Franciszek w swojej nieporadności i dobrej wierze przyzwala na herezje i świętokradztwa?

franciszek-znak-zapytaniaTen post będzie raczej prosty w swojej treści. Chciałbym tylko poddać pod rozwagę jedną myśl, jedną hipotezę. Być może dla niektórych sprawa jest oczywista, ale ja jestem przekonany, że wielu katolików nie brało jeszcze pod uwagę na poważnie tej możliwości, o której zaraz napiszę. Warto uczynić choć krótką refleksję na temat osoby Franciszka i jego planu działania, rozważając także ten jeden szczególny scenariusz. Mówią tutaj o takiej hipotezie, takim scenariuszu, według którego Franciszek ma złą wolę i celowo niszczy dobro i prawdę. Nie upieram się, nie osądzam – zastanawiam się po prostu nad całą sytuacją, działaniami podejmowanymi przez Franciszka i zachęcam do niewykluczania także tej hipotezy. Co mam na myśli?

Od początku swojego pontyfikatu Franciszek nie przestaje zaskakiwać, a jego wypowiedzi i działania często bywają rozumiane i interpretowane na bardzo różne sposoby. Z biegiem czasu kolejni katoliccy publicyści coraz częściej musieli niemalże na siłę tłumaczyć Franciszka w duchu katolickim, w oparciu o wcześniejsze dokumenty Kościoła, to znaczy jego kłopotliwe bądź niezrozumiałe wypowiedzi i postawy ukazywać w świetle ortodoksyjnie katolickim.

Podejrzewam, że większość katolików cały czas tłumaczy sobie te trudności Franciszka – jeśli nie jest zmanipulowana przez liberalny pseudo-katolicyzm i w ogóle je dostrzega – w ten oto sposób: Franciszek może jest nieprecyzyjny i może mógłby powiedzieć coś bardziej konkretniej, może nie zauważył, jak jest odbierany przez ludzi, może za dużo w nim chęci przypodobania się i zyskania sympatii, może nawet popadł w błąd w poszczególnych sprawach, może ma taki swobodny styl bycia i wypowiedzi, może coś mógłby lepiej, ale przecież w istocie to bardzo dobry człowiek, który chce dobra Kościoła, choć może jest niekiedy nieporadny, może sami nie rozumiemy pewnych spraw, które on lepiej widzi, a może i Franciszek czegoś nie rozumie, myśląc, że coś jest katolickie, a w rzeczywistości nie jest itd. Tego typu wyjaśnienia i gdybania możemy mnożyć.

Nie analizuję tutaj już w szczegółach tych wszystkich wątpliwych postaw i wypowiedzi Franciszka – cały blog jest temu poświęcony. Chodzi o istotę sprawy i trzeźwą ocenę tego wszystkiego.

Rozumiem, że trzeba mieć dobrą wiarę w ludzi i nie oskarżać bez podstaw. Rozumiem, że osoba papieża jest w Kościele nie do zastąpienia i należy mu się bezwzględny szacunek i posłuszeństwo, a także obrona ze strony katolików, bo przecież, co dla wielu wydaje się oczywiste i niepodważalne, papież zawsze chce dobra pomimo ewentualnych swoich słabości. Kiedy jednak sprawy idą wyraźnie naprzód w zaskakującym kierunku i mogą być niezrozumiałe, należy wziąć pod uwagę również inne możliwości, także te skrajne – przynajmniej nie wykluczać ich.

Kim jest Franciszek? – pisałem tutaj o trzech możliwych hipotezach.

Chciałbym po prostu raz jeszcze zwrócić uwagę wszystkim, którzy zastanawiają się nad osobą Franciszka, że nie jest wykluczona także najbardziej radykalna opcja. Chodzi o taką możliwość, że Franciszek nie tyle wykazuje jakieś słabości, ale w sposób celowy i świadomy manipuluje katolikami, dążąc do celów, które są niekatolickie, a nawet anty-katolickie. Tak, piszę te słowa z całą świadomością i odpowiedzialnością, bo chodzi mi o taką sytuację, kiedy na najwyższy szczebel w ziemskiej hierarchii Kościoła dostałby się bardzo inteligentny wróg, który umiejętnie prowadziłby sprawy, dążąc do destrukcji struktur wiary i podziału w szeregach wiernych.

Opcja papieża heretyka rozważana jest w Tradycji Kościoła – i dopuszczona! – przez świętych, doktorów Kościoła i papieży, a gdy okoliczności obecnej chwili, obecnej sytuacji czynią ją bardziej prawdopodobną, należałoby także i ją wziąć pod uwagę i rozważyć.

Sytuacja byłaby o tyle szczególna i radykalna, że nie tylko papież popadłby w herezję, albo nawet nie tylko byłby heretykiem od lat i jedynie wprost teraz realizował otwarcie herezje, ale że zostałby posłany przez złego do przemyślnego i stopniowego zniszczenia Kościoła i wie, co robi. W Kościele nie braknie szatańskich wtyk. Bóg mógłby dopuścić także do tego, by najwyższy urząd objął ktoś z armii szatana – czy to przed swoim Powtórnym Przyjściem, chociażby dla ostatecznego oczyszczenia Kościoła, czy to wcześniej dla sobie wiadomych celów, o których nam trudno wyrokować (mogłoby to być jednak choćby zbudowanie od podstaw na nowo pewnych struktur czy sfer w Kościele).

W tej perspektywie celowego niszczenia Kościoła niejasność wypowiedzi Franciszka jest przez niego samego zamierzona, tak by prawowierni katolicy cały czas interpretowali je po katolicku, a ci, którzy chcą wprowadzić do Kościoła odstępstwo do wiary, mieli pretekst do powoływania się na nie. Wtedy przy braku oczywistego opowiedzenia się za prawdą ze strony papieża Kościół dzieliłby się na dwa obozy. Przyzwala się wtedy także na infiltrację Kościoła od wewnątrz i demolkę struktur lokalnych – ona co prawda zawsze może występować, ale przy braku reakcji centrali, albo jej cichym wsparciu, tylko się nasila. W takiej perspektywie wiernym katolikom trudno byłoby wprost sprzeciwić się Franciszkowi, a on się z tego cieszy i tak prowadzi sprawy, jak tylko może, by zjednać wszystkich, dopóki wprost się nie opowiedzą przeciwko niemu i nie przeciwstawią się mu. Trudno jednak jednoznacznie uderzyć w cokolwiek, bo Franciszek unika jak może klarowności, kryje się za niejasnymi wypowiedziami lub decyzjami współpracowników – tymczasem jednak zło i błąd się szerzą.

W tej perspektywie Franciszek czyniłby powolne, ale przemyślane kroki, by wypaczyć nauczanie Kościoła, rozbić jego fundament i doprowadzić do rozproszenia. Kreując się na pokornego, miłosiernego i jakby świętego próbowałby zyskać aprobatę świata, aby przygarnąć świat do tego, co nie będzie już prawdziwą wiarą w Boga, ale humanizmem bez Boga i fałszywym miłosierdziem. Radykalne posunięcia zostawiłby na dalszą przyszłość, kiedy fundament wiary zostanie już podmyty i przebudowany, tak że będą przygotowywane podwaliny pod coś nowego. Zaczyna od szeregu praktycznych drobnych zmian, które wydają się niewinne. Dogmat jest coraz bardziej oddalany na rzecz nowatorskiej praktyki i „świeżego” duszpasterstwa.

W tej perspektywie czekałby nas bardzo trudny czas – czas, w którym prawdziwy Kościół, który trwa mocno w wierze, będzie prześladowany przez tworzący się fałszywy Kościół instytucjonalny i nastąpi odgórne wypaczenie katolicyzmu – jego hybryda z modernizmem i pogaństwem. Prawdziwa wiara przetrwa lokalnie, gdzie duszpasterze i świeccy okażą odwagę i trzeźwość myślenia. Komu uda się jednak zachować prawdziwą wiarę katolicką, zgodną z Tradycją i Ewangelią, kiedy na co dzień słyszymy zwłaszcza na Zachodzie rozliczne błędy przeciwko wierze katolickiej i rozluźnienie moralne, liturgiczne, dyscyplinarne…?

Czy taka perspektywa nie staje się z dnia na dzień coraz bardziej realna? Czy drodzy Czytelnicy tego bloga albo ci, którzy trafili choćby na ten post i doczytali do tego miejsca, zechcą wziąć pod uwagę także tę możliwość – Franciszek niszczy Kościół celowo, w sposób powolny, stopniowy i metodyczny. Powtarzam zdanie ze wstępu: „Nie upieram się, nie osądzam – zastanawiam się po prostu nad całą sytuacją, działaniami podejmowanymi przez Franciszka, i zachęcam do niewykluczania także tej hipotezy”.

A po co czynię te analizy? Nie po to, by osądzać, ale dlatego, że szukam prawdy i próbuję zrozumieć to, co się dzieje. A także po to, by – gdy sprawy zajdą za daleko – łatwiej się Franciszkowi przeciwstawić. A nawet jakby przy całej swojej dobrej wierze tylko popadł w wyraźny błąd i zezwolił albo przynaglał do świętokradztwa, co byłoby do zweryfikowania na forum zewnętrznym, trzeba byłoby wypowiedzieć posłuszeństwo, bo ono ma swoje granice. Jest posłuszeństwem w Chrystusie. Nie rozstrzygając o intencjach, bo skąd możemy o tym wiedzieć z pewnością, są granice, w których możemy się poruszać. Prawda i dobro. Chrystus i Jego nauczanie. Ewangelia. Bóg. Wewnętrzne namaszczenie, które nas poucza o Prawdzie. Objawienie i Tradycja.

219 uwag do wpisu “Franciszek w swojej nieporadności i dobrej wierze przyzwala na herezje i świętokradztwa?


