Sternik kieruje łódź na nowe wody – wycisza konserwatystów, podtrzymuje liberalizm – tworzy przestrzeń dla jawnej herezji w Kościele

Pope FrancisNadesłane przez A. Artykuł uzupełniony.

– Kard. Burke, Kard. Marx i kard. Kasper
– Fakty, które zaczynają mówić same za siebie
– Synod biskupów z 2014 roku – porównanie z synodem z 1967 roku
– Przestrzeń dla błędów w wierze – ukrywająca się schizma (herezja) ujawnia się


***

 

Kard. Burke, Kard. Marx i kard. Kasper

Kardynał Raymond Leo Burke pełnił urząd Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, czyli był szefem najwyższego organu sądowniczego w Kościele Katolickim. Jasno wypowiadał się w sprawie doktryny i praktyki Kościoła. Kardynał Burke w wywiadzie dla Buzz Feed News powiedział, że papież Franciszek wkrótce przeniesie go na stanowisko patrona Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego, jest to funkcja o charakterze głównie reprezentacyjnym. Kardynał wyjaśnił, że o planowanym przeniesieniu został poinformowany ustnie. Na razie jednak nie otrzymał oficjalnego dokumentu w tej sprawie. Kardynał Burke w oczywisty sposób, co można wnioskować ze wszystkich jego wypowiedzi, jest jednym z większych kardynałów tradycjonalistów w Watykanie, i to sprawującym wysoki urząd w Kościele (1).

Kardynał Reinhard Marx podsumowuje na łamach włoskiego dziennika La Repubblica synod o rodzinie i mówi – „Droga została przetarta, lody zostały przełamane. O niektórych sprawach Kościół może teraz swobodnie dyskutować. Jeszcze przed dwoma laty wszystko to było niemożliwe [chodzi m in. o niezgodną z katolicką praktyką i doktryną sprawę Komunii św. dla tzw. rozwodników żyjących w nowych związkach]”. Liberał, a nawet heretyk – jawnie mówiący o możliwości zmiany doktryny Kościoła, gdy Kościół wyraźnie utrzymuje, że swojego depozytu wiary nie może zmienić. Kard. Marx jest członkiem ośmioosobowego gremium najbliższych papieskich współpracowników (tzw. grupy G8).

Podobnego zdania co do Komunii św. dla tzw. rozwodników żyjących w nowych związkach, a właściwie inicjator tego pomysłu na szersze forum, jest kard. Walter Kasper. Ostatnio wypowiedział się na ten temat we włoskiej telewizji RAI. Jego zdaniem cel pierwszego synodu o rodzinie został spełniony, a mianowicie zwrócono uwagę na problem rozwodników i gejów. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższego roku, przed kolejnym synodem, uda się osiągnąć szerokie porozumienie w tych kwestiach – powiedział kardynał Kasper. Papież po cichu wspiera kard. Marksa, i nie tylko po cichu (zob. Nagranie wideo wypowiedzi Franciszka – dowód na to, że wspiera on poglądy kard. Kaspera). Modernista, a nawet heretyk.

 

Fakty, które zaczynają mówić same za siebie

Kardynał Burke przeciwstawił się heretyckim zapisom dopuszczającym braterską przestrzeń we wspólnotach katolickich dla homoseksualistów, prowadzących pożycie seksualne między sobą (niektórzy mówią, że powinno się ich nazywać sodomitami) oraz możliwość dopuszczenia do Komunii osób żyjących w permanentnym grzechu ciężkim, czyli rozwodników, którzy zawarli kolejny związek. Następnie szanowny kardynał Burke broniący depozytu wiary zostaje powiadomiony ustnie o odwołaniu z pełnionej do tej pory funkcji i odsunięty na boczny tor.

Kardynałowie Marx i Kasper jawnie zaprzeczają katolickiej praktyce i przez to nauce dotyczącej homoseksualistów i nierozerwalności małżeństwa, niszcząc w ten sposób depozyt wiary katolickiej. W czasie synodu lobbują na rzecz uchylenia tej nauki, po synodzie udzielają wywiadów, w których mówią, że wszystko jest na najlepszej drodze, że trzeba poczekać, że drzwi zostały uchylone, że w Kościele można już rozmawiać o tematach, które były zakazane dwa lata temu (gdy papieżem był Benedykt XVI). Mówiąc inaczej głoszą naukę h e r e t y c k ą   i… n i c   s i ę   n i e   d z i e j e. Żaden z nich nie został odwołany, nie usunięto ich z diecezji, brak reakcji Franciszka, a wręcz wsparcie. Używając porównania, czy pozostawienie gnijących jabłek w koszyku, nie jest zagrożeniem dla tych zdrowych? Co z powierzonym ich opiece Ludem Bożym, któremu głoszą jawnie heretycką naukę?

