Kardynałowie, którzy wnieśli dubia, a teraz proszą o audiencję, otrzymali odpowiedź od Franciszka

odpowiedz.otrzymanaTak. Otrzymali. Są to kardynałowie R. Burke, C. Caffara, W. Brandmüller i J. Meisner, którzy wnieśli słynne dubia i ostatnio wysłali list do Franciszka z prośbą o spotkanie. Ale odpowiedź została im dana w nieco innej formie niż to kiedyś bywało. Na pisemne wątpliwości w sprawach wiary za starych, dobrych czasów otrzymywało się pisemną odpowiedź. Na prośbę o spotkanie w ważnej sprawie kardynałowie otrzymywali od Namiestnika Chrystusa wyznaczoną datę i godzinę spotkania. W przypadku Franciszka forma jest inna, współczesna. Niemniej odpowiedź została im udzielona – we własnym stylu Franciszka. W poście tłumaczenie krótkiego artykułu z akacatholic.com z wczoraj. Miejscami mocna ironia i mocne twierdzenia. Ale czy to nie w ten sposób właśnie, opisany w artykule, niebezpośrednio, Franciszek chce odpowiedzieć kardynałom?

***

Na otwarciu posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Włoch w dniu 22 maja Franciszek prosił zgromadzenie:

„Pierwszy z tych darów [Ducha Świętego], jest już zawarty w convenire in unum [spotykaniu się razem w jedności], z chęcią do dzielenia się czasem, słuchaniem, kreatywnością i pocieszeniem. Mam nadzieję, że te dni będą zapełnione otwartą, pokorną i szczerą konfrontacją. Nie obawiajcie się chwil, gdy powstanie sprzeciw – oddajcie się Duchowi, który otwiera na różnorodność i jedna to, co jest różne, w miłości braterskiej”.

Gdy Jego Pokorność to mówił, prawie miesiąc minął od czasu, kiedy otrzymał list napisany w imieniu czterech braci kardynałów, którzy wcześniej wnieśli dubia, zawierający prośbę o audiencję w celach, cytuję:

– poproszenia o wyjaśnienie pięciu punktów zawartych w dubiach oraz powodów tej prośby,

– [omówienia] sytuacji zamieszania i dezorientacji, szczególnie pośród pasterzy dusz, in primiis [najpierw] proboszczów.

W przeciwieństwie do jego wezwań do „pokornej i szczerą konfrontacji” i „otwarcia na sprzeciw”, wspomniana prośba o audiencję nie została wysłuchana i ze strony Franciszka mamy do czynienia jedynie z milczeniem.

Autor wspomnianego listu, kard. Carlo Caffara, emerytowany arcybiskup Bolonii, był obecny w tym dniu na posiedzeniu, o którym mówimy, a nie ma wątpliwości, że to on, bardziej niż ktokolwiek inny, był zadziwiony wielkością hipokryzji, jaka w tym momencie się ujawniła.

Jest także całkiem prawdopodobne, że kardynał Carlo Caffara bardzo dobrze zrozumiał, że część z rzeczy, które wypowiadał Franciszek, były skierowane dokładnie do niego i trzech innych ubranych na czerwono osób, sprawiających kłopoty, które razem z nim są autorami dubiów.

Na przykład Jego Dwulicowość oświadczył:

„Krok i oddech synodalny odkrył to, kim jesteśmy, a także dynamizm wspólnoty, która ożywia nasze decyzje. Tylko w tej perspektywie możemy naprawdę odnowić nasz program pastoralny i przystosować go do misji Kościoła w dzisiejszym świecie; tylko w ten sposób możemy odnieść się do złożoności tego czasu, dziękując za obrany kurs, zdecydowani, by dalej tak podążać z parrhesia”.

Zrozumieliście Państwo?

Do tych, którzy mają uszy do słuchania, Franciszek mówi szczególnie to:

„<<Amoris Laetitia>> jest owocem procesu synodalnego, który sam jest przejawem darów Ducha Świętego!”

A ona prowokuje decyzje, by skutecznie znieść grzech śmiertelny (AL. 301), by uznać, że wypełnianie Prawa Bożego jest zbyt doniosłe dla niektórych (AL 301) i oskarżyć Boga o proszenie nas, byśmy wytrwali w cudzołóstwie (AL 303) – w ten sposób widzimy odniesienie do „złożoności tego czasu”.

Dlatego bądźmy wdzięczni „za obrany kurs i zdecydowani, by dalej tak podążać z parrhesia”.

Parrhesia – otwarta i szczera mowa.

Innymi słowy, „Amoris Laetitia” jest układem doprowadzonym do skuteczności. Jedyny dialog warty jakiś zmartwień dotyczy tego, jak wdrożyć „program pastoralny”. Jako tako nie oczekujmy audiencji skierowanych na zakłócanie tych wysiłków. Jest teraz na to za późno.

