Franciszek przeinacza Ewangelię, przeinacza słowa Jezusa

kazuistykaPrzeglądam ostatnie wiadomości z Radia Watykańskiego i widzę zatrważające słowa Franciszka wypowiedziane przez niego 24 lutego na Mszy w Domu św. Marty. Franciszek skomentował Ewangelię, w której faryzeusze pytają Chrystusa, czy wolno mężowi oddalić żonę, przeinaczając i rozmywając bardzo jasny i jednoznaczny sens odpowiedzi naszego Zbawiciela. Franciszek stwierdził, że Jezus nie odpowiada faryzeuszom, czy wolno oddalić żonę i wziąć następną, czy też nie wolno im tego uczynić!

Franciszek mówi:

„Jezus nie odpowiada, czy wolno, czy nie wolno; nie wchodzi w ich kazuistyczną logikę. Oni bowiem myśleli o wierze jedynie w kategoriach: «można» czy «nie można», aż dokąd można, a dokąd nie. W taką kazuistyczną logikę Jezus nie wchodzi.”

Jak bardzo Franciszek rozmija się z prawdą! W Ewangelii przecież wprost czytamy, że Jezus poucza faryzeuszy odnośnie do tego, co wolno, a co nie wolno i wskazuje, że oddalenie żony jest cudzołóstwem, grzechem. W sposób oczywisty daje do zrozumienia, że tego nie wolno czynić! To prawda, że Jezus prowadzi do pełni, że ukazuje perspektywę, ale przecież nikogo nie zwalnia z obowiązku przestrzegania norm moralnych, które sam podaje!

Co więcej, Franciszek nie przedstawia w żaden zrozumiały sposób – a może świadomie wypacza – katolickiej teologii moralnej w odniesieniu do tego, czym jest kazuistyka, utożsamiając ją z rozróżnianiem pomiędzy «można» a «nie można». Jest jednak rzeczą oczywistą, że każdy człowiek w sumieniu odczytuje, co powinien czynić, a czego nie powinien. Jest rzeczą oczywistą, że każdy człowiek zarówno w codzienności, jak i przy poważnych decyzjach życiowych, odpowiada sobie na pytanie, co możne uczynić, a czego nie może i podejmuje decyzje. I nic w tym złego. Zła kazuistyka nie polega na rozróżnianiu pomiędzy «można» a «nie można», ale przeinaczaniu norm ogólnych w konkretnych przypadkach, by tylko pozwolić sobie coś uczynić! Dlaczego Franciszek nie wyjaśni w przejrzysty sposób, jak Kościół rozumie relację pomiędzy normami ogólnymi a rozeznaniem sumienia?

Możliwe, że faryzeusze rzeczywiście byli kazuistami w złym tego słowa rozumieniu, ale czy to jest powód, żeby przy okazji walki z ich fałszywą pobożnością przemycić kłamstwo, że Jezus nie odpowiada, co wolno, oraz wyśmiać całą zdrową logikę sumienia, które zawsze musi samo rozeznawać, co jest słuszne, choć w postępowaniu nie wolno odchodzić od norm.

Franciszku, gdy trzeba jasno powiedzieć o tym, że grzech jest grzechem i nie wolno go czynić, to w swoim dokumentach (Amoris Laetitia) wskazujesz na samodzielne rozeznawanie w sumieniu tego, co słuszne, polecasz badanie kazusów, nie chcąc jasno przełożyć normy na praktykę życia, rozmiękczając normę w konkretnych przypadkach, że każdy sam musi rozeznać, co mu wolno, a co nie wolno. A gdy to sam Jezus jasno mówi, co człowiekowi wolno, a co nie wolno, podając normę ogólną, Franciszku, uciekasz się do wypaczenia tej normy, twierdząc, że Jezus jej w ogóle nie przedstawia, że nie mówi, co słuszne,
Dlaczego nie powiesz prawdy i nie opowiesz się za nauczaniem Jezusa i Kościoła!? Dlaczego po raz kolejny mącisz i przeinaczasz?

Źródło:
^^^http://pl.radiovaticana.va/news/2017/02/24/papie%C5%BC_na_mszy_w_domu_%C5%9Bw_marty_jezus_ostrzega_przed_ob%C5%82ud%C4%85/1294788

154 uwagi do wpisu “Franciszek przeinacza Ewangelię, przeinacza słowa Jezusa

 1. To będą czasy najgorsze z możliwych dla KK, jeśli ten zdrajca i heretyk to wprowadzi!!
  tł. translatorem
  „EXCLUSIVE: Więcej szczegółów wiadomo o planach Bergoglio jest dla ‚transformacji’ Mszy”

  Ostatni tydzień wykonane włoskiego księdza „Od Cristoforo”, który ma wiarygodnego źródła w Casa Santa Marta, więcej szczegółów wiadomo o spisku, który przygotowuje się Msza znieść.

  Bergoglio wyznaczył prywatną komisję składającą się z katolików, luteranów i anglikanów, którzy pracują razem, aby zreformować Mszę św. Jedną z rzeczy, które chcą zmienić, aby „uczcić” razem, modlitwę eucharystyczną. Byłoby zakładać kierunek modlitwy eucharystycznej Addaja i Mari (A. Gelston, pp 121-123.), starożytnego orientalne modlitwie, w której rzeczywiste poświęcenie jest nieobecna, ale gdzie słowo „odzyskanie” jest stosowany w:

  Panie, w miłosierdziu wszechobecności, należy pamiętać o świętych i sprawiedliwych ojców, proroków i apostołów i męczenników i wyznawców, dla upamiętnienia Ciała i Krwi swojej Chrystusa, musimy mieć czysty i święty ołtarz, jak się nauczyłeś w swojej Ewangelii, która daje życie. My także, Panie, słudzy gromadzone są tu dla Ciebie, który z tradycją przykładzie zdobyć, że od Ciebie, radując się, chwaląc, uplifting i okolicznościowych, w tym tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa , Może przyjść do spoczynku Ducha Świętego w tej Ofierze sług Twoich, na odpuszczenie naszych grzechów i wad, zmartwychwstanie umarłych i nowego życia w Królestwie Niebieskim. I za dar dla nas, dziękujemy i uwielbiamy Cię w swoim Kościele, odkupiony drogocenną krwią Chrystusa, … itd

  Więc nie będzie ekumeniczna „złego” Są tacy, którzy będą się nazywać „świętą pamiątką”, i że poświęcenie chleba i wina nie zostanie przedłużony. Niestety, to nie wszystko. Cristoforo mówi podstawie jego wiarygodnego źródła:

  „Oni zmieniają koncepcję” parafii „. Oznacza to, że nie będziemy mieć parafię jak jest teraz, ale będzie to „ekumeniczna wspólnota”. Koncepcja proboszcza plebanii (wszystkie konkretne rzeczy i zamówiłam są Sobór Trydencki) nie będzie już istnieć. Pamiętają o powołaniu zespołu „pasterzy” w każdej wspólnocie, która może być zarówno katolików, protestantów i anglikanów, między którymi ma być dokonane rozróżnienie będzie, a ponadto są one obsługiwane przez laików „.