 1. https://www.lifesitenews.com/news/breaking-council-of-cardinals-pledge-allegiance-to-pope-francis?utm_source=LifePetitions+petition+signers&utm_campaign=338c7f8f5d-Catholic_1_171_17_2017&utm_medium=email&utm_term=0_c5c75ce940-338c7f8f5d-397723533

  Rada Kardynałów deklaruje wierność Franciszek
  RZYM, 13 lutego 2017 (LifeSiteNews) – W nieparzystej nocie bez wyjaśnienia umieszczone na watykańskiej prasie codziennej dzisiejszym briefingu, Rada Kardynałów, grupa 10 kardynałów, które Franciszek przekazał z nim pracować nad reformą, zadeklarowała lojalność papieżowi.

  „W odniesieniu do ostatnich wydarzeń, Rada Kardynałów deklaruje swoje pełne poparcie dla prac Papieża, zapewniając go jednocześnie jej przyczepność i lojalności wobec postacią Papieża i Jego Magisterium”, powiedział notatka.

  Oświadczenie jest w następstwie dwóch wyrażeń publicznych niezadowolenia czy troski o Franciszek które trafiają na ulice Rzymu w ostatnim tygodniu. Pierwszym była kampania plakat który widział dziesiątki dużych plakatów otynkowane wokół miasta. Zauważyli Franciszka demontażu zgromadzenia, usuwając kapłanów i więcej, i poprosił na zakończenie, „Gdzie jest twoje miłosierdzie?” Drugi był satyryczny wersja gazety L’Osservatore Romano Watykańskiego malowania Papieża jako odpowiedzi na dubia z ‚tak i nie „na każde pytanie.

  Kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji Biskupów, w zeszłym tygodniu skrytykował
  kampanię plakatową jako „dzieło szatana”. Jednak kardynał był krytykowany za jego potępienia publicznej wypowiedzi wiernych danej że ma bezpośredni dostęp do papieża, podczas gdy świeccy nie.

  Odpowiadając na krytykę kampanii plakatowej, bloger Hilary Biały, były korespondent Rzym LifeSite, powiedział: „Naprawdę? Oni nie metody jesteśmy powinien używać? Co Wasza Eminencja sugerowałyby? Dubia, może? Formalnie złożony przez uprawnioną władzę, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego? Jak to działa na zewnątrz? ”

  Rada oświadczenia kardynałów ‚wierności wydaje się sugerować, że kampanie publiczne są bardziej skuteczne w osiągnięciu papieża niż wielu oficjalnych skarg kardynałów, biskupów, kapłanów i wiernych.
  Członkowie Rady Kardynałów to:

  Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB, arcybiskup Tegucigalpa, Honduras (koordynator)
  Giuseppe Bertello, przewodniczący Papieskiej Komisji ds Państwem Watykańskim
  Francisco Javier Errázuriz Ossa, emerytowany arcybiskup-Santigo de Chile
  Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju, Indie
  Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Freising, Niemcy
  Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy, Kongo
  Seán O’Malley OFMCap, arcybiskup Bostonu, USA
  George Pell, prefekt Sekretariatu Gospodarki, Watykan
  Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Watykanu

  Polubienie

   • @Ren
    Tu nie ma co myśleć:
    1). To jest logiczne następstwo wydarzeń, bo duchowni nie mogą już udawać, że wszystko jest OK a jest coraz większy nacisk na rezygnację z ortodoksji i piętnowanie nielicznych(?) wiernych Tradycji.
    2). To zresztą jest w KP.

    Ale herezja kontratakuje a raczej cały czas atakuje przez milczenie duchownych. Coś na ten temat wiem z własnych niejako „organoleptycznych” doświadczeń paru lat, choć na ostro to tak mniej więcej od roku, od Amoris Laetitia, bo wtedy już miałem tzw. twardy dowód w postaci doktrynalnego nauczania. A teraz dodatkowo jest i zatwierdzona urzędowo tzw. Komunia Święta dla rozwodników. To już teraz milczenia duchownych nie można wytłumaczyć inaczej jak tchórzostwem i brakiem wiary. No bo jak to nie jest herezja to co nią w końcu jest!? CO NIĄ MA BYĆ, żeby można to było nazwać herezją? Jak już będziemy się wprost modlić do szatana:
    O Wspaniałości, Ty, który wyzwoliłeś nas od chrystusa i jego przebrzydłej matki.
    Może duchowni mi to w końcu wyjaśnią? Będzie się kiedyś z tego wytłumaczyć na Sądzie Ostatecznym… ale oni chyba już w ten Sąd nie wierzą.

    Polubienie

 2. Ja chyba śnię, do czego wzywa UE ten psychopata!

  Soros wzywa UE do korzystania z „opcji nuklearnej” przeciwko Polsce przez aborcję

  Organizacja pozarządowa Human Rights Watch, finansowanego przez George’a Sorosa, mówi, że polski rząd konserwatywny jest „zagrożeniem dla wartości europejskich” i wezwał do wdrożenia artykuł 7 Traktatu z Lizbony zmieniającego byłoby pozbawić Warszawę praw głosu w Rada Europejska.

  Carlos Esteban / Gazette – Polski rząd konserwatywny jest „zagrożeniem dla wartości europejskich , ” powiedział, że organizacja pozarządowa Human Rights Watch, która wzywa Unię Europejską do korzystania z „opcji nuklearnej” przeciwko państwom członkowskim, informuje własnego dyrektora Philippe Dam w EUobserver ( „UE musi karać niewłaściwie Polski”).

  Daj nam wyjaśnić: Human Rights Watch (HRW) ma poparcie Tak, zgadliście pietruszkę wszystkich sosów Globalist George’a Sorosa, do „opcji nuklearnej” jest zastosowanie artykułu 7 Traktatu z Lizbony (która nie została nigdy nie używany), w którym byłoby pozbawić Warszawę prawa głosu w Radzie Europejskiej i „europejskiej wartości”, którego naruszenie indziej wydaje escocer jest nieograniczony i uiversal prawo kobiet do końca życia swoich nienarodzonych dzieci ,

  „Komisja stwierdza PUJ trzeba być odważnym, w tym gotowość do zastosowania artykułu 7 chipy upadku, i potrzebuje wsparcia liderów społeczności wysłać do prezydenta i premiera Polski to wyraźny znak, że szacunek prawa człowieka nie jest do negocjacji. ”

  Dam rozpoczyna swoją tyradę talking about zewnętrznych zagrożeń dla UE, te „populizmu”, które wydają się pochodzić znikąd i nie mają nic chyba przejął rząd wiodącej światowej potęgi.

  HRW jest finansowany przez George’a Sorosa, który wydaje się zawsze mają pieniądze na setki grup na całym świecie, których celem zdaje się być, w taki czy inny sposób, należy usunąć bariery i zdolność rządów krajowych do realizacji polityk, które muszą w własnym terytorium, donosi portal informacyjny Breitbart.

  W 2010 roku Soros zobowiązał się do sfinansowania sto milionów dolarów na HRW przez okres dziesięciu lat poprzez jej powstania dominującej, Fundacji Społeczeństwa Otwartego.

  Prywatna wojna „między Sorosa i jego niezliczone macki Polska nie pozostało bez odpowiedzi Polacy; zastępca partii rządzącej Krystyna Pawłowicz już zwróciła się być pozbawiony zlecenia udzielonego przez poprzedni rząd do Międzynarodowego finansowej, oskarżając go o finansowanie elementy antydemokratyczne i anty-polskich „z misją do walki narodowej suwerenności i rodzimej kultury chrześcijańskiej „.

  AddThis Sharing Buttons
  Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to WhatsAppWhatsApp

  https://infovaticana.com/2017/02/15/soros-pide-la-ue-use-la-opcion-nuclear-polonia-aborto/

  Polubienie

 3. zastrzegam, że grzebię w starych artykułach!

  ot to ci dopiero- nasz papa boi się sztywnych kapłanów!.. chwila bo już się pogubiłam- czyli co, kogo on niby „reprezentuje”?

  „Watykan (AFP) – Franciszek w piątek opisano kilka katolickich księży jako tak przerażające i neurotyczny trzyma się z dala od nich.

  W komentarzach, które miały swoją publiczność chichocze na konferencji na temat szkolenia dla kapłaństwa, 78-letni papież ujawnił, że jest nadmiernie podejrzliwy instynktownie pobożnych kandydatów.

  „Powiem ci szczerze, boję sztywnych kapłanów”, powiedział. „I trzymać z dala od nich. Gryzą!”

  Francis uciekają się do humoru do poważnego stopnia, że ​​niektóre osoby, które są wystawione na pisarskiego kariery są zasadniczo niestabilny – a to nieuchronnie stwarza problemy dla Kościoła, jeżeli nie zostały one wyeliminowane.

  „Jeśli jesteś chory, jeśli jesteś neurotyczny, idź do lekarza, duchowe i fizyczne”, dodał. „Lekarz daje tabletki. Ale, proszę, nie pozwól wiernego wynagrodzenia za neurotycznych kapłanów”.

  Jak również ocenę stanu duchowego kandydatów, seminaria powinny również starać się ocenić ich stan fizyczny i psychiczny, Francis twierdził.

  „Są to często młodzi ludzie, którzy są psychicznie niestabilny, nie znając go, a którzy poszukują silnych struktur w celu ich wsparcia. Dla niektórych jest to policja lub wojsko, ale dla innych jest kler,” papież dodał, ostrzegając, że takie zaburzenia nieuchronnie wypłynął w późniejszym terminie.

  „Kiedy dziecko jest zbyt sztywne, zbyt fundamentalista, nie czuję się pewny siebie (o nim). Za nim jest coś, on sam nie rozumie. Miej oczy szeroko otwarte!”

