposobie tegoz odczytania, ale cos w temacie zbilza ku prawdzie.
  Mysle, ze orędzia MBM rzucają nieco wiecej swiatla na rzeczoną tu problematykę.
  Pozostaje nam jak na razie zmierzać droga intuicji… choc oboje jednak mamy w tej sprawie intuicje różne.
  Pozdrawiam

  Polubienie

 7. to co wszyscy tu wypisujecie nie ma NIC wspólnego z nauką Kościoła, a przede wszystkim Ewangelią,w którą podobno wierzycie… OSĄDZACIE człowieka (Papieża Franciszka) bez żadnych poważnych powodów z JEGO STRONY, a jedynie na podstawie analizy „proroctw”, na dodatek nie wiadomo przez kogo przepisanych, z jakimi błędami czy uproszczeniami, albo przeinaczeniami na przestrzeni wieków. Ale te proroctwa są dla Was i autora tego artykułu ważniejsze, niż czyni papieża, do których to proroctw NAGINACIE rzeczywistość i wszelkie interpretacje. W artykule tego rzekomo uczonego autora (tytuł doktora zobowiązuje…) NIE MA ANI JEDNEGO DOWODU na teorię, która głośi (oskarżając Papieża Franciszka o bycie ‚anty’). Pod każdym zarzutem są pseudo wywody o proroctwach i ZARZUCANIE, że „jeśli Papież Franciszek zrobi…” … JEŚLI nie oznacza JAKIEGOKOLWIEK dowodu!!!!!!!!!! Czy nie ma tu ani jednej osoby INTELIGENTNEJ I MYŚLĄCEJ??? Przestańcie życ chorymi teoriami spiskowymi, a zacznijcie SAMODZIELNIE MYŚLEC i ANALIZOWAĆ CZYNY!. Na razie nie widzę żadnych czynów, które byłyby ze strony papieża złe czy chociaż częściowo w złą stronę zmierzające. Przeciwnie, dobrał się do d…y całej mafii księży i biskupów, którzy od dziesięcioleci „kręcą lody finansowe” i zabawiają się w pedofilię, dlatego spotyka Go fala nienawiści i buntu. Jeśli cokolwiek złego stanie się z Rzymem i Watykanem, to nie przez pojawienie się Papieża Franciszka, tylko przez GRZECHY setek albo i TYSIĘCY zakłamanych i nieuczciwych duchownych! TO oni doprowadzili do tego, co się teraz (2015) wydarzyło w Irlandii… To oni i ich czyny doprowadzają do odchodzenia wiernych od Kościoła, a nie Papież Franciszek, który NIC ZŁEGO nie uczynił, poza uporczywym nawoływaniem duchownych do skromności i pokory, i DAWANIEM dobrego przykładu! Jakim prawem OSĄDZACIE tego człowieka na podstawie jakichś „proroctw”???? Zachowujecie się jak w I w. n.e. Żydzi, którzy osądzili Chrystusa, bo nie „pasował im” do ich proroctw i ich wizji, bo głosił REWOLUCJĘ w ich obyczajach. I teraz wy za to osądzacie Papieża???? Czy wam rozum odebrało? Jakiś doktorzyna wypocił z siebie stek bełkotu – bo dla inteligentnego człowieka to co napisał w tym artykule to jest BEŁKOT, ponieważ nie ma żadnego dowodu tylko stek PRZYPUSZCZEŃ, założeń i zmanipulowanych INTERPRETACJI! To, że papież powiedział coś o tolerancji dla homo, nie oznacza, że nawołuje do zmian doktrynalnych wobec nich.! Dwa tysiące late temu Chrystus powiedział, żeby nie osądzać prostytutki, nad którą się pochylił, a która w tamtych czasach była kimś takim, jak dziś oceniacie homoseksualistów (dla jasności: nie jestem z nich, i nie „popieram” ich, co nie oznacza, że trzeba ich osądzać. Jestem przeciwk wciskaniu ich wszędzie oraz ich doktryn, ale NIE osądzam Papieża po jednym zdaniu, które mówi o tolerancji dla nich i otwieraniu się na nich! Bo tak samo było z Marią Magdaleną, jeśli ktoś z Was umie samodzielnie to zauważyć…. ).