Nie udawajmy, że jest dobrze, bo dokument podsumowujący synod nie zaprzecza depozytowi wiary katolickiej. Liberałowie, moderniści i masoneria działający w Kościele Katolickim wykonali klasyczny masoński atak. Zrobili dwa kroki do przodu i cofnęli się o jeden. Otworzyli drzwi, uruchomili mechanizmy. Rozpocznie się lobbing, który będzie trwał rok – przed kolejnym synodem biskupów na jesieni 2015 roku. Do diecezji zostanie rozesłany kwestionariusz. Ostatecznie o wszystkim po synodzie ma zadecydować Franciszek. Powinniśmy się też modlić o uwolnienie od demonicznego wpływu wyższej hierarchii kościelnej – a jeszcze bardziej o wytrwałość w wierze dla trwających przy Magisterium. Nie zasypiajmy gruszek w popiele, bo moderniści i liberałowie nie odpuszczą.

Za przykład degradacji konserwatystów i tradycjonalistów w Kościele może służyć także sprawa Franciszkanów Niepokalanej oraz paragwajskiego biskupa Livieres (2). Papież także daje wyraźne znaki, że tradycyjni, konserwatywni biskupi, są zbyt tradycyjni i nie należy podzielać ich zdania, że jego decyzje będą różne od tego (zob. Franciszek dystansuje się wobec kardynałów broniących nauki Kościoła).

 

Synod biskupów z 2014 roku – porównanie z synodem z 1967 roku

Obecne wydarzenia mocno korespondują z historią jaka miała miejsce w latach 1967-1969 i dotyczyła wprowadzenia obecnego rytu Mszy Świętej.

Jak wspominał Kard. Ottaviani, prefekt Świętego Oficjum, druga osoba w Watykanie po papieżu:

„Zwołany w Rzymie w październiku 1967 roku Synod Biskupów miał wypowiedzieć się na temat eksperymentalnego odprawiania nowej tzw. mszy normatywnej (Missa Normativa). Owa Msza, opracowana przez Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia (Komisję ds. realizacji soborowej Konstytucji o liturgii), wywołała wśród członków Synodu ogromne zakłopotanie. Na ogólną liczbę 187 głosujących wielu wyraziło żywy sprzeciw (43 głosujących non placet) oraz liczne i poważne zastrzeżenia (67 głosów iuxta modum), a 4 wstrzymało się od głosu. Światowe agencje informacyjne mówiły o „odrzuceniu” proponowanej nowej Mszy przez Synod, zaś prasa postępowa pominęła to wydarzenie milczeniem. (…) W promulgowanym 3 kwietnia 1969 r. konstytucją apostolską Missale Romanum Nowym Obrządku Mszy znowu odnaleźć można obrzęd tożsamy w swej istocie z „Missa Normativa”. Nie wydaje się, by w międzyczasie konferencje episkopatów były proszone o przesłanie opinii w tej sprawie” (3).

Historia ta zakończyła się usunięciem na długie lata w cień Mszy Świętej według klasycznego rytu rzymskiego, a zastąpieniem jej przez ukształtowana częściowo na wzór protestanckiego nabożeństwa Novus Ordo Missae, czyli Mszą Świętą, w której współcześnie powszechnie uczestniczą katolicy. W roku 1969 znany protestancki teolog Max Thurian, powiedział: „Obecnie protestanci nie widzą przeszkód natury teologicznej, by używać tej samej Mszy, co katolicy”. Wcześniej, gdy Kościół Katolicki odprawiał tradycyjnie katolicką Mszę Św. Trydencką, sięgającą swoim źródłami starożytności, protestanci nie widzieli możliwości współdziałania w tym obszarze.

Zagrożenie dzisiaj jest jednak o wiele większe – nie tylko chce się zmienić i podkopać obrządek – uderza się w same prawdy wiary katolickiej. Nie jest to sprawa dyskusyjna, sprawa obowiązywalności lepszych czy gorszych rytów – jest to sprawa dotycząca niemylnego depozytu wiary.

Obecnie uruchomiono identyczne mechanizmy i stąd radość w obozie kardynałów głoszących heretycką naukę. Swoją drogą ciekawie w tej całej historii wygląda zachowanie papieża Franciszka, który od dłuższego czasu prowadzi polowanie na tradycjonalistów, a nie szkodzi modernistom.

 

Przestrzeń dla błędów w wierze – ukrywająca się schizma (herezja) ujawnia się

Poniżej przedstawiamy naprawdę nieliczne przykłady.

Przestrzeń dla herezji istniała jeszcze długo przed synodem. Niewielu odważyło się publicznie wprost ujawnić ze swoimi poglądami. Biskup Johhan Bonny (ordynariusz diecezji Antwerpii) przedstawia oczekiwania wobec Synodu: powszechna antykoncepcja w małżeństwie, poczęcia in-vitro dla par bezdzietnych, życie w wolnych związkach przed ślubem (4).