  Lepsza selekcja i szkolenie księży jest priorytetem dla Kościoła w obliczu ogromnych nadużyć seksualnych duchownych skandali, które wyróżnionych jak łatwo było całkowicie nieprzydatne dla kandydatów do święceń.”

  https://www.yahoo.com/news/neurotic-priests-scare-says-pope-183920387.html?ref=gs

  Polubienie

  • Pewnie F. „gryzą” prawdziwi egzorcyści, tacy używający rytuału rzymskiego. Aż dziw, że nie było jeszcze manifestacji.
   Ja się zastanawiam jak to możliwe – w obliczu tylu świętości, zę F. jeszcze nie zaczął wić sie po podłodze i wyć przeraźliwie na widok prawdziwego sacrum. Jak to możliwe, że tylko w Częstochowie i to przez krótką chwilę zaliczył glebę.

   Polubienie

 4. Przepraszam wszystkich, których przynudzam tymi artykułami, ale staram się pokazać na przestrzeni tych 4 lat pontyfikatu FP, jakie brednie mówił i jak dążył i nadal dąży do wprowadzenia JŚR.

  trans. „Zrobiłeś wiele gestów szacunku wobec muzułmanów. Zastanawiałem się, co robi islamu i nauczania proroka Mahometa mają do powiedzenia dzisiejszym świecie?

  Franciszek: Mają wiele zalet, cnót i te cnoty są konstruktywne. Mam także doświadczenie przyjaźni – to mocne słowo, przyjaźń – o muzułmanina, światowego lidera, możemy mówić, a on miał swoje przekonania i miałem minę, modlił się i modliłem. (Istnieją) wiele wartości, modlitwa na przykład, na czczo, wartości religijne. Również inne cnoty … Nie możemy zrezygnować z zakonnikiem, bo są tacy, a nawet wiele grup fundamentalistycznych w pewnym momencie w historii. To prawda, wojny między religiami zawsze istnieje w całej historii, zawsze. Musimy również prosić o przebaczenie, Catherine de’Medici nie był święty, i że 30 lat wojny, tej nocy św Bartłomieja, musimy prosić o przebaczenie od fundamentalistycznych ekstremistów w wojnach religijnych.

  Ale mają zalety, można z nimi dialog. Dziś byłem w meczecie, imam modlił się ze mną, że chce przejść po małym stadionie ze mną w papamobile, gdzie było wielu, którzy nie mogli wejść, aw papamobile był papież i imamem. Można było mówić. Jak wszędzie, są ludzie o wartościach religijnych, istnieją ludzie, którzy nie … Jak wiele wojen, nie tylko religijne, wojny my chrześcijanie złożyli. Nie było to muzułmanie, którzy czynili Sack of Rome. Mają zalety.”

  http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-popes-in-flight-interview-from-africa-to-rome-48855/

  Polubienie

  • Rycerka CHK Bergoglio prze do przodu jak burza, a ponieważ nie widzi oporu wśród księży, to jest jak jest. Ale czego się tu spodziewać, słowa Pisma Świętego muszą się wypełnić. Od naszych modlitw zależy tylko ile z tego zostanie złagodzone.
   poniżej ten wrzucam ten artykuł (bardzo ważny), żeby nie trzeba było wchodzić w środek
   tłum. translatorem
   „Bergoglio jest skuteczne plany zmian masą, w imię „ekumenizmu”
   W dniu 6 lutego Bergoglio otrzymał „ekumeniczny” delegację niemieckiego Kościoła Ewangelickiego. Oprócz zwykłych słodkich przemówień, nie było też zwykle „uwielbienie” Lutra i jego reform. Ale to nie wszystko, bo w międzyczasie krążącego wiadomość, że Bergoglio dał instrukcje zmianę dał kilka wskazówek, które następnie zostaną poddane jego „kontrolą”, do „eucharystycznej liturgii.” – W skrócie – obrzęd aby zmienić Mszę św.

   „Od Cristophoro ‚, włoski kapłan mówi:” Mój wiarygodnym źródłem Santa Marta, poinformował mnie kilka rozmów usłyszał od jednego lunchu i drugiego, i powiedział, że zmiany w masie, który jest poszukiwany przez Bergoglio tylko jeden cel: ekumeniczna celem. Oznacza to, że na mszę do „stworzenia”, które nie będą kontrastowały z protestanckich, a zatem będzie to liturgia, że ​​”wspólnota” może być obchodzony „.

   „I to jest prawda. I to jest jego intencją. A „wieczyste” liturgia, która będzie jednak ekumeniczna. Oczywiście Przewiduję, że w tym celu, Bergoglio również będą musiały zmienić „poświęcenia” tekst. To może sprawić, że Mass nieprawidłowy. I przewidują, że ci, którzy nie chcą świętować „nowy ryt”, będą rozpatrywane poza Kościołem. Te czasy nadchodzą: nie oszukujmy się. Biskup Rzymu „El Presidente” są różnych wyznań; i to zrobić sprzedaje Jezus po cenie niższej niż Judasza „.

   Cristoforo jasno, że nie będzie uczestniczyć w tej zmiany: „. Jakie są dla mnie, ponieważ byłem księdzem, będę odmówić świętować ten rodzaj liturgii” Mówi, że wrócimy do Celem Bergoglio „katakumb”. według niego „. Regulacja zjednoczyć” Nawet w przemówieniu z dnia 6 lutego wrócił na podziałów liturgicznych między katolikami i protestantami, w szczególności „mieszanych par” (małżeństw mieszanych) boli.

   „Najwyraźniej chce rzeczy przygotowują się. My „źródło” Santa Marta mówi mi, że prawie Chodzi o to. Że to tylko kwestia czasu ”

   Stwierdza on: „Polecam wszystkich czytelników do modlitwy wiele różańców do Madonny – nie naciskać te czasy, bo te czasy są tutaj – ale może pomóc zachować wiarę i wytrwać w czasach ściganie. Tym razem przyjdzie wkrótce. ”
   Źródło: Anonymi della Croce
   https://restkerk.net/2017/02/15/bergoglio-is-effectief-van-plan-om-de-h-mis-te-veranderen-in-naam-van-de-oecumene/

   Polubione przez 1 osoba

 5. Czyli z grubsza wyglada to tak, ze kadry powymieniane i sa gotowi do głównego ataku w celu zniszczenia eucharystii i msz, zrobią to bardzo subtelnie i wielu nie zwróci na to uwagi….tutaj bardzo ważna rola kapłanów bo zwykły Kowalski tego nie zakuma….

  Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.
  Orędzia Ostrzeżenia

  Wtorek, 09.10.2012, 21.31

  Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz staje się czujnych w tym czasie, gdyż są świadkami szybkich zmian, które teraz zaczynają się uwidaczniać w Moim Katolickim Kościele.

  Wszystkie znaki, które zapowiedziałem poprzez ciebie, zaczynają być już widoczne. Można zauważyć brak dostępnych Mszy. Nie jest już łatwo dostępna Najświętsza Eucharystia. W wielu Moich Kościołach ograniczony jest Sakrament Spowiedzi.

  Nie ma kapłanów w wielu Moich kościołach, aby nimi zarządzać. Jest tak wielu opuszczających Moje kościoły w tym czasie ucisku, że niedługo kościoły te zostaną przekazane dla komercyjnych firm.

  Ponieważ wiara Chrześcijan jest wypróbowywana, ważne jest zatem, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce do Katolickiego i innych Kościołów Chrześcijańskich wprowadzeni zostaną nowi słudzy.

  Najpierw, na krawędziach, rozmyte zostaną religijne różnice. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Moich Nauk, ponieważ będą subtelnie usuwane. W ich miejsce zaistnieje seria niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które promować będą tolerancję grzechu.

  Kłamstwa, przedstawiane niczego nie podejrzewającym osobom regularnie chodzącym do kościoła, nie zostaną początkowo zauważone. Później Moich wyznawców dręczyć będzie głęboko niepokojące uczucie, że coś jest nie tak.

  Ostatecznym oszustwem będzie to, kiedy Święte Sakramenty zastąpione zostaną przez pogańskie substytuty.

  Wszystko odbędzie się pod przewodnictwem fałszywego proroka, którzy stwierdzi, że jest arcykapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

  Wszyscy ci, którzy będą ślepo podążać, zostaną pożarci przez bestię i będą utraceni dla Mnie na zawsze.

  Szybkość, z jaką to się stanie, zaskoczy Moich wyznawców. Ten plan jest starannie zorganizowany. Kampania, aby zamienić wrogość Chrześcijan w akceptację świeckich praw, jest profesjonalnie sterowana.

  Jest to zaplanowane wśród wielu narodów przez jedną grupę, która, aby poprzeć swoje złe kłamstwa, wykorzystuje znane osobowości, gwiazdy i figurantów, z których wszyscy są przez większość uznawani.
  Uważajcie. Nie akceptujcie kłamstw. Nie dajcie się zaangażować w plan bezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

  Wasz Jezus
  Król i Odkupiciel całej ludzkości

  Polubione przez 1 osoba

  • @Rafal
   Dla formalności, by nigdy o tym nie zapominać i nie popełnić błędu: Orędzia MBM są skierowane do całego świata, zatem muszą uwzględniać szerokie spektrum sytuacji. Błąd zawężenia punktu widzenia do własnego podwórka często subiektywnie (może być?) widzę u tzw. tradycjonalistów w ocenie Pontyfikatu Jana Pawła II (świętego wg. mnie – może być?) tak jakby Kościół był tylko w Polsce i wszyscy (wtedy jak żył) kochali i słuchali Jana Pawła II. Gdzie indziej są inne problemy, które też trzeba uwzględnić. O ile – w mojej ocenie – Jan Paweł II próbował okiełznać narastające rozprężenie w KK uwzględniając ile się da z tego poluzowania by nie doprowadzić do totalnej schizmy, to już Benedykt XVI mógł zacząć w oparciu o JP II wprowadzać zapomniane elementy Tradycji, w kulcie chociażby. No ale jak widać „postępowcy” zrobili non passaran i było: Benedykt kaput. I mamy to co mamy. Więc ja wychodzę z założenia, że cackać nie ma się co i jak rozwałka ma być to jak najszybciej bo tak to się będziemy „kisić i dusić w sosie własnym”. Jasne określenie stanowisk a nie udawanie mieżdunarodnoj przyjaźni i jakieś wykańczające wojny podjazdowe bez rozstrzygnięć z pretensjami każdy do każdego. Wrzód trzeba przeciąć a nie się z nim babrać. Herezja jest herezja i udawanie, że tego nie ma jest:
   1) wykańczające psychicznie na dłuższą metę
   2) sprzeczne z nauczaniem Chrystusa co daje w sumie punkt 1.