  „Jest to całkowita rewolucja, która raczej chaos i zamieszanie przyniesie. Jednak w niektórych miejscach istnieją tego rodzaju „duszpasterski” już. W Deventer, na przykład, żyją różne parafie tego typu już „ekumenizm” w Holandii. A niemiecki Kościół nie działa bardziej w tyle. ”

  „Nawet w sakramencie pokuty są zmiany szykuje. Każdy, kto chce teraz, może iść do spowiedzi przynajmniej pojedynczych księży katolickich. Ale ta ekumeniczna wspólnota organizuje okresowe „ogólne biechtliturgieën”, który będzie służył tylko dać sobie dobre sumienie, we wspólnocie. Więc kto jest w stanie uzyskać „przebaczenie społeczności”, nie idź do spowiedzi prywatnie. Wszystkie te kroki są uwzględnione w badaniu komitetu prywatnego. Nie jest jeszcze jasne, czy takie zmiany będą funkcjonować. Ale na podstawie tego co mówi moje źródło, delikatnie zacznie. Tymczasem niektóre parafie „wspólnot ekumenicznych” są, na zasadzie eksperymentu (tak jak w Afryce i Ameryce Łacińskiej). Następnie każdej diecezji na świecie ma się dostosować. ”
  Brak nowych rady

  Cristoforo podsumowuje: „Jak widać, nie będzie potrzeby posiadania nowej Rady. Bergoglio będzie to robić (jego „reformy”). To jest jego intencją, i że będzie starał się realizować. Więc nie tylko zmiana masy (co samo w sobie jest bardzo poważna), ale cała struktura organizacyjna Kościoła. Ekumenizm za wszelką cenę. I nie sądzę, że będzie wielu dysydentów. Prawdą jest, że wszystko będzie prawdopodobnie prowadzić te zmiany do schizmy. Ale należy pamiętać o jednej rzeczy: większość duchowieństwa katolickiego będą stawać się woli argentyński jezuita „.

  https://restkerk.net/2017/03/09/meer-details-bekend-over-bergoglios-plannen-voor-het-omvormen-van-de-h-mis/

  Polubienie

   • „Moja córko, zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim Kościele. Będzie ona bardzo dezorientująca, a wielu nie zauważy kłamstw, które zostaną przedstawione w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie zanegowana w najbardziej subtelny ze sposobów, ale ci, którzy naśladują nowy format, gdzie Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą w stanie złożyć Ofiary Bogu w taki sposób, w jaki musi się to odbyć. Moja córko, to jedno objawienie spowoduje, że zostaniesz wzgardzona, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Moim wyznawcom zostanie powiedziane, że Komunia Święta dotyczy wszystkich ludzi — wszędzie — zjednoczonych w jedno, aby jeden drugiemu okazał miłość. Z wolna, ale z pewnością, Msza Święta już dłużej nie będzie dotyczyć Mojej Świętej Ofiary. Zamiast niej powstanie ceremonia oddawania czci człowiekowi, a wy zostaniecie wprowadzeni w błąd, doświadczając konfrontacji przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.

    Dzień, w którym ustaną codzienne ofiary nie jest odległy. Wiedzcie, że Ja teraz przychodzę, aby was przed tym ostrzec po to, abyście nie przymierali głodem. Kiedy bowiem jesteście pozbawieni Mojej Obecności, to nie zamieszkuje w was Mój Duch i będzie wam bardzo trudno pozostać blisko Mnie.

    Słowa, które zostaną użyte, aby was oszukać, będą zawierać zwrot: „dla dobra wszystkich – ku zjednoczeniu wszystkich Bożych dzieci”. Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana, a wszystkie jej przyczyny zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje Słowa teraz do was kierowane: Jeżeli przyjmiecie ten substytut, to Moja Obecność zaniknie. Ja będę z wami, ale to nie będzie Moje Ciało, które będziecie spożywać.

    Tym, którzy nie wierzą w ten nikczemny plan, który już powstał w tym celu, aby zatrzeć po Mnie wszelkie ślady, obecnie mówię, co następuje: Kiedy Mnie już nie będzie, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie usprawiedliwiać tych za to odpowiedzialnych? Albo czy będziecie Mnie naśladować i słuchać Prawdy, gdy zostaniecie otoczeni przez kłamstwa.”

    ONI PRZYGOTOWUJĄ NADEJŚCIE A/C.PRZED JEGO POJAWIENIEM SIĘ MIAŁA ZOSTAĆ NAJPIERW ZMIENIONA MSZ ŚW.

    Polubienie

  • Wreszcie coś konkretnego.
   Bardzo ważny artykuł.
   Warto znaleźć źródło w języku angielskim, bo może pan Bernard mógłby kogoś poprosić wówczas o przetłumaczenie.

   A więc kochani zbliżamy się nieubłaganie do czasu gdy rozpocznie się Danielowa Ohyda Spustoszenia – trwająca 1290 dni, szczęśliwy ten, kto doczeka 1335 dni- cyt, z pamięci, więc mogę o parę dni się pomylić.

   A to znaczy, że czas zbliża się ku Ostrzeżeniu, prześladowaniom i końcowi.
   Zorrro to dla ciebie piszę, bo zawsze miałam przeświadczenie, że czas, który oczywiście przypuszczalnie podawałeś, był czasem zbyt odległym.

   A teraz zobaczcie, to z tego artykułu :
   jak wygląda adoracja Najświętszego Sakramentu.
   Wszyscy kapłani klęczą, a ten heretyk stoi.

   https://valseprofeet.files.wordpress.com/2017/03/catsat.png?w=516&h=632

   Polubienie

   • Co do wprowadzenia fałszywej Mszy raczej się nie wyspowiadalem. Widać,że to może byc w tym roku. Mówiłem raczej o czasie wybuchu wojny światowej i to bez wskazania konkretnych dat- co najwyżej pewne sugestie od 2017-21 sam wybuch ale trwanie tejże, to aż do końca lat trzydziestych.
    Poza tym musimy się liczyć, że wyrażanie się Jednej Światowej Religii j fałszywej liturgii też potrwa może i parę lat.
    Będziemy przecież ekskomunikowani i prześladowaniu.
    Od chwili wygaśnięcia codziennej ofiary (wg Ks.Daniela) minie 1290 dni kiedy oficjalnie wygasi ją fałszywą Mszą też nie wiemy, może już w tym roku..
    Szczęsliwy ten kto przeżyje 1335 dni – czy to uderzenie meteorytu w Atlantyk i potworne kary- zniszczenia na świecie, związane trzema dniami ciemjosci? Może…
    Czyli jeśli F. zniszczy Mszę świętą w tym roku , minie około 3.5 roku – wkraczamy wtedy w rok 2021.
    Kataklizmy, szum morza wyciszą wojnę światową. Europa będzie na „podłodze” liczona po ciężkim nieodwracalnym nokaucie.
    Wg Z.Nosko, i A.Dąbskiej nigdy się już nie podniesie. Wtedy ruszy kolejna inwazja głodnych i wściekły i islamistow.
    Text sprzed ponad 4 wieków mowi że:
    Dzika bestia przeplynie Dunaj… i zastanie otwarte(puste) niemieckie miasta…
    Nie wiem w którym momencie w ciele przemienionym nawiedzi nas Chrystus…
    Chyba po ostatecznym oczyszczeniu świata.
    Może upłynąć wiele lat, może i dziesiatek lat…

