Kard. Ciappi: Trzecia tajemnica fatimska przepowiada, że odstępstwo w Kościele rozpocznie się od szczytu

26830305_121085730271[1] Podaje się wiele argumentów za istnieniem nieujawnionego tekstu (fragmentu, dopowiedzenia) trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zob. Wątpliwości dotyczące ujawnienia całości III Tajemnicy.

Próbuje się także wskazywać ma możliwe wątki lub treść tej tajemnicy, biorąc pod uwagę wypowiedzi osób, które ja czytały. Zob. Rekonstrukcja treści nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej według świadectw osób, które ją przeczytały.

Jedną z osób, które czytały nie ujawnione do tej pory fragmenty trzeciej tajemnicy fatimskiej, jest kard. Mario Luigi Ciappi, Doktor Mistrz Teologii Domu Papieskiego (prywatny teolog papieski) trzech papieży Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI.     

Wiemy, że papież Jan XXIII przed swoją decyzja niepublikowania tej tajemnicy dał ja do przeczytania kilku swoim najbliższym współpracownikom. W osobistej korespondencji z prof. Baumgartnerem z Salzburga, kard. Ciappi ujawnił że:

„Trzecia Tajemnica przepowiada między innymi, że wielkie odstępstwo w Kościele rozpocznie się od samej góry.

Natomiast sam papież Paweł VI powiedział w sześćdziesiątą rocznice cudu słońca w Fatimie (16 października 1977):

„Ogon diabła powoduje rozpadanie się świata katolickiego. Ciemność szatana wszeła do Kościoła katolickiego i rozprzestrzeniła się na cały Kościół, nawet na jego szczyty. Odstępstwo, utrata wiary, rozprzestrzenia się na całym świecie i na najwyższych poziomach w Kościele„.

 

(źródło: Zob. o. Gerard Mura, “The Third Secret of Fatima: Has It Been Completely Revealed?” [Trzecia Tajemnica Fatimska: czy ujawniono ją w całości?], czaspismo Catholic, (Transalpine Redemptorists, Orkney Isles, Szkocja, W Brytania) marzec 2002.
^^^http://www.remnantnewspaper.com/Archives/2013-0731-siscoe-history-of-apostasy.htm)

18 uwag do wpisu “Kard. Ciappi: Trzecia tajemnica fatimska przepowiada, że odstępstwo w Kościele rozpocznie się od szczytu

 1. Papież Pius XII: „Niepokoją mnie przekazy Najświętszej Dziewicy do Łucji z Fatimy. Ta uporczywość Maryi mówiącej o niebezpieczeństwach zagrażających Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przeciwko samobójstwu zmiany WIARY, jego LITURGII, jego TEOLOGII i jego DUSZY…”

  To się już dokonało. Jan XXIII – Paweł VI: Sobór antywatykański, Paweł VI: skalwinizowany mszał Bugniniego w językach potocznych dla powszechnego użytku katolików zmyślnie ułożony, anulowanie tiary i tradycyjnego ceremoniału, Jan Paweł II: przerabianie różańca, odprawianie mszy na czymkolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, Franciszek: co przed Ciałem Pańskim nie klęka, lecz klęka przed konfesjonałem i przed muzułmanką, aby jej nogi obmyć i całować. Całe posoborowie: zmiana definicji Kościoła, inne rozumienie dogmatów, praktykowanie potępionych przez Kościół zjazdów i deklaracji międzyreligijnych, pochwała świata, kompromisy ze światem, dostosowywanie się do swoich czasów, definitywne niepotępianie nikogo i niczego.

  Kiedy z woli Bożej miała być ujawniona III część tajemnicy fatimskiej i dlaczego? Od roku 1960, bo „stanie się to wtedy bardziej zrozumiałe”.

  Niepokalana Bogurodzica Dziewica daje ludziom OSTATECZNE narzędzia ratunku. Ostateczne, to znaczy, że nie będzie innych. Jeśli ludzie się nie nawrócą i nie wypełnią dwóch warunków, Rosja będzie narzędziem straszliwej kary dla świata.

  OSTATECZNE NARZĘDZIA RATUNKU: Módlcie się na różańcu. Niepokalana każe dzieciom fatimskim odmawiać co najmniej „tercję” różańca codziennie, rozważając 15 tajemnic, za dusze idące na potępienie. To znaczy, że różaniec składa się z trzech części i 150 Ave Maria. Jest Psałterzem dla świeckich, prostych ludzi – jest to 150 zdrowasiek – małych „psalmów” rozważania o tajemnicach wcielenia, zbawczej ofiary, chwały.