   „Później Moich wyznawców dręczyć będzie głęboko niepokojące uczucie, że coś jest nie tak.”
   Mam nieodparte wrażenie, że tu na tym blogu – zarówno piszący jak i czytający – jesteśmy w tej sytuacji, że nas nie dręczy „głęboko niopokojące uczucie, że coś jest nie tak”…

   Polubione przez 1 osoba

  • „Czyli z grubsza wyglada to tak, ze kadry powymieniane i sa gotowi do głównego ataku w celu zniszczenia eucharystii i msz, zrobią to bardzo subtelnie i wielu nie zwróci na to uwagi….tutaj bardzo ważna rola kapłanów bo zwykły Kowalski tego nie zakuma….”

   Dodam od siebie,że to już się DZIEJE! w niektórym miejscach.Pewna osoba mi wczoraj coś na ten temat powiedziała,uczestniczyła w tym,muszę to sprawdzić dokładniej.
   Bądzmy bardzo uważni,zwracajmy na wszystko uwagę.Ludzie, jak się okazuje łykają jak pelikany,chodzą jak zamroczeni i nic nie widzą i nie słyszą.Powiedziałam,że jak ja coś zobaczę sama,to zareaguję i tak mi dopomóż Bóg!
   Potrzeba mocniejszego naszego zaangażowania,mocniejszej reakcji i to wszędzie,gdzie jesteśmy,bo przyjdzie niebawem dzień,że postawieni będziemy pod ścianą.Wróg,jak czuje się na poluzowanej smyczy,gdzie robi co chce,to rozwali wszystko w trymiga.Dlatego musimy świadczyć,nawet a może PRZEDE WSZYSTKIM W KOŚCIELE.Nie dawajmy pola manewru na naszym terenie,nie pozwalajmy na zmiany i to zmiany uderzające w nauczanie Chrystusa,reagujmy głośno!

   Polubione przez 1 osoba

 6. Widzicie kochani z tego co czytam na obcojęzycznych stronach FP od dawna robi nas w jajo, i podejmuje działania mające na celu „pojednanie” z luteranami.

  artykuł z 14.01.2016

  Katolicy i luteranie czcić razem w rocznicę Reformacji
  Katolicy i luteranie uczyniły kolejny krok w kierunku wspólnego upamiętnienia 500. rocznicy Reformacji w 2017 roku, wydając wspólne wytyczne dla służb liturgicznych ekumenicznych z tej okazji. Wytyczne, w broszurze zwanej „wspólnej modlitwy,” zapewnić szablon dla ekumenicznej służby, wraz z sugerowanymi modlitw, hymnów i odpowiednich tematów kazań.

  przywódcy katoliccy w kraju Lutra w Niemczech, gdzie zainteresowanie rocznica jest najsilniejszy, początkowo nie chciało na myśl o „obchodzi” co luteranie tam już nazwany „Reformationsjubiläum Reformacji” (jubileusz). Jednak szczegółowe rozmowy pomiędzy Światowej Federacji Luterańskiej i Watykanu opracowała raport 93-stronicowy zatytułowany „Od konfliktu do komunii” w 2013 roku, który ogłosił, że w rocznicę razem i przedstawił Reformacji jako początek wspólnej 500-letniej podróży, zamiast jeden i podziały historyczne wydarzenie. Najnowsze wytyczne mówią wszystkie usługi należy podkreślić pojęcia dziękczynienia, pokuta i wspólnego zaangażowania, z głównym naciskiem na Jezusa. Wytyczne zostały przedstawione 11 stycznia przez siedzibą w Genewie Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady watykańskiej Popierania Jedności Chrześcijan.

  Reformacja, która rozpoczęła się wraz z publikacją Marcina Lutra 95 tez w 1517 roku, z podziałem chrześcijaństwa zachodniego, jak protestanci oderwała się od rzymskiego katolicyzmu i utworzyli własne kościoły. Do około 50 lat temu, obie strony obserwuje siebie z podejrzliwością całej głębokiej przepaści teologicznej. Ale ekumeniczne dyskusje w ostatnich dekadach osiągnęły takie uzgodnienie, że teologowie Niedawno zasugerował, że zbadanie możliwości dzielenia komunii, która nie zezwala na Kościół katolicki z innymi chrześcijanami.

  Kiedy kobieta Lutheran mąż za katolika zapytał Franciszek o tym podczas wizyty w swoim kościele w Rzymie w listopadzie ubiegłego roku, powiedział, że nie mógł się zdecydować na pytanie, ale zasugerował, że zdecydowanie poparł go. „Chodzi o to, że każda osoba musi odpowiedzieć za siebie … jest tam jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan, tak mówić do Pana i iść do przodu,” powiedział do wiernych, który wybuchł w oklasków.

  „Wspólny Prayer” broszura podkreśla wspólne przekonania pomiędzy 1,2 mld członków rzymskiego katolicyzmu i do 75 mln luteran na całym świecie i przypomina czytelnikom, że jego zalecenia można regulować w zależności od kraju i języka, w jakim są one wykorzystywane. Część dotycząca pokuty przyznaje poreformacyjnym wojny religijne spowodowały „śmierć setek tysięcy ludzi”, a osłabione przesłanie Ewangelii. „Głęboko żałuję złych rzeczy, że katolicy i luteranie są wzajemnie ze sobą zrobić,” mówi.

  „Ta wspólna modlitwa oznacza bardzo szczególny moment w naszej wspólnej podróży od konfliktu do komunii”, ks Martin Junge, Sekretarz Generalny ŚFL i kardynał Kurt Koch, szef ekumenicznej działu Watykanu, powiedział we wspólnym liście towarzyszącym wytyczne , Książeczka sugeruje, że usługi ekumeniczne mają dwa presiders, katolicki i jeden luterańskiej i kilku czytelników modlitwa obu wyznań.

  Powinny one korzystać hymny znane zarówno katolików, jak i protestantów, takich jak: „Chwalmy Pana Wszechmogącego” – dla kościoła luterańskiego w Niemczech pierwotnie napisane – lub medytacyjnych śpiewów takich jak „Veni Sancte Spiritus” z ekumenicznej wspólnoty Taizé we Francji , Czytelnicy powiedziano cytować fragmenty w „Od konfliktu do komunii”, który wyjaśnia, dlaczego katolicy i luteranie powinni zebrać się w modlitwie, a presiders są instruowani, aby poprowadzić modlitwę, która narzeka, że ​​”nawet dobre działania reformy i odnowy miał często niezamierzone negatywne konsekwencje.” do czytania Ewangelii, to sugeruje, Jan 15, w której Jezus porównuje się do winorośli i mówi, że jego zwolennicy są jego gałęzie. Usługa powinna obejmować recytację dwóch wspólnych modlitwach, Apostolski symbol wiary i modlitwę Pańską.

  Polubienie

 7. 21.01.2016
  a więc zmiany Mszału Rzymskiego nastąpiły już wtedy!!- „Zdecydowałem się wprowadzić zmiany do Mszału Rzymskiego.”

  Franciszek zmienia Wielki Czwartek umywania nóg rytuał włączenia kobiet
  Franciszek ogłosił, że kobiety powinny być zawarte w ceremonii umywania nóg w Wielki Czwartek podczas Wielkanocy, ruch długo oczekiwane przez zachodnich kobiet.
  Watykan ogłosił zmianę czwartek, mówiąc, będzie to teraz być częścią Mszału Rzymskiego, książki, która prowadzi liturgii katolickiej na całym świecie. To zajmie wpływ na Wielki Czwartek, 24 marca.

  Wcześniej Mszał powiedział, że tylko mężczyźni powinni uczestniczyć w rytuale umywania nóg, które memorializes ‚mycie uczniowie’ Jesus nogi podczas Ostatniej Wieczerzy.
  Ale w liście do szefa watykańskiej kultu i sakramentów, Papież powiedział w tym kobiet w obrządku pełniej wyraża znaczenie gestu Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „Jego dawanie z siebie aż do końca dla zbawienia świata, jego nieograniczone charytatywną. ”
  „Po starannym rozważeniu”, Franciszek powiedział: „Zdecydowałem się wprowadzić zmiany do Mszału Rzymskiego. W związku z tym, że dekret odcinek zgodnie z którym osoby wybrane do umycia nóg muszą być mężczyźni i chłopcy, tak że odtąd na pasterzy Kościoła mogą wybrać uczestników obrzędu spośród wszystkich członków Ludu Bożego „.
  Podczas gdy niektóre diecezje w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej już dozwolonych kobiet do udziału w obrzędzie, wielu innych nie, powiedział ks James Martin, jezuita i autora.
  Franciszek obejmuje kobiety w jego obrzędów Wielki Czwartek w 2013 roku, kiedy umył nogi młodocianych przestępców w Rzymie i następnego roku w ośrodku dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  Gesty te jednak zostały zakłócone niektórych konserwatystów, którzy twierdzą, że papież jest deptanie tradycji katolickich lub łamania przepisów kościelnych. Może słysząc te dotyczą, Francis prostu zmienił ustawę.

  http://edition.cnn.com/2016/01/21/world/pope-francis-women-ritual/

  Polubienie

  • @Eliza
   A mi „po starannym rozważeniu” wyszło, że „naszego drogiego Bergoglio należy wytarzać w smole i pierzu i wykopać za drzwi kościoła aż się nie nawróci, nie przyczołga do tabernakulum z Panem Jezusem i nie będzie prosił o zmiłowanie za tę rozwałkę Kościoła, którą czyni. A potem należałoby go odesłać do jakiegoś klasztoru Trapistów by w milczeniu pokutował do końca swoich dni. Niewiele – z racji wieku – pewnie mu już ich zostało, ale jak tak się z nim nie zrobi to tylko zostaną wióry i wspomnienie: kiedyś był Kościół mieniący się majestatem katedr i przewodników pełnych pasji i niezłomności…

   Polubienie

   • @lolo
    „… Niewiele – z racji wieku – pewnie mu już ich zostało (oczywiście dni)
    Ale biorąc pod uwagę wypowiedź jego lekarza, że FP ma zdrowie
    40-latka, to nie byłabym taka pewna, że niewiele.
    Jakieś rytuały muszą odprawiać, żeby w tym wieku mieć taką
    kondycję do taranowania i niszczenia.