I teraz dalej Franciszek zwraca się do biskupów (a można zastanawiać się, czy być może nawet nawiązał kontakt wzrokowy z kardynałem Caffara), mówiąc:

„W rzeczywistości ta droga jest naznaczona także przez zamknięcia się i opory: nasze niewierności są ciężką hipoteką na koszt dawania świadectwa o depositum fidei [depozycie wiary], a jeszcze bardziej zagrożeniem – takim, które płynie ze świata i jego prześladowań.

(Warto zaznaczyć, że poprzez te słowa Franciszek sugeruje, że „Amoris Laetitia” – której początki poprzez synody zaczynają się bezpośrednio u Ducha Świętego – należy do depozytu wiary.)

Jako tako ludzie tacy jak bracia od dubiów i ci, którzy je popierają – Franciszek potwierdza – są winni nie czegoś innego, ale właśnie niewierności, a to się dokonuje po prostu poprzez zadanie pięciu prostych pytań tak/nie (na które dojrzały człowiek powinien przecież odpowiedzieć!).

Poniżej wyliczam tylko kilka komentarzy uczynionych przez Franciszka, które są w prosty sposób odpowiedzą zarówno na dubia, jak i na prośbę o audiencję wystosowaną przez ich autorów:

– „Jeśli będziemy zachowywać wiarę w zaskakującą inicjatywę Boga, siłę i cierpliwość, a także wierność wyznawcom, nie musimy się obawiać drugiej śmierci” [uwaga, to wydaje się odnosić do tych wyznawców, którzy – uwaga! zaskoczenie – mają władzę do ogłaszania pewnych osób niepodatnymi na winę z racji grzechu śmiertelnego, który z jawnością decydują się wciąż popełniać]

– „Uczmy się porzucać bezużyteczne ambicje i obsesję, abyśmy mogli żyć wciąż pod spojrzeniem Pana…” [odniesienie zarówno do „Boga niespodzianek” i tych ambitnych kardynałów od dubiów]

– „Jesteśmy wystawieni na pokusy zredukowania chrześcijaństwa do szeregu zasad pozbawionych konkretów…” [„konkrety”, ale nie takie jak niezmienne prawdy doktrynalne]

– „Otwórzmy serca na pukanie wiecznego Pielgrzyma, pozwólmy Mu wejść, zasiądźmy z Nim” [to „Pielgrzym” Chrystus, który ewoluuje wraz z nami]

Powinno być teraz oczywiste, że Franciszek odpowiedział na każdą wątpliwość, każde pytanie i każdą prośbę, które powstały w odniesieniu do bluźnierstw i herezji wyłożonych w „Amoris Laetitia”.

Jedyny rzecz, która pozostaje, należy do Boga – powołać wśród kardynałów ludzi, z ziarnkiem gorczycy chrześcijańskiej wiary, aby oznajmili, co nastąpiło:

Jorge Bergoglio okazuje się uporczywym heretykiem, dlatego nie jest członkiem Kościoła, a tym bardziej jego głową.

Czy mogłoby tak być, że list kardynała Caffara został upubliczniony nie jako ostatni wysiłek nacisku na Franciszka, aby odpowiedział, ale – jak twierdzą niektórzy – aby ukazać drogę ludzkości w odniesieniu do tego, co już się dokonało?

Miejmy nadzieję i módlmy się, i podejmujmy wyrzeczenia, aby łaska rozlała się w obfitości pośród wszystkich zatroskanych, tak aby ten bicz na Kościół mógł zostać wkrótce oddalony według świętej Woli Boga.

 

Źródło: ^^^https://akacatholic.com/dubia-cardinals-audience-request-answered/

 

53 uwagi do wpisu “Kardynałowie, którzy wnieśli dubia, a teraz proszą o audiencję, otrzymali odpowiedź od Franciszka

   • Ludziom nie udaje się stanąć w obronie chrześcijaństwa

    Moim dzieciom, pomimo świata współczesnych środków przekazu, nie udaje się powstać i przyznać do chrześcijaństwa. Główna przyczyna tego jest taka, że oni, większość chrześcijan, żyją w świecie zachodnim. Obawiają się, że będą wyśmiewani i zastraszani. Mają zupełną rację. Będą. Ale zwróćcie na to uwagę. Moje dzieci zawsze cierpią jakiś rodzaj wyśmiewania się z nich, kiedy niosą Mój Krzyż. Mogą być wtedy pewni, że wykonują Moje Dzieło.