    Polubienie

 2. A teraz z innej strony o tym samym – tzn. zmianie we Mszy Św.

  Robocze Część XI: ekumeniczny projekt, który obala parafii i sakramentów” Fra Cristoforo

  Ten projekt jest naprawdę przerażające. Jak już wcześniej przewidywano w pierwszej „Spiffero” (https://anonimidellacroce.wordpress.com/2017/02/06/spifferi-da-santa-marta-sullintercomunione-di-fra-cristoforo/), znajduje się prywatny prowizji, wykonane przez katolików, luteranów i anglikanów, który pracuje na zmianę masy.
  Już to jest straszna rzecz. Dotykanie Eucharystii, dotyka wszystkie serca Kościoła. Msza ekumeniczna, która będzie się nazywać „świętą pamięć”, a nie
  będą miały bardziej jako centrum konsekracji Eucharystii, że tylko ważnie wyświęceni księża mają moc do zrobienia, ale będzie to mieć na środku, oczywiście ekumenicznej jedności.
  Niestety, to nie wszystko. Mój informator powiedział mi, co następuje.
  Oczywiście zmiana ostrości to dopiero początek.
  Komisja pracuje nad DI „PARAFII” całkowita zmiana koncepcji.
  Oznacza to, że nie będziemy mieć parafię, gdyż jest pomyślany teraz, ale będzie to „ekumeniczna wspólnota”. Koncepcja proboszcza, dom parafialny (wszystkie konkretne rzeczy założone i zarządzane przez Sobór Trydencki) nie będzie już istnieć.
  Myślą o oddanie za każdego „Wspólnota” zespół „pasterzy”. Które mogą być zarówno katolików, protestantów i anglikanów.
  Dane referencyjne, zatem nie będzie już rozróżnienia. Plus oczywiście będą wspomagane przez ludzi świeckich.
  To całkowity przewrót, który stworzy spore zamieszanie i dezorientację.
  Jednak już w niektórych realiach żyjesz tego rodzaju „duszpasterski”. Na przykład, w Deventer, Holandia, kilku parafiach już żyć w ten
  typ „ekumenizmu”.
  A Kościół niemiecki nie pozostaje w tyle.

  ttps://anonimidellacroce.wordpress.com/2017/03/01/spifferi-parte-xi-il-progetto-ecumenico-che-demolisce-la-parrocchia-e-i-sacramenti-di-fra-cristoforo/

  Księga Prawdy:

  ” Inni(kapłani) zostaną poproszeni, aby zaakceptowali nowy rodzaj ceremonii, która zastąpi Mszę i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.

  Zostanie to uznane za obejmujące wszystko dążenie do połączenia w jedność wszystkich Chrześcijan i innych religii. To będzie początek końca.

  Dzień wstrzymania codziennej Ofiary Mszy będzie początkiem rozwijania się wszystkich wydarzeń, jak zostało przepowiedziane Janowi Ewangeliście. Będzie to czas podniesienia się bestii, a jej wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. —– 23.12.2012
  ————–
  A więc początek Danielowej Ohydy Spustoszenia będzie jednocześnie początkiem podniesienia bestii -a/ch.
  Czyli będzie on panował 3,5 roku, tak jak zostało powiedziane w objawieniach z La Salette.
  ————–
  „Zmiany rozpoczną się od samej Najświętszej Eucharystii. Wkrótce zostanie wam powiedziane, że Komunia Święta, Moja Prawdziwa Obecność, jest w rzeczywistości czymś innym.

  Powiedzą wam, że to oznacza inne rzeczy. Ale jest to straszne kłamstwo.

  Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią danymi wam, aby umożliwić wam napełnienie was Moim Duchem Świętym, aby dać wam Pokarm, którego potrzebujecie dla waszych dusz.

  Kiedy nadejdzie czas i wam, Moi wyświęconym Sługom, przedstawiona zostanie nowa, współczesna interpretacja, wówczas będziecie wiedzieć, że zanieczyszczenie już się rozpoczęło.” — 26.05.2012

  „Musicie zrozumieć, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia, że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć.Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie z wymogami diabła.

  Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć.” —– 17 sierpnia 2103
  ————–
  Kolejna wskazówka – aby przepchnąć zmiany we Mszy Św. wykorzystają objawienia fatimskie, z Matki Bożej uczynią marionetkę Kościoła.
  Czy te plany odnoszą się do tego roku, czy następnych lat. Z racji 100 lecia Objawień w Fatimie, można przypuszczać, że wielce jest to prawdopodobne.

  ale kolejną poszlaką wskazującą na ten rok, mogą być zapisy z Memorandum odnoszące się do Grecji, ten poniższy zapis wyraźnie wskazuje na podległość Cerkwi względem Watykanu.
  Czy to może oznaczać, że wówczas zostanie już utworzona jedna światowa religia, zobaczymy.
  Czas już jest bliski przekonamy się.
  Data znamienna – 15 sierpnia- święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

  11A: Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.

  Polubienie

  • „Właśnie jest opracowywany list, żeby zwabić wszystkich którzy są w służbie Kościoła katolickiego. Wkrótce wszyscy Moi wyświęceni słudzy zostaną powiadomieni o zmianach, wraz z zapewnieniem, że są one dla dobra Kościoła.
   Nowe zasady, zawierające zmiany poczynione w modlitwach podczas Mszy Świętej, będą wydawać się niewinne. Wielu nie dostrzeże ich znaczenia, ale będzie się to odnosiło do Eucharystii i Mojej w Niej Obecności. ZOSTANIE UŻYTE SŁOWO „UPAMIĘTNIĆ” I WSZYSTKIE KOŚCIOŁY WKRÓTCE ZOSTANĄ OGOŁOCONE ZE SWOICH SKARBÓW. Zabranie skarbów, w tym złotych Tabernakulów – które zostaną zastąpione przez wykonane z drewna i kamienia – będzie jedną z oznak, że są oni właśnie ściągani do Nowej Światowej Religii.”
   http://paruzja.info/2013.04.30_15-40.php

   Polubienie

   • Wiktoria super i dzięki!
    Właśnie szukałam tego Orędzia.
    Zobacz jak się uzupełniamy.

    Tę jedną frazę chciałam zacytować.
    Jak to się wszystko potwierdza, przed czym ostrzegał nas Pan Jezus w Księdze Prawdy.
    W tej chwili tylko ślepy i głuchy tylko, tego nie widzi !!!

    „Msza ekumeniczna, która będzie się nazywać „świętą pamięć”,

    ZOSTANIE UŻYTE SŁOWO „UPAMIĘTNIĆ” – KP

    Polubienie

   • Tak,ale jeszcze jedno,które wyżej podałam mówi :
    „Słowa, które zostaną użyte, aby was oszukać,
    będą zawierać zwrot :
    „dla dobra wszystkich – ku zjednoczeniu wszystkich Bożych dzieci”.

    Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana, a wszystkie jej przyczyny zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje Słowa teraz do was kierowane: Jeżeli przyjmiecie ten substytut, to Moja Obecność zaniknie. Ja będę z wami, ale to nie będzie Moje Ciało, które będziecie spożywać.”- 07.07.2013

    Polubienie

 3. @Eliza, @Beata
  Ha, ha, ha… No bo czyż ta absurdalność w swym tragizmie nie jest śmieszna? Już dzisiaj miałem „wykład”, że jak chcą to mogą mnie wywalić z tego swojego „kościoła” bo ile warte są ich antatemy skoro uznają herezję? Docześnie tak, mogą mnie ukarać teraz, docześnie, ale co do wieczności…? To tak jakby luteranie obkładali mnie klątwą. Zatem niech obkładają.
  Więc to co jest tu przedstawione z tymi „parafiami ekumenicznymi” to tzw. gromadność. Kłania się „Cywilizacja żydowska” F, Konecznego. Zresztą właśnie ta gromadność jest widoczna wyraźnie w moim „ulubionym” AL 297:
  „Oczywiście, jeśli ktoś afiszuje się z obiektywnym grzechem tak, jakby był częścią ideału chrześcijańskiego, czy chciałby narzucić coś innego od tego, czego naucza Kościół, to nie może domagać się, by uczyć katechizmu czy przepowiadać, i w tym sensie istnieje coś, co go oddziela od wspólnoty (por. Mt 18, 17). Musi na nowo usłyszeć Ewangelię i wezwanie do nawrócenia.” Czyli do powrotu do wspólnoty, do krakania w tym samym chórze.
  To jest tylko doczesne wyłączenie. Nie może być inaczej, nie jest to możliwe, jeśli potępienia wiecznego nie ma:
  ” Nikt nie może być potępiony na zawsze,
  bo to nie jest logika Ewangelii! „
  (AL 297, zdanie trzecie).

  Polubienie

  • Ps
   Czyli Bóg jest bardziej im jest nas więcej. Konsekwencją jest apoteoza siły, kult mocy. Zatem ten, kto narusza siłę nas osłabia i należy go albo zmusić do zmiany stanowiska, albo odstrzelić. Nie ma miejsca na wolność wyboru. To jest pokłosie emanacyjności, uzewnętrzniania się Boga przez ilość. Czyja siła tego racja. No cóż… Hitler i Stalin świętymi.

   Polubienie

 4. „Obrady Episkopatu o duszpasterstwie rodzin i osób rozwiedzionych”

  Duszpasterstwo małżeństw, rodzin i osób rozwiedzionych to główny temat najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 13 i 14 marca w Warszawie. Biskupi omówią sprawy rodzin w świetle adhortacji „Amoris Laetitia”. W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele episkopatów z 13 krajów.

  – Chcemy wskazać główne linie duszpasterskie w kwestii tego, jak ma wyglądać duszpasterstwo przygotowujące do małżeństwa, towarzyszenie małżeństwom i rodzinom oraz osobom rozwiedzionym – powiedział przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, zapowiadając spotkanie.

  O programie duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji „Amoris Laetitia” mówić będzie bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Temat towarzyszenia osobom przygotowującym się do zawarcia małżeństwa przedstawi ks. dr hab. Jacek Goleń, natomiast o towarzyszeniu małżeństwom i rodzinom po zawarciu związku małżeńskiego mówić będzie ks. dr Przemysław Drąg. W programie obrad jest także dyskusja nt. pomocy osobom rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach. (…)

  https://ekai.pl/obrady-episkopatu-o-duszpasterstwie-rodzin-i-osob-rozwiedzionych/

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pełna lista biskupów i kardynałów „za i przeciw” dubia
  Nota wydawcy: LifeSiteNews przynosi listę biskupów i kardynałów, którzy publicznie wyrazili swoje poparcie lub sprzeciw wobec września 2016 „dubia” przedłożonego Franciszek przez czterech kardynałów. Lista ta zawiera wysoki rangą prałatów, których komentarze odnoszą się bezpośrednio do dubia po ich publicznym wydaniu w dniu 14 listopada 2016. Lista nie obejmuje prałatów, którzy ograniczają się do przedstawienia sprawozdania, ani przeciw pism, decyzji i działań Franciszek, ale nie skomentował bezpośrednio na dubia.
  Kardynałowie, którzy podpisali dubia
  Kardynał Walter Brandmüller
  Kardynał Raymond Burke
  Kardynał Carlo Caffarra
  Kardynał Joachim Meisner

  PRZECZYTAJ: Kim są ci czterej kardynałowie, którzy napisali „dubia ‚do Papieża?
  Biskupi i kardynałowie, którzy wspierają dubia

  Abp Luigi Negri: 06 marca 2017 – „Amoris Laetitia wymaga wyjaśnienia, niestety, obecny przywódca Kościoła wciąż milczy. […] Myślę, że Ojciec Święty powinien odpowiedzieć. ”

  Abp Charles Chaput: 03 marca 2017 – John Allen: „Czy chcesz papież odpowiedzieć na dubia?” Chaput: „Tak. Myślę, że zawsze dobrze jest odpowiedzieć na pytania, wyraźnie. ”

  Kardynał Joseph Zen: 16 lutego 2017 – „Jest to bardzo taktowny wniosek tych biskupów i kardynałów, aby mieć jasne oświadczenie. Myślę, że mają rację, aby otrzymać odpowiedź. ”

  Biskup Andreas Laun: 23 grudnia 2016 – „Czytałem obawy czterech kardynałów, i zgadzam się z nimi!”

  Kardynał Renato Raffaele Martino: 16 grudnia 2016 – „Jest to uzasadnione z punktu widzenia doktryny zwrócić się do papieża i wyrażenie opinii – i to jest również po prostu, że on odpowie”.

  Kardynał Paul Josef Cordes: 12 grudnia 2016 – „Z obiektywnego tonem, czterech kardynałów prosić o usunięcie wątpliwości co do tekstu [Amoris Laetitia].”

  Bp James Conley: 5 grudnia 2016 – „pytania są stawiane do Ojca Świętego mają pomóc osiągnąć jasność”.

  Kardynał George Pell: 29 listopada 2016 – „Jak można nie zgodzić się z pytaniem?”

  Biskup Atanazy Schneider: 23 listopada 2016 – „Czterej kardynałowie nie tylko swoje podstawowe obowiązki jako biskupów i kardynałów.”

  Bp Jan Wątroba: 23 listopada 2016 – „Ja sam już przytłoczony wiele podobnych pytań.”

  Bp Józef Wróbel: 22 listopada 2016 – „Czterej kardynałowie nie dobrze, prosząc o wyjaśnienie Amoris Laetitia”.
  Biskupi i kardynałowie, którzy sprzeciwiają się dubia

  Kardynał Vincent Nichols: 23 lutego 2017 – „Myślę, że cierpliwość papieża i zarezerwuj całej tej sprawy jest to dokładnie to, co powinniśmy obserwować.”

