To się nie mieści w mentalności polskiego katolicyzmu

przekreslony.papiez.franciszek

Papież heretyk? Niemożliwe, wykluczone, nieprawdopodobne!    

Wierność papieżowi jest czymś, co jest szczególne ważne w katolicyzmie. Piotr – opoka, fundament Kościoła, zwornik jedności. Papieżowi zawsze należy się szacunek i posłuszeństwo. Należy być ostrożnym i raczej bronić papieża, niż próbować go krytykować, co otwarcie zawsze czynił świat.

Pewnie bardziej niż w innych krajach taki słuszny sposób myślenia obecny jest w polskim katolicyzmie, który na tle świata jest bardzo tradycyjny i zachowawczy. Tak, szczególnie w Kościele w Polsce, który dał światu wielkiego świętego papieża Jana Pawła II, mamy wielkie przywiązanie do następcy świętego Piotra.

Nie przychodzi nam jednak na myśl, że na tronie Piotrowym mógłby zasiąść fałszywy papież czy antypapież. To się w ogóle nie mieści w naszych głowach.

A szkoda.

Bo trzeźwe myślenie podpowiada, że coś takiego – skoro wielokrotnie występowało w historii w tej czy innej formie – może się kiedyś jeszcze powtórzyć.

Ponadto jeśli miałby to być tym razem odstępca od wiary. A święci i objawienia wyraźnie nas przed tym przestrzegają, czasami wskazują, jak się zachować i zapowiadają, że coś takiego kiedyś rzeczywiście nastąpi.

Czy jesteśmy tego świadkami?

 

11 uwag do wpisu “To się nie mieści w mentalności polskiego katolicyzmu

 1. „Nastaje eon chrześcijaństwa apokaliptycznego, Kościoła Dni Ostatecznych. Wchodzimy szybkimi krokami w czas, w którym chrześcijaństwo na powrót staje się dla świata superstitio malefica („zbrodniczym przesądem”), tępionym z mocy prawa. Papież Franciszek – „papież ubogi”, otwiera być może już ten ostatni etap.”

  Fragment artykułu: Papież Franciszek – ku nowemu eonowi chrześcijaństwa? – Jacek Bartyzel

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/03/14/papiez-franciszek-ku-nowemu-eonowi-chrzescijanstwa-jacek-bartyzel/

  Czytając takie informacje i inne, na niniejszym blogu ,myśląc trzeźwo i logicznie łatwo wysnuć końcowy pogląd: FRANCISZEK TO ANTYPAPIEŻ- biblijny fałszywy prorok -KONIEC KROPKA

  Apostoł Jan pisze , że Fałszywy Prorok ostatecznie „znajdzie się w morzu ognia i siarki”
  (Ap 20,11):
  „A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.”

  Polubienie

 2. Miesza się tu po raz kolejny dwie osobne sprawy. Herezję prywatną papieża i kwestię fałszywego papieża, antypapieża. Są to sprawy rozłączne. Można być legalnym papieżem i heretykiem. Papież Honoriusz I stał się heretykiem (monoteletyzm), papieże moderniści byli heretykami. Co innego z antypapieżami, dawnych i obecnych czasów, którzy mogą być lub nie być heretykami. Inną sprawą jest ewentualna nielegalność wyboru Franciszka, inną zaś sprawą jego ewentualna herezja. Dokument papieża Hadriana II potwierdza, że papież (odnośnie Honoriusza) może być heretykiem (nie: antypapieżem), może być w pewnym zakresie potępiony przez następcę. I możliwa jest sytuacja, że kiedyś nowy papież potępi herezje poprzednika, np. ekumenizm Jana Pawła II. Kościół posoborowy zna też instytucję „dekanonizacji”. Skoro wymyślono, że święty męczennik z martyrologium może zostać z nieba wyproszony przez podpis papieża Pawła VI, to możliwa jest także dekanonizacja heroicznego Jana Pawła II, Papieża i Wyznawcy (czego?…). Franciszek nawet popadłszy w herezję, może się nawrócić publicznie, jak papież heretyk Jan XXII, który odwołał swoje błędy i umarł wyznając katolicką wiarę. To tenże papież heretyk Jan XXII dokonał nieomylnej kanonizacji Tomasza z Akwinu. Herezja i antypapież to dwie osobne sprawy. Spodobał mi się (językowo niepoprawny) tytuł: „Nie do pomyślenia dla mentalności polskiego katolicyzmu”. Widzę tu niezamierzoną ironiczną paralelę do dogmatu o prawowierności Karola Wojtyły, Wielkiego Świętego, Największego z Synów Tej Ziemi.