    Polubienie

  • Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

   Moher, tylko ciśnienie sobie podniosłam tym oświadczeniem.
   Zakłamują prawdę, tłumacząc, że wszystko jest ok, wypowiedzią Mullera, któremu- notabene już dziś wiemy- później dostało się od Bergoglia za tę wypowiedź, został skutecznie uciszony.
   Komu oni wciskać będą te mętne tłumaczenia!!!

   Wiecie dziś widzę, że Ostrzeżenie naprawdę jest potrzebne już w tym czasie, aby obudzić wreszcie z letargu duchownych. Zamiast być kompasem dla wiernych, stali się „niebezpieczeństwem”.
   Jak tak dalej pójdzie to do końca roku zamiast KK będziemy mieć zbory luterańskie!!!
   Nie ma się co łudzić – Polska nie będzie wyjątkiem, niż inne kraje.
   W sferze polityki, przygotowują nas przyjętym ustawodawstwem do przyjęcia NWO, w KK do jednej światowej religii.
   Dwa dni temu w TVP 2 powiedziano, że do końca 2017 roku 10 milionów Polaków ma otrzymać nowe dowody tożsamości.
   Dziś zachodzę do USC i pytam – czy te dowody będą zawierały czip RFID w sobie?
   A pani na to, że oni nic nie wiedzą. Ustawa nie jest przygotowana, a te dowody, które obecnie obowiązują czipów nie mają. Pytam, przecież za parę miesięcy 1/3 Polaków otrzyma nowe dowody, a wy nic nie wiecie? Mówi, że nie wiedzą i tyle, a tylko media podają wciąż tego typu informacje i sieją zamęt.
   Wniosek, musiała dokładnie wiedzieć, dlaczego i o co pytam.
   Jeśli to jednak prawda, że na niższych szczeblach administracji nic nie wiedzą, to podejrzewam, że ustawę przegłosują nagle, a gdy się uprawomocni szybko Polaków postawią przed faktem dokonanym.
   Coraz gorzej to wszystko wygląda!
   Szatańska masoneria dobrze dba, aby to co ważne zataić przed społeczeństwem !
   Ale nadzieja w Bogu, ludzi może przechytrzą, ale Boga nigdy!

   Kolejny kit, wciskany ludziom, to smogi. Nie mam siły już słuchać tych podłych kłamstw w TV i Radio.
   Co chwilę, w wiadomościach słyszę o smogu, za chwilę wprowadzą zakaz sprzedaży węgla, kotłów na węgiel, ale zakłamańcy nie powiedzą, że teg smog, to dzięki chemtrailsom.
   Spryskują niebo na bezczelnego.
   Wiecie gdzie można zobaczyć piękne błękitne niebo?
   Paradoks. W TV BBC Earth w programie – ‚Życie na pustkowiu.”
   Alaska, Hawaje, ogólnie głusza.
   Tam o dziwo, mają piękne błękitne prawie lazurowe, czyste, niebo, z białymi barankami, za którym tęsknię od lat.
   A my co mamy ? Każdy widzi!
   Błąd. Nie każdy, bo wielu się dziwi – skad tyle raków dziś, to niesamowite ?
   Ale pomyśleć, przypatrzeć sie, skąd. To tylko kolejna teoria spiskowa nawiedzonych.
   To samo w Kościele,.
   Dzieje się źle, ale każdy duchowny twierdzi, że jest ok. A ci co głośno wskazują na fakty, niech uważają, bo to prowadzi do wywoływania schizmy!
   Paranoja.
   Jest tak jak zostało powiedziane w KP.
   Wszystko jest wywrócone z prawa na lewo.

   (113) O pokonanie zła w waszym kraju

   O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań.

   Amen.

   Polubienie

   • Ja już dawno wyłączyłem radio i nie oglądam TV. Zal mi jest tych wszystkich ludzi, którzy już poszli za Fałszywym Prorokiem. On da im tylko zgniłe owoce i o śmierc ich przyprawi. Oni nie chcą słuchać będą nadal mysleć, że nic się nie dzieje jak każą im na coś lub na kogoś przysięgać. Przecież każdy jest grzesznikiem ale i tak pójdzie do nieba, Bo potępienie to nie jest logika Ewangelii. To że nie trzeba się martwić o jakiegoś boga bo ateiści hurtem Niebo szturmują. Niech że rozmnażają się nasze niewiasty z muzułmanami, wszak koran i nauki w nim zawarte sa tak samo ważne jak Pismo Swięte a Bóg nie jest czarodziejem z magiczną Roźdżką a na koniec Teoria wielkiego wybuchu nie zaprzecza dziełu Kreacji, bo jeśli naszw wysiłki nie przynoszą owoców to musimy pamiętać że jesteśmy naśladowcami Chrystusa a Jego życie, mówiąc po ludzku, zakończyło się niepowodzeniem, klęską Krzyża….

    Polubione przez 2 ludzi

  • Co ten zakłamany i zmanipulowany kapłażyna bredzi od kiedy to Bóg który jest po trzykroć Święty miał by uświęcać grzech lub uporczywe trwanie w nim widać że znajomość Boga przez tego kapłana jak i setki jemu podobnych jest znikoma prrawdziwy fałszywy prorok w KK nie dziwie ci się moher że ci ciśnienie podniósł

   Polubienie

  • Ha, Ha, Ha.
   Plusem tego zesłania jest przynajmniej to, że kardynał Burke zobaczy czyste błękitne niebo, bez chemtrailsów i smogu !!!

   A na poważnie – pamiętamy – gwoździe wybija się od dołu, a jeżeli nie da się inaczej po prostu się je usuwa.

   Polubienie

   • @Beata
    Raczej chyba na Guantanamo… Napisałem to sobie na PCh24 ale mi nie „puścili”… Heh, oj doloż ludzka doloż… Ha, ha, ha…

    @Moher, @Beata
    A co do tamtej wypowiedzi zamieszczonej w tyg. „Niedziela”, no to gościu ściemnia aż miło (oczywiście wg. mnie). Takie talmudyczne podejście – chodzi o sposób argumentowania. Oni na prawdę „rżną głupa”. Mają nas za idiotów. No popatrzcie… wychodzi na to, że żaden ze świeckich Bibli nie czytał, w teologii się nie kształcił i dostępu do mediów nie ma. No my ciemnota bez żadnej orientacji… Nie wiemy co się dzieje na świecie… Jeśli ten facet tak myśli to przcież wychodzi na to, że debil. No bo jak to nazwać? I ja mam takim osobom być posłuszny w spawach wiary. I oni myślą, że świeccy się od nich nie odwrócą? A niech mnie nazywają heretykiem. Sądem Ostatecznym ich straszyć nie będę bo w to nie wierzą. Pismo Święte znają to wytłumaczenia nie ma. A wypowiedzi jest sporo. Wystarczy poczytać artykuły na PCh24 chociażby i komentarze pod nimi.
    A przede wszystkim to nie prawda, że wszyscy koncentrują się na tzw. Komunii Świętej dla rozwodników. Ja np. zajmuję się AL 297 i doktrynalną – bo przecież Adhortacja AL stanowi część Doktryny KK skoro poszczególne episkopaty, a w tym polski się na nią powołują – likwidacją piekła, na co dowodów na tym blogu aż nadto.

    Mnie by jeszcze interesowało kiedy ukazała się ta wypowiedź. Czy parę miesięcy temu czy ostatnio bo nie mogłem znaleźć daty. Ale biorąc pod uwagę kolejność to chyba ostatnio.
    Zwodziciele… Ręce opadają.

    Polubione przez 1 osoba

  • Właśnie tak w jego mniemaniu wybija się gwozdzie z dołu do góry.Tak Bergoglio pozbywa się tych,którzy jemu przeszkadzają,to jest właśnie to.
   Kto następny??
   Zostaną sami marksiści i talmudyści.

   Polubione przez 2 ludzi

  • Krew mi się zagotowała,hmmmmmm…….jeszcze kilka takich pięknych wiadomości,a wylewu dostanę.

   Starannie dobrane słowa,które mają nas przekonać,że wszystko jest w należytym porządeczku.Ciekawe jak dadzą radę utrzymać się na nogach przed Bogiem w Ostrzeżenie,że tez się nie boją!
   BIORĄ CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA SIEBIE ZA NAS.