  Kardynał Gerhard Müller: 08 stycznia 2017 – „Papież jest w zasadzie zmuszony odpowiedzieć” tak lub nie „. Nie podoba mi się to. ”

  Walter Kasper: 22 grudnia 2016 – Amoris Laetitia jest „jasne. … Te dubia … nie istnieje. ”

  Kardynał Reinhard Marx: 21 grudnia 2016 – „Dokument [Amoris] nie jest tak niejednoznaczne, jak niektórzy twierdzą.”

  Kardynał Fernando Sebastián Aguilar: 11 grudnia 2016 – „. Niektóre honorowi ludzie cierpią, bo nie rozumiem, co chciał powiedzieć Franciszek w Amoris Laetitia”

  Abp Mark Coleridge: 09 grudnia 2016 – Franciszek „chce prawdziwej przejrzystości”, podczas gdy cztery kardynałowie poszukują „false jasności”.

  Abp Pio Vito Pinto: 01 grudnia 2016 – „Dali papieżowi policzek.”

  Wilfrid Fox Napier Kardynał: 30 listopada 2016 – „Jezus wybrał również nie odpowiadać na pewne pytania.”

  Kardynał Claudio Hummes: 25 listopada 2016 – „Jesteśmy 200, są tylko cztery.”

  Biskup Frangiskos Papamanolis: 20 listopada 2016 – Oni popełnili dwa bardzo poważne „grzechy” OF „apostazji” i „skandal”.

  Kardynał Blase Cupich: 19 listopada 2016 – „To do tych, którzy mają wątpliwości i pytań, które mają przemianę w ich życiu.”

  Kardynał Joseph Tobin: 18 listopada 2016 – „Wystarczy po prostu zmniejszyć [Amoris] do” dubium „, myślę, że jest w najlepszym razie naiwne”.

  Kardynał Christoph Schönborn: 18 listopada 2016 – jest to „atak na papieża”. Kardynałowie „musi być posłuszny papieżowi”.
  Nieokreślony

  Kardynał Angelo Amato: 24 listopada 2016 – „Debata musi być kontynuowane we wzajemnym szacunku, a przede wszystkim za pomocą talentów odpowiednich stanowiskach [w celu wypracowania] bardziej zintegrowanych i ulepszonych pozycjach.”

  Informacja dla czytelników: Wyślij wskazówek z linkami do dowodów kardynałów i biskupów, którzy popierają lub sprzeciwiają się dubia Pete Baklinski,

  https://www.lifesitenews.com/news/the-full-list-of-catholic-bishops-and-cardinals-for-and-against-the-dubia

  Polubione przez 2 ludzi

 6. ….no i jeszcze wisienka na tort Bergoglio- zdrajca Marx!

  Kardynał Marx: Papież wyraził radość ” nad wytycznymi Biskupów Niemieckich pozwalających Komunię dla cudzołożników

  09 marca 2017 (LifeSiteNews) – kardynał Reinhard Marx powiedział, że kiedy dał Franciszek Dokument Episkopatu Niemiec zatwierdzanie Komunię dla cudzołożników, papież „otrzymała je z radością” i „uzna to za słuszne.”

  Marks powiedział na konferencji prasowej 6 marca. Dr Maike Hickson tłumaczone swoje uwagi na OnePeterFive.

  Biskupi Niemiec pod wodzą kardynała Waltera Kaspera, popierane przez otwarcie Komunii rozwiedzionych „żyjących w nowych związkach”, bez unieważnienia podczas dwóch synodach w rodzinie. Gdy Franciszek wydał Amoris Laetitia, postępowcy ogłosił zwycięstwo. Mówili, że to zachęta osiągnąć to, co oni nadzieję, że – poluzowanie praktykę sakramentalną dla osób unrepentantly popełnienia działań naucza Kościół zawsze są niemoralne.

  Konferencja Episkopatu Niemiec niedawno wydał oświadczenie, że katolicy żyjący w związkach cudzołożnych mogą przystępować do Komunii bez powstrzymywania się od aktu seksualnego.

  Jest to sprzeczne odwieczne nauczanie Kościoła, że ​​katolicy muszą być w stanie łaski do Komunii.

  „Dałem do papieża tekst którą poczynione w odniesieniu do Amoris Laetitia, a otrzymał go z radością,” powiedział Marks. „Udało mi się porozmawiać z nim o tym, a on uważa za słuszne, że Kościoły lokalne tworzyć własne wypowiedzi po raz kolejny, i że w niej wyciągnąć własne wnioski duszpasterskie, a [on] jest bardzo pozytywne o tym, a on otrzymał go bardzo pozytywnie, że my jako Konferencji Episkopatu Niemiec napisałem taki tekst. ”

  Franciszek musi jeszcze odpowiedzieć na dubia czterech kardynałów z prośbą, jeśli Amoris Laetitia jest zgodne z katolickim nauczaniem moralnym. Biskupi z całego świata interpretuje wezwanie na różne sposoby, powodując zamieszanie i zmartwienie wśród katolików.

  Marks wypowiedział się przeciwko dubia. Powiedział Amoris Laetitia faktycznie otworzyć drzwi do Komunii dla rozwiedzionych i „wyszła ponownie za mąż” – „. Nie tak niejednoznaczne, jak niektórzy twierdzą” i że dokument jest

  On również powiedział, że uważa, że ​​jest „bardzo jasne”, że Franciszek rozumie się wezwanie, aby znacznie rozluźnić sakramentalnej praktyki.

  https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-marx-pope-expressed-joy-when-german-bishops-gave-him-amoris-laetit

  Polubienie

   • @Rafal
    Inni z podobnych ałtoryterów byli tak prześladowani, że mogli pisać w swoich celach prace doktorskie a ich promotorzy odwiedzali ich bez przeszkód. Zdaje się, że tu były wymienione dwa nazwiska: Król i Michnik. Źródła nie przytoczę bo piszę z pamięci ale z gdzieś to przeczytałem.

    Polubienie

 7. Rada Europy dyskutowała nad wprowadzeniem prawa szariatu!

  We wtorek na forum Rady Europy dyskutowano o raporcie, który zaleca wprowadzenie szariatu, czyli prawa islamskiego do porządku prawnego państw członkowskich Radzie Europy.

  Raport Rady Europy zawiera zalecenia dla systemów prawnych państw członkowskich.

  Rada Europy zrzesza prawie wszystkie państwa Europy, w tym Polskę oraz kilka państw spoza naszego kontynentu. Zgodnie ze statutem Rady Europy, jej celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”.

  „Prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce. Ludzie będą szczęśliwsi” – zapowiada imam

  Anjem Choudary

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rada-europy-dyskutowala-nad-wprowadzeniem-prawa-szariatu-2017-03

  Polubienie

   • O Ojcze, w Imię Twojego Syna uratuj nas od komunizmu.
    Wybaw nas od dyktatury.
    Chroń nasz naród przed pogaństwem.
    Ocal nasze dzieci od krzywdy.
    Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
    Otwórz nasze serca na Nauki Twojego Syna.
    Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Bożemu Słowu.
    Błagamy Cię, zachowaj nasze narody bezpieczne od prześladowań.
    Najdroższy Panie, patrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak Cię urażamy.
    Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
    Wybaw nas z sideł złego.
    Błagamy Cię, Najdroższy Boże, zainterweniuj i powstrzymaj zło od ogarnięcia świata w tym czasie. Amen.