  Autor artykułu na każdym kroku przedstawia jako „dowody” cytaty z Katechizmu Kościoła Katolickiego. A ja się pytam, czy w XIV i XV wieku doktryna KOścioła Katolickiego była taka sama jak dziś, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło? TO dlaczego nie palicie na stosach niewierzących? To dlaczego nie palicie na stosach lekarzy ktorzy wykonują SEKCJE ZWŁOK? PRzecież to wszystko było w INTERPRETACJI Kościoła Katolickiego w tamtych czasach! W X-XI wieku Papież błogosławił idących na Krucjatę, żeby mordowali ‚niewiernych’. Może zaczniecie już dziś zatem realizować tamte INTERPRETACJE Kościoła Katolickiego, ponieważ późniejsze ich zanegowanie przez KK było – w myśl przedstawianego tutaj toku – herezją i ‚zmianą doktrynalną’. Hmm? A tym samym należałoby, IDĄC ZA WASZYM TOKIEM MYŚLENIA w tych postach, odrzucić Katechizm KK jako ‚heretycki’, ponieważ powstał dużo później od Inkwizycji i ją w ten czy inny sposób neguje, tzn przedstawia już inną wykładnię teologiczną INTERPRETACJI Nowego Testamentu. MOże jednak zatem warto zacząć MYŚLEĆ samodzielnie, przestać SPISKOWAĆ i wierzyć w „proroctwa”, a zacząć OBSERWOWAĆ, ANALIZOWAĆ ale … NIE OCENIAĆ POCHOPNIE! Bo to, co widzicie w mediach (także wypowiedzi Papieża Franciszka) MOŻE być również zmanipulowane, wyrwane z kontekstu lub blędnie przetłumaczone (jak 99% tekstów filmów w Polsce w kinie czy TV, które zawierają rażące błędy tłumaczeniowe, często powodujące inną interpretację kwestii słyszanych w oryginale na ekranie).

  A jeśli ktoś zamierza napisać jakąś TAK DRASTYCZNĄ OCENĘ i ZARZUT pod adresem Papieża Franciszka, to poproszę DOWODY i FAKTY, a nie interpretacje i pseudowywody oparte na domysłach i przypyszczeniach w trybie „jeśli zrobi to….”, bo to jest intelektualne średniowiecze i MANIPULACJA rodem z PRL!

  Żeby było jasne, NIE WIEM, co myśleć o Papieżu Franciszku. Nie jestem po ŻADNEJ ze stron, ale dopóki nie zobaczę DOWODÓW w Jego CZYNACH czy słowach, to nie będę go OSĄDZAĆ, jak Wy to czynicie tutaj OBŁUDNICY.

  I jeszcze jedno. Nie wiem skąd to bezkrytyczne uwielbienie dla Papieża Benedykta XVI. Jeśli tak lubicie wierzyć w każdy POZÓR, to dlaczego NIKT tutaj nie napisał chociaż słowa wątpliwości na jego temat? Przecież w internecie są zdjęcia z czynionymi przez Niego ręką symbolami masońskimi, czy pierwszym spotkaniem jakie odbył po objęciu pontyfikatu z ważnym przedstawicielem społeczności żydowskiej…. ? Ja nie oceniam tego, bo to mogą być RÓWNIEŻ manipulacje, ale… Wy nie oceniajcie Papieża Franciszka po wypocinach jakiegoś pseudo-doktorka. Pseudo- … ponieważ posiadanie tytułu naukowego zobowiązuje do posługiwania się TYLKO i WYŁĄCZNIE dowodami oraz faktami, a nie PRZYPUSZCZENIAMI i ‚interpretacjami’ proroctw, które mogą być kompletnie albo w istotnym stopniu blędne.