   „Nie potraficie uklęknąć przede Mną, gdy przepełnia was wysokie mniemanie o sobie.
   Nie mogę was słuchać, gdy wykluczacie Mnie, stajecie się jak tyrani, gdy szatan wypełnia wasze umysły grzechami zmysłów. „22 lutego 2014 roku

   „Świat się pokłoni, uklęknie na oba kolana i będzie ubóstwiał bestię. W ich sercach nie pozostanie ani odrobina czystej miłości – ale to wiedzcie. Gdy odetniecie swoje prawe ramię od Boga, to lewą ręką uściśniecie rękę bestii, który was pociągnie i roztoczy nad wami swoje nikczemne panowanie.” 28 lutego 2014 roku.

   Jak tylko sprawdzę,to co wspominałam wyżej,co przeżył w niedzielę mój znajomy,to wam coś opiszę.Muszę sama wziąć w tym udział,aby zobaczyć to na własne oczy.Wybieram się tam.

   Polubione przez 1 osoba

 8. Fałszywe nauki Bergoglio na temat sakramentu pojednania i pokuty z 11.02.2016

  (….) Jeśli ktoś przychodzi do was i czuje coś musi być usunięte z niego, ale chyba nie jest w stanie tego powiedzieć, ale trzeba zrozumieć … to wszystko jest w porządku, mówi to w ten sposób, z gestem nadchodzi. Pierwszy warunek. Po drugie, jest skruszony. Jeśli ktoś przychodzi do was, to dlatego, że nie chce wpaść w takich sytuacjach, ale nie ma odwagi powiedzieć, że boi się tego powiedzieć, a potem nie będzie w stanie to zrobić. Ale jeśli on nie może tego zrobić, impossibila ad nemo tenetur. A Pan rozumie te rzeczy, język gestów. Mają otwarte ramiona, aby zrozumieć, co jest w środku tego serca, że ​​nie można stwierdzić, czy wspomniany w ten sposób … nieco powodu wstydu … ty mnie rozumiesz. Musisz otrzyma każdy z językiem, z którymi mogą mówić. (…)

  https://zenit.org/articles/popes-address-to-priests-named-missionaries-of-mercy/

  Polubienie

  • a mnie księża uczyli, że spowiedź ma być szczera, dokładna i,że „diabeł tkwi w szczegółach” jeśli chodzi o grzech, który wyjaśniamy pokrętnie a nie nazywamy go po imieniu.

   Polubione przez 1 osoba

   • @Eliza
    Jak słusznie zauważyłaś: UCZYLI. Teraz to mamy nowy trynd.
    S. Michalkiewicz przypomniał to słowo w jednym z swoich felietonów, a pochodzące z filmu „Zawrócony” ze Zbigniewem Zamachowskim. Bohater grany przez niego przyjeżdża do matki by pożalić się, że został pobity przez milicję i że go goniło ZOMO. A mamusia świętowała, że jego brat wstąpił do tegoż ZOMO. No mówi mu, żeby dał jej spokój bo ona chce się nasłodzić synem, jego bratem, ZOMO-wcem. Tak i teraz duchowieństwo nasładza się „naszym drogim papieżem Franciszkiem”. A biada temu kto ośmieli się przerwać to nasładzanie… No właściwie to nader pasuje porównanie obecnej sutuacji świeckich, duchowieństwa i „Franciszka” do sytuacji tego filmowego nasładzania. My przychodzimy do duchownych ze skargą na „Franciszka” a oni: odczepcie się bo musimy się nasłodzić. Ciekawe czy po smierci będą też mieli czym się nasładzać?

    Polubienie

 9. wypowiedź z 25.02.2016
  „Pope Francis said being Pope is “both easy and difficult, as is the life of any person,” explaining “it’s easy because you have a lot of people to help you…and there are difficult moments because there are difficulties in all the work there is.”

  „Pytany o swojej miłości do Jezusa, Franciszek powiedział: „Nie wiem, czy ja naprawdę kocham Jezusa. Staram się go kocham, ale jestem pewien, że On mnie kocha. Jestem pewien tego. ”

  http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/25/pope_francis_meets_with_children_who_wrote_letters_/1211124

  Polubienie

 10. @ Admin Jeśli Pan Bernard ma dosyć wrzucania przez mnie artykułów- bardzo proszę napisać, ograniczę się do bieżących komentarzy.

  Franciszek powiedział do grupy więźniów w Meksyku 17.02.2016

  ” „Ten, kto poniósł największy ból i moglibyśmy powiedzieć” doświadczył piekła „, może stać się prorokiem w społeczeństwie.”

  http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/17/pope_francis_prisoners_can_become_prophets_in_society/1209490

  Polubienie

 11. 04.03.2016
  Nie katolicy zapraszani do konfesjonałów

  „The Roman Catholic Church is inviting non-Catholics to sample the experience of going to confession in an effort to promote the idea of forgiveness.
  As part of a global 24-hour “confession drive” led by Pope Francis this weekend, churches in England and Wales are also encouraging non-Catholics to go to confessionals to speak in strict confidence to a priest about problems or issues in their own lives. ” (…)

  „Kościół rzymskokatolicki jest zachęcający niekatolików do spróbowania doświadczenie idzie do spowiedzi, w celu promowania idei przebaczenia.
  W ramach globalnej 24-godzinnym „twardym spowiedź” kierowanego przez Franciszek w ten weekend, kościoły w Anglii i Walii są również zachęcanie niekatolików, aby przejść do konfesjonały mówić w ścisłej tajemnicy przed księdzem na temat problemów lub problemów w swoim życiu ”

  http://www.telegraph.co.uk/news/religion/12183838/Non-Catholics-invited-to-the-confessional.html

  Polubienie

  • @Eliza
   A jak nie wierzę w słuszność sakramentu spowiedzi to co? Rozmowa z psychoterapeutą czy co? Nie lepiej do psychoanalityka i na kozetkę. Luksusowe warunki… a poza tym po co komu spowiedź? I tak wszyscy będziemy zbawieni.

   Polubienie

   • No właśnie wystarczy Spowiedz Powszechna i po problemie,grzech zniknie i zaś będę mogła grzeszyć!,czyż nie tak??
    BO PO CO SIĘ KATOWAĆ,UGINAĆ KOLANKA,MĘCZYĆ SIĘ,A NA DODATEK JESZCZE POKUTOWAĆ? TO TAKIE STAROŚWIECKIE I NIEMODNE.
    iDZMY Z DUCHEM CZASU!
    Ale fajnie!!! ha ha ha

    Polubienie

   • Ps
    Jeszcze do tamtej wypowiedzi rzecznika. Wychodzi na to, że trzeba sobie zapamiętywać poszczególnych aktywistów i pamiętać by obchodzić ich szerokim łukiem… Jak najszerszym.

    Polubienie

 12. No, właśnie się przed chwilą pożarłem z jedną siostrunią. Ja jej mówie o tym co chrzani rzecznik a ona mi, że wszystko jest wporządku i „Ojciec Święty Franciszek”. We dwie były… No to powiedziałem im, że mają nas świeckich za idiotów a duchowieństwo „rżnie głupa”. No bo my nie czytamy dokumetów KK, nie mamy dostępu do mediów, nie wiemy co się w KK w świecie dzieje… Bo „Ojciec Święty Franciszek powiedział”… a ja na to, że wypowiedź jest oficjalna z Watykanu i w diecezji rzymskiej Komunia Święta dla rozwodników zatwierdzona, i że Niemcy i Filipiny itd. A jeszcze pojechałem jej, że piekłą nie ma… że mogę ją zgwałcić, zamordować i będę zbawiony bez niczego. Chociaż starszawa to co to za atrakcja… więc może zrezygnuję ze względów organoleptycznych… Tego jej akurat nie powiedziałem, ale jak tu normalnie z takim nastawieniem u tych co ślubowali wierność Chrystusowi, funkcjonować? No i na koniec powiedziałem coś o odpowiedzialności przed Bogiem, o Sądzie Ostatecznym za to na co się zgadzają i jeszcze uczą innych. I zapytałem:
  Jak ja mam szanowąć takie duchowieństwo?

  No tylko karabin maszynowy i rozstrzelać… żartowałem, ale ręce… nie, wszystko opada.

  Polubione przez 1 osoba

 13. A ze mną ksiądz się założył o snickersa, że „Franciszek”
  nie jest fałszywym prorokiem i jak umrze, to żebym
  mu położyła tego snickersa na grobie….
  Gdzie my żyjemy??? w jakim matrixie ????

  Polubione przez 2 ludzi

 14. Z tym poziomem myślenia skojarzył mi się taki
  dowcip jak, to na pogrzebie uczestnicy wrzucali
  do grobu na trumnę kwiaty. A jeden gościu jadł kanapkę
  i taką niedojedzoną też wrzucił. Na to stojący obok facet
  ironicznie pyta: myślisz pan, że on tę kanapkę zje?
  Na co ten mu odpowiada: a myślisz pan, że on te
  kwiaty wsadzi se do wazonu?

  Polubione przez 2 ludzi

 15. a możne inaczej
  możne to właśnie Bp Rzymu F Papież ma rację!!!……..bo:
  1/ wszelka władza pochodzi od Boga – on ją ma
  2/gdyby się to Bogu nie podobało dawno nie było by już go-a on jest i ma się całkiem dobrze
  3/może to wreszcie jedno wielkie oszustwo- a on po prostu jest humanist
  bo przecież Boga Niema- bo gdyby był poradził by sobie z wszelką zniewagą

  Polubienie

   • @Klaudia
    Ps
    Błąd takiego argumentu (pkt. 1) polega na tym, że stawia się znak równości pomiędzy władzą a dobrem. Bóg przyzwalając na daną władzę niekoniecznie robi to bo jest ona dobra. Czasem władza jest po to by ukarać krnąbrność. Tak np. było w przypadku kiedy Żydzi biblijni dostawali łomot od najeźdźców z dopustu Bożego. Taką sytuację mamy – wg. mnie – w sytuacji najazdu islamskiego na bezbożną Europę. Bóg mówi tym samym skoro mnie nie chcecie to radźcie sobie sami.
    „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.” (Rz 13:1-4; BT)
    Najlepsze w tym jest to, że ten który napisał te w/w słowa jednocześnie został stracony przez władzę, której nakazywał posłuszeństwo. I wiemy, że źle nie czynił. Zatem nie chodzi tu o konkretną władzę o władzę w ogóle („porządek Boży”) np. jak to jest w przypadku anarchistów.