  1. Odprawiajcie pobożnie NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT, którego sensem jest rozważanie sobotnie chwalebnych tajemnic różańca i komunia święta ofiarowane jako zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu i Bogu w Trójcy Jedynemu za grzechy swoje i innych. KTO? WSZYSCY!!!
  2. Poświęcenie imienne, jawne i w łączności ze wszystkimi biskupami: konsekracja Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Tylko takie poświęcenie będzie ważne. Inne niepełne imitacje aktu konsekracji nie są spełnieniem woli Nieba. Jeśli papież spełni te warunki, nastąpi zwycięstwo Niepokalanego Serca, nawrócenie Rosji na prawdziwą wiarę katolicką i okres pokoju. KTO? PAPIEŻ Z BISKUPAMI!!!

  Dlaczego wszyscy ignorują te dwa warunki? Dlaczego nie spełniają woli Bożej? Ponieważ DOKONUJE SIĘ SAMOBÓJSTWO KOŚCIOŁA.

  Kolejni papieże: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek. Żaden nie chce spełnić woli Bożej względem Rosji. Żaden nie chce nawrócić Rosji na katolicyzm.
  Wszyscy mówią o wprowadzaniu pokoju – a ignorują rozwiązanie podsuwane przez Niepokalaną i Niebiosa. Poświęcić Rosję, nawrócić Rosję, wprowadzić zwycięstwo Niepokalanego Serca i pokój…

  Tymczasem Deklaracja z Balamand (za Jana Pawła II) wyrzeka się w imieniu Kościoła prób nawrócenia schizmatyków tzw. prawosławia. Robi się zjazdy panreligijne, które prócz obrazy Boga jedynego, żywego i prawdziwego, sprowadzają zamęt w dusze ludzi i „duszę Kościoła”. Jan Paweł II podpisuje dokument dewastujący odwieczny porządek różańca. Benedykt XVI mówi, że Fatima nie jest sprawą przeszłości, a jednocześnie boi się otwarcie i wyraźnie wypełnić wolę Nieba i poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu.

  Ten gmach to Kościół czy sala samobójców?

  Polubienie

   • Absurd, krzyczysz, bracie Kamilu, powołany do świętości. Masz chyba pewien problem. Albo z czytaniem, albo z rozumieniem. Nie wiem, czy rozumiesz słowa, których używasz, czy rozumiesz zagadnienia, do których się odnosisz. Tak, tak, Jan Paweł II chciał do Rosji i nie chciał rozdrażnić Rosji. Nie chciał jej nawrócenia, chciał pojednania. O tym mówię! Łaska i pokój z Tobą.

    Polubienie

 2. BRAWO, KATOLIK RZYMSKI !!! To jest kościół polityków i w tym cały problem. Doradcy papieży skołowali niejednego z nich. Ale do rzeczy, dla mnie największym szokiem jest to, że jak NMP prosi o coś – to kapłani Boga, tego NIE ROBIĄ !!! Jak można NIEBU, powiedzieć – NIE??? Jak można zleckceważyć prośbę Nieba w UZNANYCH ORĘDZIACH I PROROCTWACH??? To jest jawny bunt i brak szacunku, i dotyczyny on najwyższych urzędów kościoła. Nawet jeżeli ludziom na ziemi wydaje się coś nieodpowiednie, ale NIEBO MÓWI, ŻE TO I TO TRZEBA ZROBIĆ… to się o nic nie pyta tylko się to robi!!! Lekceważnie okazne trzeciej tajemnicy Fatimskiej – jest skandalem Watykanu, za który Watykan srogo odpowie… wiemy, że zostanie spalony do dna i poleje się krew. Nieposłuszeństwo dostojników kościoła jest strasznym grzechem w oczach Bożych. Pamiętajmy, że Piotr Apostoł jako człowiek też powiedział Panu Jezusowi, że męka i śmierć nigdy na Niego nie przyjdą … i co Jezus powiedział : „Idź precz ode mnie szatanie”. Ja rozumiem Piotra, bo też jestem człowiekiem… on kochał Jezusa, ale to oznacza zarazem, że my nie mamy bladego pojęcia o WOLI BOŻEJ … i dlatego Bogu i NMP zawsze należy okazać zupełne posłuszeństwo i to ZAWSZE!!!