    Ten, kto cierpi z Mojego powodu, otrzyma wielkie błogosławieństwa i wiele Łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do publicznego głoszenia Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. On lub ona muszą być mocni. Jesteście Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców Moje dzieci nie mogą zostać przeniesione przez ostatni próg do Królestwa Mojego Ojca.

    Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach, a oni to wiedzą. Zważcie teraz na Moje Słowa, poprzez tego proroka. Nie lekceważcie tych Orędzi. Pomogą one, gdy będą przekazywane w rozmowach, uratować miliony dusz na całym świecie przed Moim Powtórnym Przyjściem.

    Idźcie teraz w pokoju i miłości.
    Wasz oddany Zbawiciel
    Jezus Chrystus -18 grudnia 2010 roku, godz. 9.40

    „Cenzura mediów

    Mediom to mam do powiedzenia. Wyniosłość, którą przejawiacie, będąc przekazicielami informacji do świata, zmieni się w rozpacz, kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane. Wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od Prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną niezależną prawdę. Ale ten Dar zostanie wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas Wielkiego Ucisku. Nie pozwolą na wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na Moje Słowo.

    „Tajny kanał” komunikacji

    Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w „tajnym kanale”. Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie Ja czynię.

    Strzeżcie się dyktatorów

    Nie lękajcie się, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem, po prostu posłuchajcie Mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy; ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie Prawdę Mojego Nauczania.”-
    1 stycznia 2011 roku, godz. 2.00

    „Moi wyznawcy zauważą, że muszą stawać w obliczu sprzeczek i mieć do czynienia z niezwykłymi, obraźliwymi komentarzami oraz reakcjami ze strony niewierzących, a będzie im trudno się z tym zmagać. Proszę, powiedz im, by się teraz tego spodziewali, gdy czas Ostrzeżenia się zbliża.”
    „Kiedy wiara Moich wyznawców staje się mocniejsza, wzmagają się ataki na nich”
    6 września 2011 roku, godz. 20.30

    Polubienie

   • Miał wygłosić wykłady poświęcone tematyce wolności i jej granic w kilku angielskich miastach, m.in. w okolicach Birmingham.

    Według informacji wstępnych ksiądz został zatrzymany przez Border Force pod zarzutem „mowy nienawiści”.

    Na razie nie ma informacji o toku dalszego, przyjętego przez brytyjskie władze, postępowania wobec księdza Jacka Międlara.

    Z Birmingham – Wojciech Sumliński

    Polubienie

 1. List do Ojca św. Franciszka w obronie Radia Maryja oraz o dr. Tadeusza Rydzyka CSsR.

  Wasza Świątobliwość, Najukochańszy Ojcze Święty!

  W imieniu świeckich katolików, przesyłamy Tobie Umiłowany Ojcze Święty wyrazy najwyższej czci i oddania oraz wyrażamy ogromną wdzięczność za słowo i błogosławieństwo, otrzymane od Waszej Świątobliwości z okazji 25-tej rocznicy powstania Radia Maryja.

  (…)

  Umiłowany Ojcze Święty przedstawiając powyżej nasze świadectwo o roli ojca dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka w budowaniu dzieł ewangelizacyjnych, skutecznie wspierających formację Polaków w wierze i miłości do Ojczyzny zapewniamy o naszej żarliwej modlitwie we wszystkich Twoich intencjach i prosimy o błogosławieństwo.

  http://www.citizengo.org/pl/71534-wasza-swiatobliwosc-najukochanszy-ojcze-swiety-w-imieniu-swieckich-katolikow-przesylamy-tobie

  Jak widać nie tylko Alutka drzemie !!!!

  Polubienie

  • Ponoć w kaplicy Radia Maryja siostry udzielają Komunii i wystawiają Najświętszy Sakrament. Czy to prawda czy plotki? Nie słucham na co dzień tego radia – jedynie okazyjnie – czy Franciszka wychwalają bezustannie czy jakiś sceptycyzm da się odczuć?

   Polubienie

   • https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/12/01/zuchwalosc-w-czestochowie-siostry-zakonne-biora-sie-za-rozdawanie-komunii-swietej-bezczelnosc/

    https://mariakominekops.wordpress.com/2012/09/24/naduzycia-przy-rozdawaniu-i-przyjmowaniu-komunii-swietej/

    „Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.

    Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w służbie ołtarza. ,”Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła” (tamże). Znany ze swego nadprzyrodzonego kultu do Najświętszego Ciała i Krwi, Papież św. Pius X († 1920), przeciwstawiając się ówczesnym modernistom, w swoim Wielkim Katechizmie ponownie przypomniał i potwierdził ten czcigodny, starożytny i niezmienny zwyczaj liturgiczny Kościoła: „Kiedy otrzymuje się Komunię, należy klękać, głowę lekko opuścić, oczy skromnie zwrócić w stronę św. Hostii. Usta należy odpowiednio otworzyć, język lekko wychylić z ust, opierając na dolnej wardze. Jeżeli Hostia przyklei się do podniebienia, należy odkleić Ją językiem, a nie palcami”.