  Kto ma mózg, niech myśli SAMODZIELNIE, a nie pędzie za manipulatorami, a do takich ewidentnie należy zaliczyć tekst tego doktorka. Nawet gdyby (na co dziś BRAK JAKICHKOLWIEK dowodów!!!) okazało się, że te proroctwa byłyby trafnie interpretowane, dziś NIE MAMY na to dowodów i nie MACIE PRAWA do oskarżania Papieża Franciszka i rzucania w Niego kamieniami! Obserwujcie i myślcie !

  Polubienie

  • Pojawiaja sie oto pewne przesłanki, które zdają się potwierdzac zarówno proroctwa, jak i przypuszczenia snute na ich podstawie. Ostatnie „wyczyny” Franciszka są niepokojące dla mnie jako „trzódki”. Chodzi mi zwłaszcza o to co wszyscy wierni obserwują z niepokojem i nie potrafią się z tym pogodzić, tzn obmycie i UCAŁOWANIE nóg muzułmanom, którzy gwałcą kobiety, dzieci i mężczyzn w całej Europie. Może sie mylę, ale Ewangelia nie mówi nic o tym aby Pan Jezus obmywał nogi przypadkowym przechodniom (np Samarytanom) ani je całował. Nastepna sprawa przyjęcia do Watykanu muzułmanów, zamiast równie cierpiących chrześcijan. I brak głośnego protestu i potępienia dla mordów dokonywanych na chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, łącznie z rozstrzeliwaniem dzieci i paleniem chrześcijan w Pakistanie. A także żadnej reakcji na bezczeszczenie Krzyży, ich palenie i palenie także ikon w Grecji np. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Franciszka jest dla mnie szokiem, ale w świetle rozmowy panów, wszystko jest trochę bardziej zrozumiałe, choć w dalszym ciągu nie do przyjęcia.

   Polubienie

 8. Franciszek na ostatnim spotkaniu z wolontariuszami Swiatowych Dni Mlodziezy odbywajacych sie w Krakowie,zapowiedzial ze na kolejnych Dniach Mlodziezy w Pananie ,bedzie z nami Piotr.

  Czyli wynikalo by z tego ze Piotrem Rzymianinem,jest antychryst.
  Niekoniecznie musi wtedy w Pananie pierwszą osoba.Wazne jest to ze antychryst juz bedzie w Pananie z młodzieza…

  Polubienie

 9. W kilku pierwszych wystąpieniach jako papież-elekt kard. Bergoglio sam przedstawił się wiernym jako biskup Rzymu i dalej z mocą podkreślał w pierwszej kolejności swoją rzymskość, jak gdyby wypierając papieską jurysdykcję nad Kościołem powszechnym. Osobiście nie potrzebuję bardziej wymownych dowodów na połączenie jego osoby z Piotrem Rzymianinem…

  Polubienie

 10. Bergolio, ZE SWOIM PODEJŚCIEM DO SAKRAMENTÓW DLA PAR HOMOSEKSUALNYCH I ROZWODNIKÓW, BEZ ODWRÓCENIA SIĘ PRZEZ NICH OD GRZECHU CÓDZOŁÓSTWA, ZAPRZECZA PISMU ŚW-WIECZNEMU, NIEZMIENNEMU SŁOWU BOGA, TRADYCJI I DOGMATOWI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. TYLKO HERETYK I NIEPRZYJACIEL BOGA I MISTYCZNEGO CIAŁA CHRYSTUSA JEST DO TEGO ZDOLNY ! PRZECIWKO SŁOWU BOGA ZBUNTOWAŁ SIĘ LUCYFER I JEGO SŁUDZY ! ALE ZWYCIĘSTWO NASZE W TEJ, KTÓRA STARŁA GŁOWĘ WĘZA I WIERNOŚCI CO DO JOTY SŁOWU JEJ SYNA, AMEN, AMEN AMEN

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s