  Mt 16, 21-27
  21 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». 24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

  Polubienie

  • W obliczu powyższych wypowiedzi, z ktorymi nie sposob sie nie zgodzić warto jedynie dodać, że s.Łucja w jednym z prywatnych przekazow od NMP wskazala, że kanon wiary zachowany bedzie jedynie w Portugalii.
   Po sprzeciwie szefa Episkopatu Polski abp Gądeckiego ( na synodzie) mialem nadzieję, że w naszym kraju jakos niewiele odstaniemy od Portugalii.
   Niestety po wywiadzie w Radiu Maryja z szefem episkopatu, zrozumialem, ze jego modernistyczne skrzywienie z lat minionych bierze górę. Czyzby waga stolca byla większa od poczucia prawdy?

   Polubienie

   • Znamy to jedno wyrwane zdanie: „W Portugalii zawsze zostanie zachowany dogmat wiary etc.” Nie zapominajmy o „etc.” To może oznaczać, że brakuje tam ważnego dopowiedzenia, np. „…będzie zachowany dogmat wiary, jeśli…” albo „gdy…” lub „po tym, kiedy…” Dzisiaj Portugalia nie jest żadnym chlubnym wyjątkiem, a jak wygląda dziś Fatima… Nie „tylko w Portugalii”, ale „w Portugalii… etc.” Wielu nie chce, żebyśmy więcej wiedzieli. Cóż, pozostało nam tylko modlić się o zbawienie błądzących i zadośćuczyniać, codziennie, po staremu: radosne w poniedziałek i czwartek, bolesne we wtorki i piątki, chwalebne w środę, sobotę i niedzielę, a co miesiąc w pierwszą sobotę. Jak Bóg da, może któryś papież poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu. A jeżeli nie, to mamy pecha, bo jakaś moc już Rosją rzuca jak opętaną. Kyrie eleison.

    Polubienie

   • Nie do końca jest tak jak mówisz. Matka Boża nie powiedziała, że tylko w Portugalii zostanie zachowany dogmat wiary. Powiedziała jedynie: „W Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany”. Natomiast prawdopodobnie nie dane nam jest poznać innych słów Matki Bożej, które mogłyby być kontynuacją tego zdania o Portugalii. Można jedynie się domyślać, że w pozostałej części Europy może być różnie.
    Ja pocieszam się, że Polska była zawsze pod szczególną opieką Matki Bożej. Dlaczego w Polsce nie upadła wiara w czasach komunizmu, jak to stało się w innych krajach (np. Czechy)? Bo Polska zawsze była wierna Maryi. Wierzę, że niebagatelną rolę odegrało tutaj oddanie Polski Matce Bożej jako Królowej przez króla Jana Kazimierza na Jasnej Górze.
    Pan Jezusa do siostry Faustyny powiedział: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.”

    Odnośnie Fatimy, polecam książkę Antonio Socci „Czwarta tajemnica fatimska” oraz niedawno wydaną: „Tajemnica Fatimy i cierpienia Kościoła” Cristiny Siccardi. Obie rewelacyjne, choć zupełnie inne.

    Polubienie

   • Zorrro, czy możesz podać dokładnie co masz na myśli? Nie każdy słucha Radia Maryja 24 na dobę? Ja np. znam tylko postawe Gądeckiego ze Synodu i trudno się nią nie cieszyć. Co więc masz na myśli?

    Polubienie

   • Cieszę sie, że jestescie czujni, przywolywalem s Łucje z pamieci i zrobilem to rzeczyczywiscie dosć nieprecyzyjne, co oczywiscie zmienia nieco
    znaczenie. Nie to bylo moim celem.
    Nie pamietam by byly tam jakies warunki utrzymania dogmatu wiary, chyba nie.
    Chcialbym zwrocic uwage, że Fatima to imię bodaj siostry Mahometa, zalozycielki wielkiego rodu Fatymidow. Po drugiej stronie Europy jest Mediugorie, gdzie pod okupacją islamu przez kilkaset lat raz w roku
    chrzescijanie mogli za pozwoleniem Stambulu odprawiać jedną Mszę św.
    To są miejsca – znaki. Byc może wskazuja, że dogmat wiary owszem bedzie zachowany ale w obliczu przesladowania islamskiego bedzie wyznawany w podziemiu.
    O tym, ze po rewolcie na Watykanie, sapdnie na ludzkosc bocz Boży, mówi wielu mistykow. Jednym z jego przejawow, bedzie agresja oczyszczajaca przez dziesiatki milionow szachidow, którzy zdobędą prawie całą Europę.