    Polubione przez 1 osoba

 8. Na skutek wprowadzenia jednej.swiatowej religii orzez F. i antychrysta spodziewamy się kary!

  Wg KP zapłonie drugie słońce!
  Do atmosfery ziemskiej dostanie się „oprysk” z warkocze komety lub roku meteorytow i wpadnie do atmosfery.
  Wielu mistykow ostrzegano o tym. Nawet podano wielkość tej skały: 7 stadiow tj około 1400 m o.srednicy około.400m. Jest tez o tej skalę w Apokalipsie Św Jana : wrzucony zostanie w morze i dokona ogromnego spustoszenia.
  W Waszyngtonie jest największe skupisko tzw Think Tank’ów okolk 400 na świecie zaś jest ich ok 2 tys. Są to tzw ośrodki analityczne, opłacane przez różne często bankierskie, ale też z funduszy, z różnych fundacji pozarzadowych. Jeden z nich podjął się opracowania symulacji na użytek rządu USA sytuacji po uderzeniu rzeczonej wyzej wielkości meteorytu i skutków dla USA np.zmian linii brzegowej i struktur płyt tektonicznych w i wokół Ameryki.
  Nie podam wszystkiego ale trochę dla uświadomienia sobie, że.moze się to wiązać z tak zwanymi 3 dniami ciemności.
  Zbliżenie się do ziemi tego ciała kosmicznego będzie na tyle bliskie,że może wywołać wrażenie drugiego słońca na niebie.
  Z warkocze komety może oderwać się wiele ułamki skalnych, z których największy ale nie koniecznie jedyny może wejść w atmosferę ziemską .Jeden z nich w przybliżeniu o średnicy około 400 metrów i obwodzie 1300 metrów(„siódma skała’),uderzy w Ziemię ,z przypuszczalną prędkością wynoszącą 60 kilometrów na sekundę.Przewidywanym miejscem upadku jest Ocean Atlantycki,w pobliżu styku afrykańskiej i europejskiej płyty tektonicznej,na wschód od Azorów.
  Ognista kula,która powstanie od uderzenia meteorytu,szybko przedostanie się do górnych warstw atmosfery i tam ulegnie rozprzestrzenieniu.Będzie mieć średnicę;80-160 kilometrów.Eksplozja szacowana jest na wywolanie mocy jednej megatony trotylu, wygeneruje temperaturę ok 100 000 stopni Celsjusza w centrum detonacji i takiej minimalnej temperatury należy się spodziewać.Wszystko w zasięgu setek kilometrów ulegnie natychmiastowemu spaleniu wskutek podmuchu wywołanego eksplozją,a satelity obserwujące ten rejon zostaną zniszczone.Fala uderzeniowa zniszczy też każdy samoloty będący w powietrzu w odległości tysiąca kilometrów od centrum.
  Pierwsza fala trzęsienia ziemi będzie przemieszczać się z prędkością sięgającą 1600 km/godż..Kiedy taka fala drgań przebiegnie pod nadbrzeżnymi miastami,budowle spiętrzą się,a następnie opadną jak pudełka zapałek na poderwanym do góry prześcieradle.Regiony u wybrzeży Atlantyku całej zachodniej Europy,Afryki i wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej i Południowej będą zniszczone przez najtragiczniejsze trzęsienia ziemi,jakie kiedykolwiek miało miejsce w naszych dziejach. Wkrótce po uderzeniu pojawi się tsunami.
  Miasta położone w promieniu 1600 km od epicentrum upadku będą świadkami ogromnych fal morskich już w godzinę po trzęsieniu . zniszczenie zbiorników wodnych zniweczy – a przynajmniej bardzo utrudni -gaszenie pożarów. Wszystkie żródła i zbiorniki paliw będą płonąć aż do całkowitego wypalenia się.
  Pierwsze tsunami będą najsilniejsze ,po kilku dniach lub tygodniach ,pojawią się kolejne.Południowa część tsunami naruszy antarktyczną część lodowca.Uderzenie fal spowoduje oderwanie się sporej części lodowca i nastąpi stały wzrost poziomu morza o co najmniej kilka metrów.
  Występujące huragany będą nękać tych,którzy przetrwają.W miejscu ,w którym nastąpi uderzenie ,gorące wody oceanu spowodują powstanie hiper huraganu.Jego prędkość może wynosić nawet 800 km/godz!!!Zaraz po utworzeniu się wiatru zacznie on przesuwać się na zachód od rozgrzanego miejsca na oceanie i stopniowo utworzy potężny huragan.W ciągu dnia lub dwóch kolejny hiperhuragan powstanie w tym samym miejscu.Proces ten będzie trwał aż do czasu ,gdy woda ochłodzi się do normalnej temperatury.
  Dodatkowym problemem z pojawieniem się hiperhuraganów,będzie ich wysokość.Mogą sięgnąć nawet stratosfery,niosąc parę wodną i sól morską.Sól morska przyczyni się do zablokowania światła słonecznego,a chlor zawarty w niej zniszczy lub uszkodzi warstwę ozonową.
  Nawet gdyby hiperhuragany szybko przekształciły się w zwykłe huragany ,to i tak pojawią się burze o ogromnej sile.Zarówno intensywność i częstotliwość tych burz na całym świecie będzie ogromna . Sól morska rozpylania w atmosferze wytworzyć morze efekt mleczarskich i środku widzialnosci. Światło słoneczne zrdukuje się do minimum.

  Po okresie silnych i częstych burz wystąpi zjawisko tzw. zimy nuklearnej ,kiedy pył powstały przy eksplozji przedostanie się do atmosfery i ograniczy dopływ światła słonecznego i ciepła docierającego na Ziemię.
  Będzie to miało katastrofalny wpływ na plony w rolnictwie. (zob orędzie z La Salette)
  po uderzeniu meteoru (lub odłamku komety) i zniszczeniu urządzeń portowych na całym Atlantyku i częściowo Oceanie Indyjskim i Pacyfiku światowy handel ustanie.Trzęsienia ziemi zablokują Kanał Sueski i Panamski.
  Z powodu braku paliw i trudności w sprowadzaniu z dalszych odległości sparaliżowane zostaną:transport,komunikacja i łączność.Unieruchomione zostanie lotnictwo z powodu unoszącego się w powietrzu pyłu i skalnych drobin.
  Miliardy drobnych skał wyrzucone na orbitę planety zniszczą każdego satelitę w przestrzeni kosmicznej.Resztki te pozostaną przez wiele lat.
  Tyle ów Think Tank.
  Poprzestanę na tym, choć symulacji skutków uderzenia meteorytu opracowali dużo więcej.
  Dodam: cywilizacja ludzka cofnie się do poziomu pomiędzy V a XIII wiekiem czyli do czasów średniowiecza.
  Polska leży dość daleko od hipotetycznego miejsca upadku meteorytu, gdzieś w okolicy Azorow…Ale czy ocaleje np infrastruktura energetyczna? Watpię… Ile będzie trwało jej odbudowanie.?
  Warto dodać, wizje o Klimuszki, który wieszczył ponad 300 m falę pod Paryżem – chyba w skutek rzeczonego uderzenia kary-meteorytu. Do Polski ma dotrzeć około 100 m i wypłaszczy się, wypełniając pradolinę Wisły i Odry. W Europie zginą setki milionów ludzi a w Polsce wg o.Klimuszki od 2-4 mln… Będziemy krezusami na tle Europy i świata…
  Na skutek tego kosmicznego wydarzenia wojna wyciszy się na ok dwa lata.
  Wtedy znów ruszą wojska islamu i dokonają reszty oczyszczenia
  Po takim oczyszczeniu wiara w Jezusa Chrystusa odnowi się i wierzę, że będzie WIELKA!