    Polubienie

  • @Klaudia
   Założyłem, że postawiłaś problem, który trzeba rozwiązać a nie, że atakujesz. Natomiast sporo osób ma rzeczywiście zagwozdkę jak rozumieć te słowa. No to podałem moje rozumienie. Jeżeli pomaga, to jak to powiedział św. Jan Paweł II (święty wg. mnie) do gen. Jaruzelskiego – trzęsącego się jak galareta przed Janem Pawłem II co było widać nawet w PRL-owskiej telewizji: „nawet największy geniusz pochodzi od Boga”. Jeśli zatem to co piszę pomaga Ci, podziękuj Bogu bo on jest dawcą wszytkiego i poproś abym umiał to robić jeszcze lepiej jeśli tą zdolnością zostałem obdarzony. Także o właściwe rozumienie zachodzących zjawisk też trzeba się modlić.

   Polubienie

 16. https://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/10518-ekumeniczne-szalenstwo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-czy-kosciol-zbladzil

  Warto przeczytać ten materiał,wklejam tylko je końcowy fragment :
  „Jezus mówi apostołom: idźcie i nawracajcie, a Kościół zaczyna mówić: idźcie i wspólnie się módlcie o utraconą jedność, wzbogacajcie się wzajemnie swoimi charyzmatami, uczcie się od siebie, miłujcie się… czyli masa ładnie brzmiących słów i będących czystym zaprzeczeniem niemal 2000. tradycji Kościoła Jezusa Chrystusa.
  Czy Kościół zbłądził? Jak mógł zbłądzić, skoro dana mu jest asystencja Ducha Świętego i obietnica przetrwania do końca świata? To prawda, ale Zbawiciel pyta też, czy kiedy Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie na ziemię, czy zastanie na niej jeszcze żywą wiarę? Czy Kościół przetrwa jako największa religia na świecie czy w gromadce swoich wiernych, tego Biblia nie mówi. I my tego też nie wiemy. Historia za to uczy nas, że w najczarniejszych dziejach Kościoła nawet papieże ocierali się o herezje, a biskupi masowo w nie popadali. Takim przykładem była powszechna apostazja na rzecz arianizmu, któremu przez jakiś czas sprzyjał sam papież Liberiusz. Wówczas niejaki biskup Atanazy, aby zachować dogmat wiary i ciągłość kapłaństwa, wyświęcał „swoich” księży bez pozwolenia hierarchii. Za swojego życia przesiąknięty arianizmem Kościół pięć razy ekskomunikował Atanazego, a później… ten sam Kościół przyznał mu rację, uznał obrońcą wiary, kanonizował i uczynił doktorem Kościoła. Za życia św. Atanazemu też pewnie mówiono „nie bądź świętszy od papieża”…
  Tekst ukazał się na łamach tygodnika Polska Niepodległa! Nowy numer już w kioskach!”

  Polubienie

 17. Prawda według Onetu.

  Teraz zobaczcie jak zakłamany i destrukcyjny jest Onet. Gdyby nie info z hiszpańskiego dziennika, które wrzuciłam parę dni temu, można by pomyśleć, że świat, jest przeciwko Polsce. A my wiemy, że stoi za tym ten szkodnik Soros.

  wczoraj 20:06
  Organizacje międzynarodowe: Polska nie wykonuje zaleceń Komisji Europejskiej

  „Komisja Europejska powinna kontynuować działania przeciwko rządowi Polski w ramach artykułu nr 7 Traktatu o Unii Europejskiej, ”

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/organizacje-miedzynarodowe-polska-nie-wykonuje-zalecen-komisji-europejskiej/4p63v6v

  Soros wzywa UE do korzystania z „opcji nuklearnej” przeciwko Polsce przez aborcję

  „Organizacja pozarządowa Human Rights Watch, finansowanego przez George’a Sorosa, mówi, że polski rząd konserwatywny jest „zagrożeniem dla wartości europejskich”

  https://infovaticana.com/2017/02/15/soros-pide-la-ue-use-la-opcion-nuclear-polonia-aborto/

  Polubione przez 1 osoba

 18. „Papież obawiał schizmy w Kościele”,
  to nagłówek artykułu w opublikowanym dzisiaj wydaniu włoskiego tygodnika Panorama. „Widmo krąży po salach i pałace obrabowali Watykanie Franciszek spać”, powiedział redaktor Panorama La Rocca Orazio.

  Śpiący rob Papież troska o ewentualnej schizmy. Oświadczenie nie pojawi się jako pun lub zwykłą hipotezą co jeszcze niedawno było tak twierdził Francis miał „samokrytyki” powiedział w „najmniejszego okręgu,” nie mógł wykluczyć wziąć jako papież w historii, który został podzielony Kościół. Poinformowano Walter Mayr krótko przed świętami Bożego Narodzenia w tygodniku Der Spiegel. Dosłownie napisał Mayr Poniższy cytat Papież:

  „Nie jest to niemożliwe, że będę zapamiętany jako jeden w historii, który dokonał podziału Kościoła katolickiego.”

  http://www.katholisches.info/2017/02/16/panorama-franziskus-befuerchtet-ein-schisma-in-der-kirche/

  Polubienie

  • @Pinia
   Jak to mówią…
   1) „Najciemniej pod latarnią”
   2) W klasycznym dowcipie: „łapaj złodzieja” albo…
   3) W tym dowcipie z „Radio Erewań” o rozdawaniu samochodów na Placu Czerwonym…

   Niech się cieszy kardynał, że nie Guan-tanamo.

   Polubienie

   • Ps (@Pinia)
    Co do tej spadającej popularności to bym z entuzjazmem się jeszcze wstrzymał. Nie pamiętasz co KP mówi o popularności Bergoglio znaczy sie fałszywego proroka.

    Dla tych co są od dzisiaj tutaj, podam dwa rozumienia pojęcia fałszywy prorok, które stosuję do osoby Bergoglio:
    1). biblijne w ogólności, jako kogoś kto podaje się fałszywie za proroka Pana a szerzy kłamstwo, nie jest przez Niego powołany. Pan nie skierował do niego Swego słowa (por. np. 2Sm 7:4).
    „Tamten zaś dalej mówił: Dlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie? Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: Ja go zwiodę. Wtedy Pan rzekł do niego: Jak? On zaś odrzekł: Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Wówczas rzekł: Możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń! Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zesłać nieszczęście.” (1Krl 22:19-23; BT).
    Straszny tekst czyż nie…?
    2). ściśle odpowiadające pojęciu z Apokalipsy św. Jana.

    O ile drugie rozumienie niektórym może nastręczać problem to pierwsze w obliczu tego co wyczynia ten człowiek z nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa jest bezdyskusyjne. Chyba, że chce się wciskać ciemnotę tak jak to robi aktualnie duchowieństwo i inni (leninowscy) „pożyteczni idioci”

    Moje poglądy są moimi i nikogo nie obowiązują. Nie jestem też „lokalnym autorytetem eklezjalnym” chociażby z racji stosownego wykształcenia filozoficzno-teologicznego.

    Polubienie

 19. Wierzyłam, że naszym hierarchom zależy aby Polski nie opanował ten rak ekumenizmu, wszechogarniającego modernizmu.
  Wierzyłam, że nie pozwolą zmienić Nauczania Chrystusa!!!
  Dziś po raz enty widzę, że była to wiara naiwnego!!!
  Przez przypadek szukając czegoś!

  WYSZŁO SZYDŁO Z WORKA!!!

  Drugie wydanie „Od konfliktu do komunii” z przedmową Prymasa Polski i liturgią z Lund
  09.02.2017

  Zainteresowanie dokumentem „Od konfliktu do komunii” w Polsce przerosło oczekiwania. Już dawno temu nakład został wyczerpany i podjęto decyzję o druku drugiego wydania, które właśnie się ukazało. Jest to wydanie poprawione i uzupełnione, m.in. o tekst wspólnej liturgii, którą w Lund modlili się wspólnie luteranie z papieżem Franciszkiem.

  ++++ Przedmowę do drugiego wydania napisał Prymas Polski, abp Wojciech Polak.