    Zarówno dzisiaj, jak i w historii Kościoła nie brakowało buntujących się duchownych i teologów, tzw. modernistów, którzy posługując się kłamstwami oraz fałszując Pismo św. I Boską Tradycję, chcieli ponad głową papieży „zreformować” Kościół poprzez zmianę jego dogmatów, liturgii, a w niej szczególnie czcigodnych i świętych obrzędów będących oznaką wiary, czci i miłości do Najświętszego Sakramentu. Komunię na stojąco, do ręki, z rąk „szafarzy” świeckich zaczęto wprowadzać na Zachodzie na początku lat 60., nie zważając w ogóle na żadne zakazy papieskie i wbrew uchwałom Vaticanum II. 29 V 1969 r., wkrótce po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł VI, chcąc ukazać prawdziwego ducha Soboru, wydaje instrukcję Memoriale Domini, w której potępia te nadużycia. Powodem tego były względy dogmatyczne, czyli głębsze poznanie prawdy o Eucharystii: „Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (…) fragment ze świetnego opracowania :
    https://gloria.tv/article/8o2v4ZsqZH7t4dxkR3iZC4j87

    Polubienie

   • @Bernard
    Jak ja słucham od czasu do czasu, jednak rzadko, to wychwalają. A to co piszesz to nie wywołuje u mnie zdziwienia. W tej chwili wg. mnie jest to możliwe, ale czy tak jest to oczywiście nie wiem.

    Polubienie

   • A myślisz ze dlaczego Rydzyk założył w Niemczech radio i uciekł do Polski. Bo wiedzieli że w Niemczech nie będą mieli roboty a w Polsce trzeba lud uśpić aby poszedl za kłamstwem jednej fałszywej Religi i do tego mają służyć docelowo te media katolickie

    Polubienie

   • Panie Bernardzie niekiedy słucham RM, w godzinach południowych, po Różańcu Św. – modlę się wspólnie, a rzadziej, bardzo rzadko, później – po południu.
    Był czas , że częściej go słuchałam.

    Ale jedno mogę potwierdzić.
    Gdy chodzi o Bergoglia i w ogóle o to co widać już gołym okiem, o zmianach jakie za sprawą fp postępują, RM jest na prawdę- totalnie głuche !!!
    I nie ma w tym krzty koloryzowania.
    Gorzej, często gdy słyszę te peany pod adresem ojca świętego Franciszka, wyłączam radio, bo nie da się tego słuchać.
    Nigdy nie słyszałam jakiegokolwiek głosu krytyki, wobec jego kontrowersyjnych wypowiedzi, nawet najmniejszej wspominki, więcej, gdy słuchacze zwracają uwagę na pewne rzeczy są z mety zdejmowani z anteny, jakby nigdy nic.

    Mam wrażenie, że to polecenie odgórne, by nie krytykować, aby utrzymać stację ” przy życiu”, bo z jednej strony problemy ze strony opozycji kościelnej, masonerii – o której się w tym przypadku częściej wspomina, niż to było jeszcze rok, dwa temu, a z drugiej strony, żeby ” nie podpaść” Stolicy Apostolskiej – takie mam wrażenie.

    Cóż, czy to dobra droga ( nie bronię RM ) sama nie wiem.
    Pomijając poparcie w stronę jednej opcji politycznej, a co za tym idzie zupełny brak krytycyzmu wobec niektórych poczynań PIS, RM, temu nie zaprzeczymy ewangelizuje.
    Miliony ludzi modlą się o tej samej porze w określonych intencjach.
    To dobre owoce, a z drugiej strony – przez takie świadome przysłanianie prawdy, pchają nieświadomych ludzi w kłamstwa i przyjęcie herezji Bergoglia.
    A to żadną miarą jest nie do przyjęcia !!!

    Ale, że przed nami Ostrzeżenie to wszystko jeszcze może się zmienić, taką noszę w sercu nadzieję.

    Polubione przez 1 osoba

   • Osobiście uważam, że co do tych sióstr rozdających Komunię w kaplicy RM to absolutna bzdura. Pamiętam jak w jednym z nagrań S. Krajski opowiadał pewną historię jeszcze gdzieś sprzed roku 2010. Przed wystąpieniem w audycji RM wszedł do kaplicy, i zastał taką scenę, że o. Rydzyk nakazał obecnym tam siostrom ustawienie klęczników przed ołtarzem. Na pytanie sióstr w jakim celu te klęczniki, o. Rydzyk odpowiedział, że od tej pory Komunia Św. będzie przyjmowana na klęcząco. Siostry pytały dlaczego. Na to o. Rydzyk miał powiedzieć, że tak robi Ojciec Święty (Benedykt XVI). Siostry coś tam oponowały, a o. Rydzyk uciął temat uciszając siostry.