Włoski biskup Domenico Mogavero powiedział, że nie widzi przeszkód dla związków cywilnych osób homoseksualnych. Kościół nie może wtrącać się w prawo cywilne ze względu na laickość państwa – uznał. Słowa te padły jeszcze w trakcie Synodu Biskupów, który, jak wiemy, ostatecznie nie ujął w finalnym dokumencie passusu dotyczącego homoseksualizmu. Bp Mogavero sądził jednak, że stanie się inaczej (5).

Arcybiskup Victor Manuel Fernandez, rektor katolickiego uniwersytetu Argentyny, uważa, że w sprawie homoseksualistów można było zrobić więcej na ostatnim synodzie. Można było przynajmniej powiedzieć za Papieżem Franciszkiem: „Kimże ja jestem, by osądzać gejów” – powiedział abp Fernandez w wywiadzie dla dziennika La Nacion (6).

Sekretarz generalny włoskiego episkopatu, Biskup Nunzio Galantino, uznał, że Kościół dyskryminuje „niekonwencjonalne pary”. To głos w dyskusji o dopuszczeniu rozwodników w nowych związkach do sakramentów. Takie słowa padły na konferencji poświęconej liturgii zorganizowanej w Orvieto, gdzie biskup Galantino stwierdził, że „brzemię wykluczenia z sakramentów jest nieusprawiedliwioną ceną do zapłaty, a w dodatku de facto dyskryminacją”(7).

Adolfo Nicolas, generał jezuitów, dobrany przez Franciszka do redakcji tekstów synodu, powiedział dla agencji informacyjnej I.Media, że w ciągu roku należy spodziewać się rewolucji (w Kościele) (8).

Jak to będzie wyglądać i dokąd to wszystko zmierza? Franciszku, dokąd sterujesz łodzią, którą jest Kościół?

 

 

Artykuł zamieszczony na blogu: Czy Franciszek to fałszywy prorok?

Pierwsza krótsza wersja artykułu: http://www.eprudnik.pl/czy-leci-z-nami-pilot/

 

Przypisy:

 1. ^^^http://www.pch24.pl/kard-burke-oficjalnie-papiez-mnie-zdegradowal,31639,i.html

 2. ^^^http://kankakeelatinmass.altaredesign.com/2014/10/09/removed-from-his-see-bishop-livieres-still-speaks-out/

 3. fragment z Kard. Ottaviani, Kard. Bacci Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, (2) Rzym, 25 września 1969 r.

 4. ^^^http://www.onepeterfive.com/belgium-takes-aim-family

 5. ^^^http://www.fronda.pl/a/bp-mogavero-tak-dla-zwiazkow-cywilnych-homoseksualistow,43208.html

 6. ^^^http://pl.radiovaticana.va/news/2014/10/21/w_sprawie_rozwodników_i_homoseksualistów_są_nadzieje_na_zmiany/pol-832287
 7. ^^^http://www.fronda.pl/a/sekretarz-episkopatu-wloch-kosciol-dyskryminuje-niekonwencjonalne-pary,41151.html

 8. ^^^http://www.businessinsider.com/afp-pope-faces-key-test-with-vote-on-divorcees-gays-2014-10

4 uwagi do wpisu “Sternik kieruje łódź na nowe wody – wycisza konserwatystów, podtrzymuje liberalizm – tworzy przestrzeń dla jawnej herezji w Kościele

 1. Warto dodać, że Victor Manuel Fernandez został po prostu odgórnie mianowany przez Franciszka biskupem tytularnym z pominięciem całego normalnego watykańskiego procesu konsultacji na to stanowisko. Franciszek go chciał i nikogo o zdanie w tej kwestii nie pytał. Dołączył go na siłę, jako jednego z 6 członków do komisji, która przygotowała to fatalne pierwsze Relatio. Fernandez został wyraźnie usłyszany jak podczas Synodu powiedział: „Nie musimy martwić się o to, że kard.Mueller nas skarci, bo papież kazał nam mówić w sposób otwarty” (czytaj… czyli przeciwko nauczaniu Jezusa i Biblii). Link, który tu podaję jest zatytułowany przez kapłana-blogger’a: „Człowiek, na którego należy uważać” http://liturgicalnotes.blogspot.ca/2014/10/a-man-to-watch.html

  Polubienie

 2. Znak końca czasów – Chwała powróci na ziemię

  Otrzymano niedziela, 14 listopad 2010, godz. 23.00

  Kościół zszedł ze swojej drogi i stacza się w ciemność. To, moje dziecko, zostało przepowiedziane i jest to znak Czasów Ostatecznych. To są czasy, kiedy nastanie ostatni papież, a świat zatraci się pod błędnym przewodnictwem Fałszywego Proroka.