  SŁOWO PRYMASA POLSKI

  15
  SŁOWO PRYMASA POLSKI
  Podczas nabożeństwa ekumenicznego, które miało miejsce dnia 25 maja 2014 roku w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, z okazji 50. rocznicy spotkania patriarchy Konstantynopola Atenagorasa i papieża Pawła VI, papież Franciszek zachęcił chrześcijan do odważnego wejścia na drogę prowadzącą ku jedności. Mówił wówczas: Musimy wierzyć, że tak jak odwalono kamień od grobu, tak i inne przeszkody, które stoją jeszcze na drodze do pełnej wspólnoty mogą zostać usunięte. Będzie to łaska Zmartwychwstania, której już dziś możemy zakosztować. Za każdym razem, kiedy prosimy o wybaczenie za grzechy popełniane przeciwko innym chrześcijanom i za każdym razem kiedy znajdujemy odwagę do przebaczenia, doświadczamy Zmartwychwstania! Za każdym razem, kiedy po przezwyciężeniu starych uprzedzeń mamy odwagę wspierać nowe braterskie relacje, wyznajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Warto powracać do tych papieskich rozważań, które wskazują na
  najgłębszy sens naszych ekumenicznych starań. Franciszek przypomina nam bowiem, że mniejsze i większe kroki na drodze ku jedności są odbiciem paschalnej tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Bóg, który umiłował nas aż do końca (por. J 13,1), nieustannie pragnie wyzwalać nas ze śmierci do życia. Jeśli zatem chcemy być prawdziwie ludźmi Zmartwychwstania, musimy ciągle na nowo podejmować dialog
  ekumeniczny, aż do końca. Przywołane kazanie Biskupa Rzymu, wygłoszone w obecności
  patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I, stało się z kolei inspiracją do zorganizowania papieskiej wizyty w parafii ewangelicko-luterańskiej w Rzymie. W przemówieniu przygotowanym z okazji
  spotkania, które odbyło się 15 listopada 2015 roku, papież zwrócił uwagę na szczególną rolę wspólnego dokumentu Od konfliktu do komunii’ napisanego w przeddzień jubileuszu 500-lecia Reformacji. Chętnie powracam do tych wydarzeń, aby podkreślić znaczenie tekstu, który
  obecnie trafia do rąk Czytelników. Pragnę jednocześnie wyrazić moją wdzięczność i uznanie dla inicjatywy drugiego już wydania polskiej wersji deklaracji przygotowanej przez Luterańsko-Rzymskokatolicką Komisję Dialogu ds. Jedności. Życzę wszystkim owocnej lektury i głęboko ufam, że okaże się ona pomocna w codziennym przechodzeniu od konfliktu do komunii, od grzechu do łaski, od zamknięcia do miłosierdzia, na drodze wyznaczonej nam przez Zmartwychwstałego Pana.

  Wojciech Polak
  Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
  Prymas Polski

  SŁOWO BISKUPA KOŚCIOŁA
  EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
  W POLSCE

  Oddajemy w Państwa ręce dokument „Od konfliktu do komunii”. W moim przekonaniu jest to bardzo ważna pozycja, która zasługuje na szerokie upowszechnienie. Dotyczy bowiem wzajemnych relacji pomiędzy luteranami a rzymskimi katolikami zarówno w aspekcie duchowym, teologicznym, jak i historycznym.
  Ekumenizm w Polsce ma wymiar praktyczny. Zwykle polega na spotkaniach podczas Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz na współpracy pomiędzy parafiami ewangelickimi i rzymskokatolickimi. Przedłożony dokument jest owocem międzynarodowego dialogu
  luterańsko-rzymskokatolickiego prowadzonego na różnych płaszczyznach i w różnych krajach. Dialog ten odsłania nowe perspektywy patrzenia – zarówno na historię średniowiecza, jak i Reformacji, mocno zakorzenionej w dynamice późnego średniowiecza. W nowy sposób
  definiuje pojęcia teologiczne i ich współczesne rozumienie, wskazuje na różnice, ale również na podobne postrzeganie podstawowych zagadnień teologicznych. Ekumeniczna optyka, uwzględniająca szeroki kontekst XVI-wiecznych zmagań o reformę i duchową odnowę Kościoła, ułatwia wzajemne poznanie i zrozumienie, a poznanie zawsze prowadzi do usuwania lęków i uprzedzeń. Mam nadzieję, że przyswojenie tego dokumentu w polskiej rzeczywistości nada głębszy wymiar kontaktom
  ekumenicznym pomiędzy Kościołem ewangelicko-augsburskim a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce.
  Celem tekstu nie jest ogłoszenie przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych – one wciąż pozostają i są przedmiotem dialogu oraz modlitwy wielu chrześcijan. Nieustannie jesteśmy w drodze, poszukując odpowiednich słów, aby dziś, tu i teraz, nazwać i opisać to, co
  poruszało serca i umysły naszych matek i ojców w wierze. Niemniej jednak warto – a dokument „Od konfliktu do komunii” jest pomocnym narzędziem – spojrzeć na historię Kościoła jako wspólne dzieje, odważyć się na inną narrację, która nie rezygnując z ważnych aspektów tożsamości wyznaniowej, pozostaje otwarta na dialog, a przede wszystkim na Jezusa Chrystusa i Jego niezmienne pouczenie:
  Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. J 15,12

  Z życzeniami błogosławieństwa Bożego i owocnej lektury
  ks. Jerzy Samiec
  Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

  Rozdział 1

  UPAMIĘTNIENIE REFORMACJI W EPOCE EKUMENII ORAZ GLOBALIZACJI

  Każde upamiętnienie ma swój kontekst. Dzisiejszy kontekst to trzy główne wyzwania, które oznaczają zarówno szanse, jak i obowiązki dla ekumenicznych partnerów:

  (1) Jest to pierwsze upamiętnienie Reformacji, które odbywa się w epoce ekumenizmu i dlatego daje
  możliwość pogłębienia wspólnoty między katolikami a luteranami.

  (2) Jest to pierwsze upamiętnienie Reformacji w epoce globalizacji, stąd też musi uwzględniać doświadczenia i perspektywy chrześcijan z Południa i Północy, ze Wschodu i Zachodu.

  (3) Jest to pierwsze upamiętnienie Reformacji, które musi wypracować ścieżki ewangelizacji w czasie naznaczonym rosnącą liczbą nowych ruchów religijnych i jednocześnie postępującą w wielu miejscach
  sekularyzacją. Z tego powodu wspólne upamiętnienie jest okazją do dawania solidarnego świadectwa wiary – i tym samym obowiązkiem wszystkich chrześcijan.

  Click to access od_konfliktu_do_komunii_2017.pdf

  http://luter2017.pl/drugie-wydanie-konfliktu-komunii-przedmowa-prymasa-polski-liturgia-lund/

  Polubienie

  • Wiesia przestań się więc dziwić, że jest u ciebie jak jest.
   Teraz zafundują nam to w naszych Kościołach.
   Spieszą się.

   Najbardziej śmieszy mnie myśl.
   Gdy ci naiwni księża katoliccy, będą świętować reformację, w parafiach w Polsce i na świecie, Bergoglio w tym czasie ze swoimi kompanami będzie odprawiał czarne msze w halloween w dzień obchodów tej tzw, reformacji.

   Ale wierzę, znów wierzę, że powstrzyma księży,- nie Bergoglia – od tych planów Ostrzeżenie i Matka Boża, która jak zapowiedziane zamanifestuje swoje zwycięstwo znakami w Fatimie.

   Polubienie

   • Czasem rozwazam, jak musza czuc sie ewangelicy niedawno opuszczajacy swoj kosciol na wskutek szerzacego sie grzechu w ich kosciele.O ironio „ratunku”szukajacy w naszym kosciele.Jak musza czuc sie wierni PiusaX prowadzeni przez kaplanow”tradycji”To zgodnie z pismem na chwile oprzytomnieli by ponownie zglupiec. i w czarnej dziurze pozostac.Obserwuje tez naszych kaplanow tradycjonalistow,niestety i oni sa tylko OSTROZNI wysylajac delikatne sygnaly herezji Franka pozostajac w posluszenstwie i naleznym szacunku dla herezjanta.

    Polubienie

  • @Rafal
   Zwłaszcza w diecezji rzymskiej i hierarchom niemieckim… Ciekawe jak długo nasi duchowni będą „rżnąć głupa” i uprawiać „propagandę sukcesu”? Już wiem po co im te wszystkie doktoraty i profesury. Dzięki nim mogą uprawiać sofistykę i przedstawiać każdą herezję jako ortodoksję. Ciekawe co na to Pan Jezus… Taaa, pamiętam:
   „Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.” (Łk 12:47-48; BT)
   To ja już wolę pozostać przy św. Piotrze. Chłop prosty, niekształcony a poprowadził cały Kościół w wierności prawdzie. Nie uprawiał ściemniania i miał dość pokory by przyjać uzasadnioną krytykę.

   Drodzy duchowni, zdaje się, że na końcu będzie baaardzo bolało. Na prawdę bardzo. Macie jednak wolną wole i nikt nad Wami stać i przymuszać do wierności nie będzie. Macie zresztą poparcie wielkich tego świata. Nie zastanawia Was to?

   Polubienie

 20. Nowa koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

  W 26 europejskich krajach funkcjonują już rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli. W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską (KE) terminie. Dlatego projekt pl.ID otrzymał status projektu niefunkcjonującego i aby uniknąć konieczności oddania 85% już poniesionych kosztów kwalifikowanych (czyli 148 mln złotych), musi dostarczyć rezultaty – czyli umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów – do końca marca 2019.

  https://mc.gov.pl/files/styles/width737/public/dowod2015-ilu.png?itok=kBN3jvU0

  Na stronie 24 załącznika potwierdzenie obecności chipa- czytnika RFID na załączonym schemacie.

  https://mc.gov.pl/files/mcdp-kp_001_koncepcja_dla_e-dowodu_-_zal._2_opis_planowanej_funkcjonalnosci._v5.odt

  Polubienie

 21. Ludzie, nawet jeśli to prawda, jeśli decyzję papieża nie są od Boga, to nie zapominajmy, że nie możemy atakować personalnie Franciszka – bądźcie źli na szatana, że udaje się mu zmanipulowac papieża! Módlcie się o to by Papież nie ulegał przeciwnikowi i miał jasny umysł!!! Oczywiście że przeciwnik uderzy w papieża, to idealny sposób na zasilanie złego ziarna!

  Polubienie

  • @Aga
   Rozumiem Twoj lek .Nie jest mozliwe aby sluzyc dwom panom.Co moze sie kryc za szacunkiem do postaci demonicznej innego niz obrzydzenie i odejscie od niego.Swiadomosc w czlowieku pozostaje ze jest niczem wobec takich sil niemniej z pomoca Boga jest mozliwe odciecie sie od zla.Czyz nie mowisz wyrzekam sie szatana i dziel jego?

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s