  Polubienie

 9. Przepraszam za błędy ale generowanie testu w Androidzie to zajęcie na poły extremalne!
  Dodam tylko że naszą nadzieją na zniwelowany kar może być tylko głęboka modlitwa. Jeszcze ciągle ważna Msza Św i koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Św Różaniec.
  NMP: jak już nic nie będzie, zostanie wam mój św Różaniec. Na koniec moje Niepokalane Serce zwycięży.

  Polubienie

 10. Oba wpisy moje i Wiesi jakoś się traktują komplementarnie…
  Mogę tylko dodać odezwę do kapłanów i służb liturgicznych o zaniechanie modlitw w intencjach rzekomego papieża Franciszka, czy też wspólnotę z nim bez właściwej refleksji, bo to OBRAŻA BOGA I CZYNI MSZĘ ŚWIĘTĄ NIEGODZIWIE SPRAWOWANĄ!
  Dziś wiemy już zbyt wiele o herezjach kard.Bergoglio, by tak bezwiednie w oparciu jedynie o rutynowe gesty formować takie modlitwy. Można się modlić o jego nawrócenie ale nie w jego intencjach.
  Ta niegodziwości może ściągnąć tylko kary na nasze głowy!

  Polubienie

  • @Zorrro
   Dla mnie jest bluźniercza taka Msza Święta, w której Pan Jezus jest wykorzystywany do promowania herezji.
   A jeszcze to z tą „pamiątką” a raczej „UPAMIĘTNIENIEM” obecności w przeszłości. Upamiętnić to ja mogę kogoś stawiając pomnik albo robiąc akademię ku czci. Ale Msza Święta jest „pamiątką” jako wprowadzeniem – przypomnieniem realnego istnienia – w istnienie świata realnej Obecności Chrystusa. Oczywiście po formule Przeistoczenia. No to będzie w takim razie sprowadzenie Mszy Świętej do poziomu np. Gorzkich żali albo Drogi krzyżowej. Jeżeli Msza Święta jest tylko wspomnieniem Chrystusa kiedyś żyjącego na Ziemi w ciele to po co formuła Przeistoczenia? Wspominać można mówiąc: był piękny, młody, mądry, sprawny. Przywołuję na pamięć a nie do realnego istnienia.
   Bo jeśli np.
   „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”(Mt 18:20: BT)
   to po co jeszcze zaznaczać „na moją pamiątkę” i wyraźne stwierdzenie: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22:19; BT). Tak samo św. Paweł pisze o niegodości:
   „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1Kor 11:27; BT)
   Zatem jak można być niegodnym spożywania czegoś co realnie ma nie istnieć?

   Polubienie

   • Ps
    Kiedyś pisałem, być może inni też.
    Otóż jest taka niechęć do przyjęcia do wiadomości tego o czym tu piszemy, bo ta prawda przeraża. Uświadomienie tego wszystkiego sobie, że to tu i teraz, że to jest tak realne, powoduje potężny dysonans wewnętrzny pomiędzy pragnieniami a rzeczywistością. I część ludzi sobie z tym nie radzi. Woli odepchnąć tę wiedzę i żyć mitem łatwego miłosierdzia, a przy okazji zwalczać tych co ten mit rozbijają. Rzeczywistości to nie zmieni, ale choć na chwilę poprawia samopoczucie co i tak jest złudne bo problem nierozwiązany. Sytuacja przypomina sytuację alkoholika: budzi się z kacem także moralnym, z całym mnóstwem problemów, które są takie same jak przed upiciem się a mogą być jeszcze dołożone nowe bo alkohol niczego nie rozwiązuje tylko piętrzy.

    Polubienie

   • „Słowa, które zostaną użyte, aby was oszukać,
    będą zawierać zwrot :
    +++„dla dobra wszystkich – ku zjednoczeniu wszystkich Bożych dzieci”.
    Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana, a wszystkie jej przyczyny zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje Słowa teraz do was kierowane: Jeżeli przyjmiecie ten substytut, to Moja Obecność zaniknie. Ja będę z wami, ale to nie będzie Moje Ciało, które będziecie spożywać.”- 07.07.2013

    Polubienie

 11. Na razie plany:

  Zastąpią święta katolickie świętami żydowskim i muzułmańskim?

  Fundacja Terra Nova to francuski think tank związany z Partią Socjalistyczną. Instytucja ta opublikowała właśnie kilkudziesięciostronicowy raport pod tytułem „Emancypacja francuskiego islamu”. Zawarto w nim szokujący postulat zastąpienia w kalendarzu oficjalnych dni wolnych od pracy, które przypadają w dwa święta katolickie, świętami innych religii. Zamiast Wielkanocnego Poniedziałku i Zesłania Ducha Świętego proponuje się wolne dni w żydowskie święto Jom Kipur (Dzień Pojednania) i muzułmańskie Aid-el-Kebir (święto ofiarowania).
  Według fundacji socjalistów, katolickie święta są już tylko zwyczajowo wolne, a zastąpienie ich przez wolne dni w święta ważne dla judaizmu i islamu będzie okazaniem „równego traktowania wszystkich religii”.

  http://www.pch24.pl/zastapia-swieta-katolickie-swietami-zydowskim-i-muzulmanskim-,50065,i.html#ixzz4b27AWDWA

  Memorandum

  7 E:. Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017

  8A: Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich (Uwaga: nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).

  8B: Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,

  Polubione przez 1 osoba

 12. Moja droga, umiłowana córko, czas proroctw przepowiedzianych w Starym Testamencie, dotyczących losu Żydów, już wkrótce stanie się widoczny.

  Moja wybrana rasa będzie cierpieć

  Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione poprzez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak to było przez wieki. Odebrana zostanie ich władza nad ziemią ich przodków i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, gdzie staną się niewolnikami antychrysta. Moja wybrana rasa będzie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem i okazane jej zostanie mało litości.

  Traktowanie Żydów będzie gorsze niż to, okazane im podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie Drugiej Wojny Światowej.

  To w Izraelu, jak przepowiedziane, Ucisk będzie widoczny najwyraźniej.

  To z powodu Izraela eskalować będą wojny, gdzie stanie się trudne do ustalenia, kto jest prawdziwym wrogiem.