    Obecnie RM również słucham dość rzadko. Ale z tego co wiem to jednak cały czas obecne są audycje przypominające naukę Jana Pawła II. Sam też słyszałem fragment audycji „W nurcie nauczania Papieża Franciszka”, ale był tam wtedy czytany fragment tej pierwszej encykliki, która była jeszcze pisana „wspólnie” z Benedyktem.

    Polubienie

   • Mam nadzieję, że ta historia, którą przytacza Donald jest prawdziwa, a nie ta, którą ja zasłyszałem. Trudno poznać, co naprawdę myśli. o. Rydzyk, gdy musi wypowiadać się w sposób kościelno -dyplomatyczny.

    Polubienie

   • Ks.Bałemba
    „Siostry zakonne biorą się za rozdawanie Komunii Świętej. Bezczelność! Tak dzieje się na przykład w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi przy Kurii Częstochowskiej. Nie godzi się! Stanowczy i publiczny protest! Bo sprawa jest publiczna!
    Że też tym siostrom ręka nie zadrży. Najbardziej godną kobietą była Matka Najświętsza, pokorna Służebnica Pańska. A jednak Ona nie ważyła się rozdawać Komunii Świętej. Kim więc są te kobiety, które stawiają się ponad Matkę Najświętszą? Kto i po co je skłania do szaleńczej uzurpacji? Co się wyrabia w zakonach? Czy nie stają się one antyszkołą pychy, samorealizacji (la donna realizzata!), zuchwałości i nonszalancji wobec Rzeczywistości Najświętszych? Czy ktoś podejmuje pogłębioną – katolicką – refleksję na ten fundamentalny temat?
    Kult Najświętszego Sakramentu. Co się dzieje w Kościele w Polsce? Często ostatnio mówi się o zewnętrznych zagrożeniach Kościoła. Takie mówienie nie jest trudne. A co się dzieje wewnątrz Kościoła, u nas, w naszych sprawach? Kto dzisiaj poważnie i kompetentnie podnosi sprawę postępującej, zaplanowej i systematycznie realizowanej destrukcji Kościoła, destrukcji kultu Eucharystii, destrukcji katolickiej wiary, destrukcji, która ma miejsce także przy współudziale lub bierności tych, którym zlecono szczególną troskę duszpasterską? Likwiduje się Msze Święte, likwiduje się adoracje Najświętszego Sakramentu, likwiduje się procesje, likwiduje się procesje w oktawie Bożego Ciała, nonszalancko i bezczelnie likwiduje się postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej, wprowadza się kolejki stojących jak gęsi i Komunię Świętą na rękę. W wielu środowiskach katolicy płci obojga bezmyślnie poddają się dziwnym ludzkim zarządzeniom. Nie protestują, stoją, szybko uciekają z kościoła zaledwie ksiądz pobłogosławi na zakończenie Mszy Świętej. Gaśnie miłość do Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Osamotnione tabernacula. Osamotniony Pan Jezus. Szybko zamykane kościoły, najlepiej na cały dzień. Tworzy się nowa ateistyczna religia praw człowieka i godności człowieka, religia „miłości bliźniego”, religia wspólnoty i komfortowego samopoczucia, religia samospełnienia, religia samorealizacji, religia zaspokojenia potrzeb, religia egoistów, religia antropocentryczna – bluźniercza antyreligia! Religia ludzi, którzy uprawiają rewię samouwielbienia przed ołtarzem Pańskim, coraz częściej oklaskiwaną. Kiedyś Sługa Boży Kardynał Wyszyński ostrzegał przed tendencją do traktowania Pana Boga i wszystkich Świętych pod kątem własnej użyteczności. Pan Bóg i wszyscy Święci są ważni, o ile będę miał z nich korzyść. To już jest faktem. Jednym z ewidentnych powszechnych objawów tej nowej ateistycznej religii jest fakt, że już usta większości Polaków w ogóle przestały wymawiać: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
    Kto się tym przejmuje? Kto poważnie podnosi te kwestie na forum wewnątrzkościelnym? Kto formułuje pogłębioną diagnozę? Kto podaje adekwatne (!!) środki zaradcze?
    Zuchwałe siostry zakonne. Zuchwali świeccy. Przepisy wykonawcze są tylko przepisami wykonawczymi. To nie jest Słowo Boże. Ale nawet gdybyśmy je potraktowali jako bezwzględnie wiążące, to mamy wśród nich taki zapis: „Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę wtedy, gdy liczba kapłanów wobec komunikujących jest za mała”
    Dałam przecież linka wcześniej,to prawda ja też słyszałam kilka lat temu,że siostry zakonne podają Komunie Świętą! byłam w szoku.