    Co do abp.Gądeckiego to juz jego druga wypiwedz, z ktorej emanuje przekonanie, że tak na prawdę na synodzie nic sie nie stało. Nalezy byc wsluchanym w glos Franciszka.

    Polubienie

   • 1. Nie ma o warunkach zachowania dogmatu – ale jest to fragment zdania bez kontekstu i jest po nim „etc.” (itd.)
    2. Cytat o Jego Ekscelencji abp. Gądeckim dla zainteresowanych:
    „Zabytkową tablicę która w świątyni Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu wisiała i przypominała średniowieczne podanie o sprofanowaniu trzech hostii przez żydów, usunięto na polecenie abp. Stanisława Gądeckiego maju 2005. „Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy, Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy” – to fragment tekstu z tablicy który uznano za antysemicki. Poznański metropolita o żydowskich korzeniach odpowiadał w Episkopacie za dialog z judaizmem. Co roku organizował w Poznaniu dni judaizmu. Z umieszczonej niedawno przez miasto przy wejściu do świątyni tabliczki można teraz poznać historię powstania kościoła i średniowiecznej profanacji – nie wspomina się tam już jednak o żydach. Tablicy w kościele już nie ma, ale wciąż na sklepieniu kościoła widnieją wymalowane 300 lat temu freski – na nich m.in. brodaci mężczyźni bezczeszczą hostię. Autorem jest franciszkanin Adam Swach”.
    Cytat z Jego Ekscelencji w łódzkiej synagodze podczas obchodów Dnia Judaizmu: „Kościół nie jest przeciwko żydom, ale stara się być z nimi, zdając sobie sprawę z ofiar jakie poniósł naród żydowski w czasie holocaustu. (…) Nowe pokolenia żydowskie muszą dalej nieść wiarę w jedynego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba wraz z poczuciem wybrania”.
    I na koniec cytat antysemicki: 1,20 „Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? 21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
    26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga”.

    Polubienie

 3. Gądecki – musiał nieco zluzować, zapewne pod naciskiem, aby uważać, żeby ktoś go nie oskarżył, że szerzy schizmę w kościele. To wszystko polityka, czysta polityka. Musimy zrozumieć, że oni też są pod strasznym naciskiem, krocząc pomiędzy modernistami jak Franciszek i spółka, a prawdziwym nauczaniem Chrystusa Pana i Tradycją. Wcale im nie zazdroszczę. Egzamin z ich wiary nastąpi wtedy, kiedy Franciszek zażąda opowiedzenia się za anty-Chrystusowym kłamstwem. Schizma będzie – bo jest to przepowiedziane, tylko oni nie chcą o tym słyszeć, tym gorzej dla nich.

  Gądecki na synodzie obronił nauczanie Chrystusa. I taki jest FAKT. Odbiło się to echem w calej zagranicznej prasie. On, Burke i Pell byli wymieniani jako obrońcy wiary Chrystusowej, przeciwko Kasperowi, Forte i Víctorowi Manuel Fernández. Więc tego Gądeckiemu nie można odmówić.

  Polubienie

  • Tak tez myślę.
   Modlmy sie, by nasi pasterze wytrwali po stronie prawdy, nawet jesli przyjdzie ukrywac się z prawdziwą i wierną praktyką liturgiczną w podziemiu.
   Przeczuwam tylko, że ten czas jest bardzo blisko, w kazdym razie po pazdziernikowych, przyszlorocznych, posynodalnych decyzjach Franciszka- spodziewajmy się licznych ekskomunik. Jak licznych? Ilu bedzie odwaznych, by
   frontalnie przeciwstawic się herezji?

   Co do schizmy, to ona trwa od dawna, korzenie sięgają SWII. Jest ukryta, natury duchowej. Dzięki staraniom JPII nie przerodzila się w schizmę prawną.
   Jednak patrzac sie na glosowania synodu, prawie dwie trzecie biskupow opowiedzialo się za zegalizacja sodomii w KK. To znaczy, że to co do dzis niewidoczne ( dla naszych oczu) za chwilę przeoblecze się w prawnie usankcjonowane.
   Ci co sie sprzeciwią, utracą godnosci, stanowiska i kasę. Zostaną wyrzuceni z KK. Ale tak na prawdę, to my ( wyrzuceni) bedziemy trawć w Kosciele, zas schizmatycy- modernisci wraz z ich przywódcą Franciszkiem sami sie explicite excomunikują.