  Polubienie

  • Proszę wybaczyć niepoprawny językowo tytuł. Dziękuję za uwagę. Pisanie bloga nie jest moim głównym życiowym zajęciem i nie mam czasu doszlifowywać niuansów, a czasem i coś grubszego się znajdzie nawet w tytule. Zaraz to podmienię. Zresztą wszystko, co idzie do publikacji, powinno przechodzić korektę – rzadko kiedy mam też czas ze świeżą głową wrócić do tego, co napisałem.
   Nie zgodzę się co do oceny świętego papieża Jana Pawła II, Wyznawcy katolicyzmu, dzielnego wiarą w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dla mnie jednoznacznie jest to osoba święta. Rozumiem i podzielam wątpliwości co do różnych aspektów funkcjonowania „Kościoła posoborowego”, ale jestem daleki od obarczania za to winą Jana Pawła II. Na ile potrafię to ocenić, Jan Paweł II robił co mógł, by Kościół jeszcze stał na nogach, pomimo zewnętrznych i jeszcze bardziej wewnętrznych, nazwijmy to łagodnie, trudności. Długa to dyskusja na temat Jana Pawła II i nie wiem, czy byłbym w stanie ją tutaj kontynuować w szczegółach. Podejrzewam też, że żaden z przyszłych papieży nie wyjaśni nam tych kwestii – uczyni to Chrystus Pan, gdy zabrzmi trąba.
   Acha, co jeszcze, kanonizacja moim zdaniem nie jest nieomylna. Nie jest to wypowiedź w przedmiocie wiary i moralności, ale swoista aplikacja.

   Polubienie

  • Tak, zgadzam się, to są dwie różne sprawy, nielegalny wybór papieża (antypapież) oraz sprawa herezji materialnej czy prywatnej.
   Co innego, gdy mamy do czynienia z herezją formalną (uporczywą, świadomym przekroczeniem wiary katolickiej). Albo taką, którą nie sposób nazwać nieświadomą, choćby osoba ją wyznająca twierdziła, że takie właśnie jest nauczanie Kościoła (np. uważając ciało Pańskie jedynie za symbol). I jeszcze wprowadzaną w praktykę. Wtedy mamy automatyczną ekskomunikę i sede vacante. To są już w tej materii jakieś bardzo subtelne rozważania kanonistów i teologów i nie chcę tutaj niczego wyrokować – może jednak wobec zaistniałej sytuacji czas sobie odświeżyć tę tematykę i zagłębić się w nią. Co więcej, byłaby jeszcze gorsza sytuacja, gdyby herezja zaistniała u kogoś nie tylko w pojedynczej prawdzie nauczania Kościoła, ale gdyby dotyczyła wielu prawd, bardziej oczywistych lub gdyby przez to osoba uzurpująca sobie jakiś urząd w Kościele w sposób świadomy i dobrowolny pokrętnym fałszywym nauczaniem i innymi metodami prowadziła Kościół na drogę błędu i niemoralności, wprost do piekła… Kiedyś przychodzi taki moment, że przy jawnej herezji przełożonego i wprowadzaniu jej w praktykę i życie, cokolwiek by ta osoba nie twierdziła, należy powiedzieć: non possumus i wypowiedzieć posłuszeństwo, by pozostać wiernym Chrystusowi.

   Polubienie

   • Na marginesie, chcę zaznaczyć, że padłą już – w tym sławetnym domu św.Marty opinia tego papieża na temat przeistoczenia. Warto to zbadać, bo to był skandal kilka miesięcy temu, kiedy właśnie Franciszek coś takiego wypowiedział jakby uważając Ciało Pańskie za właśnie – symbol…

    Polubienie

  • Stanowczo protestuję przeciwko obrażaniu św. Jana Pawła II. Jakie kwalifikacje i kompetencje posiadasz Rzymski Katoliku, żeby osądzać, czy ktokolwiek jest w niebie, czy nie? Czy wydaje Ci sie, że w niebie są tylko ludzie bezgrzeszni? To bardzo ciekawa teoria. Jan Paweł II, jak każdy popełniał błędy (za takie uważam spotkanie przedstawicieli różnych religii w Asyżu), co nie znaczy, że swoim życiem nie zasłużył na świętość. Zresztą co tu będę pisać. Przez modlitwę za wstawiennictwem Jana Pawła II otrzymałam łaskę trudną do wytłumaczenia z punku widzenia medycyny, a takich osób jak ja są tysiące.

   Naprawdę, w kwestiach, które przekraczają nasze rozumienie, czasem lepiej zachować milczenie (to taka moja rada dla ciebie).