  Polubienie


 3. Na zdjęciu: prymas Wspólnoty Anglikańskiej abp Justin Welby i królowa Elżbieta, najwyższy zwierzchnik Kościoła anglikańskiego w Anglii

  Kościół anglikański usunął grzech, szatana i skruchę z obrzędów chrztu. Abp Justin Welby zatwierdził właśnie nowy rytuał. Na razie nie zastępuje on poprzedniego, a jedynie stanowi wersję alternatywną, którą stosuje się już jednak w ponad tysiącu anglikańskich parafii. Rodzice i chrzestni nie muszą się już wyrzekać grzechu ani szatana. Nie deklarują też swego poddania Jezusowi Chrystusowi, bo poddaństwo źle się kojarzy, zwłaszcza kobietom. Nowa formuła przewiduje jedynie wyrzeczenie się zła, wszelkich jego postaci oraz fałszywych obietnic. Zdaniem pomysłodawców kolejnej reformy liturgicznej nowa formuła jest bardziej zrozumiała i idzie z duchem czasu.

  We Wspólnocie Anglikańskiej nie brak jednak krytyków nowego obrzędu. Zdaniem bp. Michaela Nazira-Ali Kościół banalizuje w ten sposób swoje nauczanie, uważając, by wszyscy czuli się jak w domu i nikogo nie urazić. Tym samym jednak chrzest został sprowadzony do banalnego powitania we wspólnocie Kościoła i nie ma już żadnego zakorzenienia w Bożych obietnicach. Inny członek Synodu Generalnego zaznacza, że zmiana rytuału jest konsekwencją faktu, iż większość anglikanów nie wierzy już piekło, grzech czy skruchę. Wystarczy złożyć ręce i uśmiechać się, by pójść do nieba. Nie tego jednak nauczał Jezus – mówi cytowany przez Daily Mail anglikański

  Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2014/01/07/anglikanie_usun%C4%99li_grzech_i_szatana_z_obrz%C4%99d%C3%B3w_chrztu/pol-761992
  strony Radia Watykańskiego

  PROSZĘ SAMEMU STWIERDZIĆ CZY ORĘDZIE OPISUJE REALNĄ PRAWDĘ?

  Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne

  Orędzia Ostrzeżenia

  poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 04.05

  Moja wielce umiłowana córko, niech żaden człowiek nie wierzy, że w czasie, kiedy Moi umiłowani, wyświęceni słudzy — ci dochowujący Mi wierności — będą prześladowani, Mój kościół może umrzeć.

  Kiedy Moi wrogowie zmienią Sakramenty i wprowadzą nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki, i wtedy powiedzą, że Mój Kościół pozostaje takim, jakim był zawsze, to będzie to kłamstwo. Mój Kościół nigdy nie może się zmienić.

  Tak wiele argumentów zostanie w każdym narodzie zgromadzonych, aby zbezcześcić Sakrament Małżeństwa. Oni, wrogowie Boga, chcą, aby chrześcijanie zaakceptowali małżeństwo pomiędzy partnerami tej samej płci, ale chrześcijanom nie wolno tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. Jest to nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.

  Wtedy, krok za krokiem, zaczną wprowadzać nowe wersje Mojego Nauczania. Wam, wam wszystkim, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy nie wolno Mnie zdradzić. Nie wolno wam nigdy zaakceptować żadnej namiastki dla tych Sakramentów, jakie wam zostawiłem. Ja jestem Prawdą. Mój Kościół reprezentuje Prawdę. Tylko wtedy możecie twierdzić, że jesteście częścią Mojego Kościoła, jeżeli zachowujecie całe Moje Nauczanie, Moje Sakramenty i akceptujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu była największą Ofiarą, która zapewniła wam wasze zbawienie.

  Wszystko, co odchodzi od Prawdy — z powodu strachu, że będzie to obraźliwe dla pogan — jest bardzo niebezpieczne. Kiedy zaprzeczacie Nauczaniu Boga i naśladujecie nowy, alternatywny Kościół, to nie pozostajecie już dłużej częścią Mojego Kościoła na ziemi. Jeżeli zaprotestujecie przeciw nowym pogańskim praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, zostaniecie uznani za heretyków. Wtedy, w Moje Imię, będą próbowali was ekskomunikować. Jeżeli pozostaniecie Mi wierni i odmówcie wzięcia udziału w tym nikczemnym oszustwie — wtedy pozostaniecie częścią Mojego Kościoła.

  Kiedy przyjdzie co do czego, wybór ten może okazać się bolesny, chociaż jest on bardzo prosty: Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie.

  Wasz Jezus

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s