    Polubienie

   • @ do Was wszystkich!
    Pan Jezus powiedział jasno co nas wyzwoli!!!!
    „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
    Czy unikanie prawdy to zatajanie jej a więc udawanie ze jest inna w rzeczywistości. Czy zatem to nie jest kłamanie? Polski Kościół kłamie? Radio Maryja kłamie? Nie ono tylko nie mówią prawdy. Skoro wierzymy w Księgę Prawdy czyli słowo Boże to dlaczego nie słuchamy tego słowa Bożego i nie wdrażamy Go w życie? Tajemnica bezbożności tak dziaja na nich.

    Polubienie

 2. UAE zmienia nazwę meczetu Abu Zabi po Mary, matce Jezusa

  15 czerwca 2017 r

  Meczet w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi został przemianowany na środy w „Mariam Umm Eisa” – czyli matka Jezusa w języku arabskim.

  Działanie miało na celu promowanie kontaktów społecznych pomiędzy wyznawcami różnych religii i wzmocnienie wspólnych cech między nimi, donoszą media lokalne.

  Nazwa meczetu, znanego wcześniej jako „meczet z Szejka Mohammada Bin Zayeda”, została zmieniona na mocy nakazu arabskiego króla Szejka Mohammada bin Zayeda al-Nahjana, aby „umocnić więzy ludzkości między wyznawcami różnych religii”.

  Ministra stanu ds. Tolerancji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Sheikha Lubna al-Qasimi, powiedział, że ruch ten odzwierciedla „czystą ludzkość” Korony Koronnej i przedstawia jasny obraz prawdziwej tolerancji i współistnienia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  http://english.alarabiya.net/en/features/2017/06/15/UAE-renames-Abu-Dhabi-mosque-after-Mary-mother-of-Jesus.html

  Polubienie

 3. Kolejny z grupy a/ch

  Król Arabski wyznacza syna jako księcia koronnego, który przemieszcza się z możliwymi konsekwencjami dla Izraela

  Król Salman z Arabii Saudyjskiej promował 31-letniego syna, Mohammeda bin Salmana, aby uhonorować księcia, czyniąc go kolejnym królem. Ruch podobno może mieć konsekwencje dla powiązań izraelsko-saudyjskich i procesu pokojowego izraelsko-palestyńskiego.

  Książę Salman, służący jako minister obrony, zastępuje poprzedniego księcia koronnego, Mohammeda bin Nayefa, syna króla Salmana.

  Ruch jest taki, jak Arabia Saudyjska zajmuje się niskimi cenami ropy naftowej, swoją rywalizacją z Iranem, sporem z Katarem i wojnami domowymi w Jemenie i Syrii. Jako minister obrony, książę Salman starał się nawiązać więzi z USA, a także dokonać przeglądu i zróżnicowania gospodarki arabskiej, która w dużej mierze zależy od ropy naftowej.

  W międzyczasie Izrael prowadzi rozmowy o nawiązaniu kontaktów gospodarczych z Arabią Saudyjską. Według źródeł arabskich i amerykańskich obydwie strony dyskutują o tym, że izraelskie przedsiębiorstwa mogą działać w Zatoce Arabskiej, a także pozwolić Izraelczycy na El Al Airlines latać nad strefą powietrzną Arabii Saudyjskiej. Mohammed bin Salman rozmawiał z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta Donalda Trumpa i starszym doradcą, o ulepszaniu stosunków z Saudyjczykami jako kroku ku pokojowi izraelsko-palestyńskiego.

  https://www.breakingisraelnews.com/90078/saudi-king-appoints-son-crown-prince-move-possible-implications-israel/#dcJI54p96rvyyYPD.97

  Polubienie

 4. WIELKI UCISK PRZYBIERA NA SILE CORAZ GWAŁTOWNIEJ !
  TO JUŻ UDERZENIE W SAMEGO BOGA!

  Rozpoczyna się proces usuwania Pisma Świętego z przestrzeni publicznej, o ironio od szczytu czyli Stolicy Apostolskiej !!!!

  Stolica Apostolska i Konferencja Episkopatu zostawić nas bez dostępu do Biblii w internecie

  Wielu z nich korzystania ze strony Stolicy Apostolskiej, aby skonsultować fragmenty Pisma ale ktoś zdecydował, że jeśli skonsultować Biblię, mamy kasy. To najbezpieczniejszy każdy może ją przeczytać i że jest w lepszej pozycji w wydaniach protestanckich Google lub świadków Jehowy sposób.