  Wkrótce potem podpisany zostanie traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

  Unia Europejska będzie niszczyć wszystkie ślady Boga

  Bestia z dziesięcioma rogami, czyli Unia Europejska, będzie niszczyć wszystkie ślady Boga.

  Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienia Chrześcijaństwa.

  Jakże będą dumni, gdy mały, ukryty pośród nich, wzrośnie i będzie się szczycił swoją mocą. Będą oklaskiwać mianowanego przywódcę nowego kościoła, a jego władza rozprzestrzeni się na świecie.

  To będzie się szybko rozwijać i ci Moi wyświęceni słudzy, którzy nie akceptują Prawdy tego proroctwa, muszą wiedzieć o tym.

  Jeśli zgodzicie się na nowe prawa Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta, staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Gdy zobaczycie, że Sakrament Najświętszej Eucharystii jest korygowany, i że zmienił się nie do poznania wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego nikczemnego systemu.

  Mój Kościół jest nieomylny. On pozostanie nieomylny. Jeśli jednak inni w Moim Kościele buntują się przeciwko Moim Naukom i zmieniają Święte Sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim, który nie jest od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie przedstawiał Prawdy. Chrześcijanie mogą przestrzegać jedynie Moich Nauk.

  Jeśli podążcie za religią stworzoną przez człowieka, nie możecie nazywać się Chrześcijanami. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest omylny, nie ma racji.

  Każdy, kto twierdzi, że należy do nowego kościoła, w którym Moje Nauki zostały naruszone i gdzie Moje Sakramenty zostały zniesione, będzie żyć w kłamstwie.

  To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, ponieważ oni muszą przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że nadal musicie tak robić. Jednak gdy tylko Moje Sakramenty zostaną zbezczeszczone, podążajcie jedynie za Moim Prawdziwym Kościołem. Wówczas tylko ci słudzy, którzy przestrzegają Prawdy mogą twierdzić, że prowadzą Mój lud zgodnie z instrukcjami ustanowionymi przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

  Rozkwit pogaństwa

  Rozkwit pogaństwa omiecie ziemię, a w ślad za nim wytworzone zostanie fałszywe poczucie pokoju. Następnie ujrzycie wzrost schlebiania sławnym osobom i fanatyczne oddanie spirytualizmowi New Age i satanistycznemu kultowi w przebraniu nowoczesnej psychologicznej terapii. To będzie, gdy uwielbienie samego siebie stanie się najważniejszą pożądaną cechą.

  Seksualna niemoralność wzrośnie, gdyż nasili się Bitwa Armageddonu.

  Aborcja i morderstwo będą tak powszechne, że wielu uodporni się na jakiekolwiek uczucie współczucia dla tych, którzy są bezbronni.

  To w tym czasie Moja armia, niezrażona, kontynuować będzie swoją misję ratowania dusz. Nic jej powstrzyma i dla każdej godziny jej modlitw Ja złagodzę wiele z tego cierpienia na świecie.

  Żydom mówię to. Cierpieliście z powodu zaniechania wysłuchania Bożego Słowa poprzez proroków. Jednakże niedługo zaakceptujecie w końcu Prawdziwego Mesjasza. Wówczas wy także dołączycie do Mojej Armii, gdy będzie maszerować do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.

  Będziecie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem, gdyż to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, kiedy Ja podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy wyłoni się Moje Nowe Królestwo, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.

  Moja Obietnica Przyjścia, aby doprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca, jest blisko. Przyrzekam wam Moją Miłość i Moją Wierność, jako wasz obiecany Mesjasz, obiecany wam tak dawno temu.
  To jest wasze dziedzictwo. Gdy zostałem ukrzyżowany nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa. Odrzuciliście Boga.

  Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem dla was drogą wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Rękę, ponieważ Ja was kocham, Ja wam wybaczam. Jesteście Moim Ludem i Ja idę do was.

  Wasz Jezus

  Polubione przez 1 osoba

 13. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że Niemcy nie są narodem dojrzałym do przywodctwa…ciągle wyłazi im sama z butów poganszczyzny, buntów i natio-creativiti. Chcą rządzić innym narodami nie dla Chwały Boga a dla jedynie własnej chwały.
  Dlatego historia wstrzynanych przez nich wojen, to historia wojen ostatecznie przegranych.

  Obecnie toczona wojna kulturowo-gospodarcza, też będzie przegrana, choć oni jak zwykle staną pod drzewem w środku swej stolicy, z piekącą twarzą i stlumionymi teutonów wyrzutami sumienia – ktoś strzeli sobie ponownie w głowę, czy rozgryzię ampulkę…
  I co i znów od nowa?
  Mistyczce – Zofii Nosko Bóg przekazał: jeśli Niemcy znów rozpetają wojnę, to będzie już ich ostatnia… Wierzę, że tak sie stanie

  Polubienie

  • @Zorrro
   Z 13 lat temu spotkałem w Tarnowie taką dwójkę młodych, Niemca i Polkę. Przez moment. I opierając się na przepowiedniach i analizie tego co się współcześnie działo kazałem jej przetłumaczyć, że „jak Niemcy się nie nawrócą to znikną”. Popatrzył niepewnie a ja pojechałem rowerkiem dalej. Nie zmieniłbym ani słowa w tym co wtedy powiedziałem.

   Polubienie

 14. Nie wiem kto tam siedzi „na cenzurze” w „PCh24” ale nie puścili mi informacji o książce Ch. Ferrary „Fałszywi przyjaciele Fatimy”. To ja się zastanawiam czy na prawdę popierają Objawienia w Fatimie?

  Polubienie

 15. A tu jakie są konsekwencje słuchania lewactwa i Bergoglio w sprawie „uchodźców”
  „Przeciętny dzień szwedzkiego policjanta w dzielnicy zdominowanej przez imigrantów” (za „ndie.pl”):

  Polubienie

 16. Proszę nie manipulować słowami papieża ~, nie wyrywać z kontekst i nie wprowasdzać ludzi w błąd , bo Franciszek w dalszejczęści homilii przytoczył dokładnie słowa Pana Jezusa i należycie je zinterpretował.

  …Jednak w „to rozumowanie kazuistyczne Jezus się nie wdaje”. Co więcej, „kieruje do nich pytanie: ‚Co wam przykazał Mojżesz?’”. W praktyce pyta: „Co jest w waszym Prawie?’”.

  Odpowiadając na to pytanie Jezusa, zauważył Franciszek, uczeni w Prawie „wyjaśniają, że Mojżesz zezwalał na oddalenie żony, i to właśnie oni wpadają w pułapkę, gdyż Jezus mówi o nich jako mających ‚zatwardziałe serca’”. I zwraca się do nich słowami: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie”. Tak więc Jezus „mówi prawdę, bez uciekania się do kazuistyki, bez przyzwoleń, prawdę: ‚Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę’”. I dalej: „Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę” i „wyruszy w drogę, i „złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. Dlatego „już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem”. A to, stwierdził Papież, „nie jest ani kazuistyka, ani zezwolenie: to jest prawda; Jezus zawsze mówi prawdę”.
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_24022017.html

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s