   Polubienie

   • Protest nieuzasadniony. Albo coś jest prawdą, albo prawdą nie jest. Prawda nie może obrażać. Obrażać może kłamstwo. Są też ludzie, którzy obrażają się na prawdę. Ale to nie prawda ich obraża, ale oni się obrażają na nią. Gdzie kłamałem? «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» (J 18,22)
    Nie rozstrzygam tego, czy Jan Paweł II został dopuszczony po śmierci przed oblicze Boga Ojca Wszechmogącego, bo miłosierne Serce Jezusa, naszego Pana i sędziego, jest nieskończenie dobre. Pan nasz wybacza nawet tym, którzy się go zaparli. Ja odnoszę się do gorszącego aktu ekspresowej kanonizacji. Kanonizacja jest aktem publicznym. Kościół przed 1962 rokiem nie dopuściłby, zgodzimy się chyba wszyscy, nawet do procesu beatyfikacyjnego osoby o takich poglądach i podejmującego takie działania.

    Ludzie otrzymują łaski od Boga Ojca poprzez działanie Ducha Świętego ze względu na zasługi Syna Bożego. Bóg w Trójcy Jedyny okazuje swą łaskę i miłosierdzie ludziom, którzy go proszą w imię Jezusa Chrystusa, zgodnie z obietnicą Syna Bożego złożoną apostołom. (Świętych obcowania nie podważam, sam proszę o wstawiennictwo świętych Andrzeja Bobolę, Jozefata Kuncewicza i Melchiora Grodzieckiego, innych świętych Pańskich.) Nie masz jednak pewności, że łaski te otrzymane są przez pośrednictwo Jana Pawła II. Bóg jest nieskończenie dobry, dlatego nie odrzuca tych, którzy go pokornie proszą. Czy uważasz, że Pan Bóg nasz odrzuci pątnika, który wybierze się w długą pokutno-błagalną pielgrzymkę do grobu świętego, ale pomyli się o kilka metrów i uklęknie omyłkowo nie przy grobie świętego, lecz w pewnym oddaleniu. Czy jego modlitwy i prośby nie zostaną wysłuchane ze względu na jego niezawiniony błąd? Pan nasz nie jest chyba w tych kwestiach takim formalistą, prawda? Ludzie przypisują łaski Medjugorie. A wiadomo, że nawet posoborowy Kościół nie może uznać tych nieprawowiernych objawień. Ludzie przez wieki otrzymywali łaski za pośrednictwem świętego, którego dzisiaj ze względu na polityczną poprawność wykreślono z martyrologium z woli Pawła VI. Zabroniono oddawanie mu publicznej czci jako świętemu, a przez wieki się nią cieszył ze względu na liczne cuda. Dlaczego więc, skoro Kościół przewiduje takie rewizje, uważasz za skandal wyrażenie nadziei na skorygowanie decyzji w sprawie Jana Pawła II? Ze względów emocjonalnych, a nie racjonalnych. Bardzo trafnie tytuł oddaje ogólną atmosferę wokół kultu Jana Pawła II. Nazywanie błędów Jana Pawła II? „To się nie mieści w mentalności polskiego katolicyzmu”.

    Polubienie

 3. A to się mieści???

  P0lski tęczowy-satanista trzymający odwrócony krzyż TAU nad głową
  Jak ten symbol Światowych Dni Młodzieży zinterpretować?

  Krzyż TAU (Tauka, Krzyż św. Franciszka) – Tau jest znakiem dobroci i miłości Bożej. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. został szczególnie umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu. W dzisiejszych czasach znak przyjęty przez rodzinę franciszkańska. Bardzo popularny wśród młodzieży chcącej żyć Ewangelią w codziennym życiu .

  ale

  Odwrócony krzyż (Krzyż Piotra) – Krzyż odwrócony „do góry nogami”. Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć (jak podaje Orygenes). Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego Odkupienia.

  Co wychodzi?

  A tu inna interpretacja – równie niepokojąca:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiatowe-dni-mlodziezy-masonow-2014-07

  Polubienie

  • Właśnie dowiedziałem się, że kolory niebieski i czerwony to PODSTAWOWE kolory masonerii. Krzyż trzymany przez człowieka (łatwo domyślić się kogo, gdyż jest w kolorze papieskim) rękoma (masonerii- czerwono-niebieskie ręce) został odwrócony.
   Mniemam, że podczas Dni Młodzieży zostanie ogłoszone, bądź wprowadzone jakieś Nowe rozwiązanie, które wywróci do góry nogami obecne jeszcze chrześcijańskie dogmaty.
   BĄDŹMY CZUJNI !!!

   Polubienie

 4. Pozdrawiam Wszystkich
  Proszę zwrócic na cos ciekawego na temat Św Jana Pawła II. Kiedy wszyskich nas cisneły media aby osądzic negatywnie Naszego Papieża i co za tym idzie abym ja sam to zrobił. Prosiłem Ducha Świętego o pomoc. W myśli wróciłem się do pogrzebu kochanego Papieża Polaka i zwróciłem uwagę na parę czarwochych papieskich butów. Przyszedłem dostałem tę parę butów i teraz je zwracam. Zrozumiałem wszystko zależy od Woli Boga Ojca.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s