  Pismo zasięgnąć na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej nie jest już możliwe. Na stronie http://www.vatican.va została usunięta z pliku fragmenty Biblii. Nie mniej zaskakujący jest uzasadnienie podano: „Można znaleźć Świętą Biblię na stronie internetowej Konferencji Episkopatów”.

  Pisarz z tych linii często uciekają się do ogromnej sieci Stolicy Apostolskiej, aby sprawdzić czy zobaczyć konkretne cytaty z Pisma. To nie jest już możliwe. Dostęp do sieci Stolicy Apostolskiej, klikamy na podstawowych tekstach, jak to zwykle robił, aby wejść do świętej księgi, a my znaleźliśmy się następujący ekran:

  Jednakże, jeśli „kliknięcie” na karcie Biblii, w kategorii „Plik”, nie znajdziesz w Biblii, ale następujące zdanie:

  „Biblia jest dostępna w prawie wszystkich językach świata: Konferencji Episkopatów zapewnienie ciągłego doskonalenia tłumaczeń. Zapraszamy zatem do konsultacji na stronie internetowej Konferencji Episkopatu dostęp do najbardziej aktualnej wersji. ”

  Zrozumiałe jest, że istnieją różne wersje Pisma w języku hiszpańskim, a to nie to samo co oznacza po hiszpańsku, które mogłyby odczytać bez problemów Boliwii, Ekwadoru i argentyńskie, ale może warto byłoby do strony Stolicy Apostolskiej pick Wszystkie oficjalne tłumaczenia różnych krajów, a nie tylko w odniesieniu do strony internetowej Konferencji Episkopatu …

  Bez wychodzenia nasze zdziwienie, patrzymy z wielką zdziwienie Sposobem wskazania tej samej Stolicy Apostolskiej, na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Hiszpanii. I ani śladu Pisma Świętego. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich ważnych dokumentów duszpasterskich, że nasi biskupi wydanych w ostatnich dziesięcioleciach, ale żaden znak Ewangelii. Robimy wyszukiwania dla „Biblii” w polu wyszukiwania na prawo i prowadzi do związku, w którym Konferencja Episkopatu hiszpański jest ograniczony do publicznej wiadomości specjalne wydanie Biblii na Rok Wiary od urzędnika -version EWG w digital publishing. Wyobrażamy sobie, że jako ebook, możemy pobrać bez problemów lub uzyskać dostęp do edycji cyfrowej. Nic nie jest dalsze od rzeczywistości.

  „Tymczasem, digital publishing (ebook) jest teraz dostępny z miesiąc temu w zwykły mediów elektronicznych książek. Tekst i nuty odpowiadają drukowanym wydaniu popularnej. Można je nabyć w cenie 6.99 euro „, można przeczytać na ich oficjalnej stronie internetowej.

  Idziemy do stron internetowych różnych diecezjach hiszpańskich, ani w nich znaleźć Świętą Biblię. Zaskakująco, można znaleźć listach pasterskich biskupów, którzy zginęli lat temu, ale to nie jest możliwe, aby skonsultować się z Ewangelii Mateusza w oficjalnym tłumaczeniu hiszpańskim. Jeżeli ani Stolica Apostolska ani Konferencja Episkopatu pozwalają katolików w wieku XXI Pisma konsultować on-line, który zamierza zrobić?

  P.S: InfoVaticana skontaktował różnych hiszpańskich biskupów diecezji, a odpowiedź jest jednomyślna: „Konferencja Episkopatu, na kwestie praw autorskich, nie dostarczają nam z oficjalnym tłumaczeniem zarządzania lub przesłać go na naszej stronie internetowej”

  https://infovaticana.com/2017/06/23/la-santa-sede-la-conferencia-episcopal-nos-dejan-sin-acceso-la-biblia-internet/

  ” Kiedy Moje Wizerunki zaczną znikać i przestaną być widoczne, i kiedy Moje Krzyże, Święte Biblie, mszały, różańce, medaliki, szkaplerze oraz Krzyże Świętego Benedykta nie będą dostępne, to wówczas będziecie wiedzieć, że władanie bestii się rozpoczęło.’ – 19.10.2013

  Polubienie

  • @Beatko
   czytałam to dzisiaj.Nie zapominaj,że 24 czerwca (dzisiaj) mija 300 lat masonerii.Oni mieli swoje świeto.Zatem Bergoglio leci po całości.A uśpieni lulają w najlepsze.Czekaj aż zobaczymy lepsze owoce.Ja już nie mam siły nawet się denerwować,to przybiera na sile.Niebawem zobaczą,co narobili.Mówię o naszych duchownych.Oni śpią w najlepsze,a Fałszywy Prorok ich hipnotyzuje i przewrotnie bergoli,zatem uspokajają swoje znieczulone serca i sumienia,bo tak im wygodnie,oni NIC nie widzą,albo widza i grają wariata,ale się rozczarują MOCNO!!