   Polubienie

 4. Jak czytam wasze komentarze to się zastanawiam ilu z was dokonało apostazji, aby nie mieć udziału w grzechach Wielkiego Babilonu. Dostrzegacie, że z KRK jest źle, bo papież Franciszek delikatnie wyprowadza na światło doktrynę lucyferiańską. A że bałwochwalstwo jest powszechne w KRK to jest chyba oczywiste, (kto wie jak naprawdę wyglądał Chrystus- nie jest to na pewno wizerunek zniewieściałej twarzy z długimi włosami), ale zwykli ludzie tego nie dostrzegają, no bo KRK mówi, że to nie grzech modlić się do figurki matki bożej. A prawda jest taka, że po prostu wycieli sobie niewygodny im kawałek z dekalogu i rozdzielili ostatnią część. Co do fenomenu matki bożej, specjalnie z małej bo wg mnie jest to zwierzchność, która przywłaszcza sobie cześć i chwałę należną tylko Chrystusowi, bowiem tylko w Nim i przez Niego jest zbawienie. Jeśli weźmiecie do swej ręki Pismo Święte i poszukacie fragmentów odnośnie tego czy Chrystus miał rodzeństwo to można znaleźć niezbicie, że miał braci i siostry, co już przeczy o dogmacie Dziewictwa, inne dogmaty również można podważyć, choć ten do mnie zawsze najsilniej przemawia. Jeśli jej postać byłaby naprawdę tak ważna, to czy nie zostałoby to odnotowane w Pismach, czy w apokalipsie, że będzie Matka Boża nam pomocą? Jakoś tego nie dostrzegam, Oczywiście szanuję rodzicielkę Chrystusa, ale to nie Ona jest kluczem zbawienia. Natomiast jest wspomniane, że wielu będzie się podszywać pod Jezusa. To nie Maryja doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa, ale Jezus. Jak sprawdzicie wersety Biblijne to zauważycie, że żadna narodowość, czy religia nie będzie miała szczególnych względów. Inny fragment MATEUSZA 7:22, mówi o tym, że się wyrzuca złe duchy w Jego imieniu, ale oni również czynią nieprawość i zostaną nierozpoznani przez Pana jako owce z Jego owczarni. Co ciekawe skoro jest to ta sama jedna i ta sama postać, to czemu mamy cudowne rozmnożenie matek bożych od wszystkiego. Jak spytacie zwykłego Polaka o matkę bożą i Jezusa, to żywiej zareaguje na to co bardziej zna, czyli matkę bożą. A czy to jest coś czego by sobie Ona życzyła. Ona doskonale rozumiała zadanie Jezusa i w żaden sposób nie domagała się niczego dla siebie. Co właśnie robi samozwańcza matka boża np. teraz w Amsterdamie, aby uznać 5 dogmat Maryjny. Czy nie widzicie, że to jest szatańska sztuczka, aby w miarę możliwości zwieść nawet wybranych. Proszę otwórzcie swe serca na Jezusa, bowiem tylko w Jego imieniu jest zbawienie i w żadnym innym.

  Polubienie

  • Widac, że jesteś protestantem, nawet jesli formalnie należysz do KK. Niech ci to Bog wybaczy. Za sądy, ktore tu prezentujesz będzie cie piekla twarz ze wstydu i oby tylko na tym sie skończyło..

   Polubienie

 5. NMP nawt jesli jest uwielbiana przez lud, to uwielbienie to zanosi przed tron Chrystusa, swego Syna i sklada je, jako ofiarę ludu i zarazem uwielbienie Chrystusa wlasnie.
  Za bardzo ufasz literalnemu rozumieniu teologii. Wiecej serca, mniej myslenia wlasnego, a zobaczysz, że Ona nigdy nic dla siebie nie zawlaszczcza, nawet jako Wspolodkupicielka. Bez Niej odkupienie nie mogłoby zaistnieć w takiej formie jaką znamy, a to juz jest znak od Boga.

  Polubienie

 6. zagrożeniem jest Islam i USA a nie prawosławna Rosja… tam jest Bóg cześć dla Matki Najświętszej… LUDZIE WŁĄCZCIE MYŚLENIE!!!!!

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.