   Polubienie

 5. Watykan prawdopodobnie pracuje nad „Ekumenicznym Obrzędem Mszy” w celu wspólnego celebrowania jej z protestantami

  Włoski dziennikarz i watykanista, Marco Tosatti, donosi, że Watykan potajemnie pracuje nad nowym ekumenicznym Rytem Mszy św. by włączyć do liturgii kościoły protestanckie i anglikanów. Powołuje się na sprawdzone źródła. Według Tosattiego sedno sprawy leży w Eucharystii, ponieważ katolickie zrozumienie Eucharystii jest zupełnie odmienne od wspólnego luteranom i innym denominacjom protestanckim. Katolicy wierzą w Transsubstancjację i rzeczywistą Obecność Jezusa w Eucharystii, a protestanci uważają, że jest to tylko pamiątka. Tosatti donosi, że proponowanym „rozwiązaniem” jest zastąpienie słów Konsekracji milczeniem.Jak można obchodzić wspólną liturgię, która wyraźnie różni się w sformułowaniach w najważniejszym punkcie wydarzenia liturgicznego? Jednym z proponowanych możliwych rozwiązań byłoby milczenie. Oznaczałoby to, że po Sanctusie, w chwili, w której zwykle podczas Mszy św. kapłan powiedziałby słowa: „Ojcze, jesteś święty …”, i celebransi milczeliby, każdy mentalnie (bez wypowiadania słów) w myślach „wypowiadaliby” „własną” formułę.

  June 20, 2017

  Vatican reportedly working on “Ecumenical Rite of Mass” for joint worship with Protestants

  https://veritas-vincit-international.org/2017/06/20/vatican-reportedly-working-on-ecumenical-rite-of-mass-for-joint-worship-with-protestants/

  https://logoschrist.wordpress.com/

  Polubienie

  • USŁYSZĄ.
   A zaraz potem będą musieli podjąć tak samo,jak my- decyzję,czy dalej tkwimy w błędzie,czy Góra Tabor uświadomi w końcu nam wszystkim,że TYLKO I WYŁĄCZNIE ROZWIĄZANIA PANA JEZUSA SĄ SŁUSZNE,a nie nasze.Bo tyle koncepcji ile ludzi.Od tej przywary nie byli wolni apostołowie i my też nie jesteśmy.Fakt!! duchowieństwo jest nakręcane na bieżąco przez Watykan,a szatan szczególnie miał ich usidlić i tak jest obecnie.
   Dzisiaj poznajemy dzięki Łasce Bożej kto swój,a kto osaczony.MODLITWA BAAAARDZO DUŻO DAJE,TO PRAWDA.
   Więc módlmy się za nich,a Pan Jezus się nimi zajmie.
   Wiesz przecież,że nie czuja,nie widzą,bo oczy maja skierowane nie na Pana Jezusa a na Bergoglio.Dzisiaj jego adorują,ale w Ostrzeżenie i po Ostrzeżeniu już nie powiedzą na Ofierze Mszy Świętej,że mamy stać przy Komunii Świętej.Nareszcie zrozumieją,że to co sami do nas mówią,to ich tez obowiązuje,że maja wprowadzać w życie(w czyn).FIAT.AMEN.NIECH SIĘ TAK STANIE.

   Polubienie

   • BARDZO WAŻNE ORĘDZIE W TEJ SPRAWIE.Polecam całe przeczytać,bo fragment może wypacz spojrzenie na przekaz.Bergoglio kieruje się egoistycznymi aspiracjami.Dzięki temu wraz z protestantami przepisał Pismo Święte,a właściwie je niby odtworzył dla wszystkich współczesnych,lecz zrobił to nieuczciwie.Każdy normalny katolik zorientuje się,że Pisma Świętego się nie przerabia,tym bardziej z tymi,którzy nie mają asystencji Ducha Świętego.BO TO JEST PISMO ŚWIĘTE. Przerobione nie jest już Pismem Świętym,a mrzonką człowieka,który zapomniał Kto tu Jest Bogiem.Wtedy już jest zwykłą literaturą.
    http://jezusdoludzkosci.pl/2015-01-01-23-50-jedyne-zagrozenie-dla-ludzkosci-stanowi-sam-czlowiek

    Polubienie

 6. Włoski dziennikarz i watykanista, Marco Tosatti, donosi, że Watykan potajemnie pracuje nad nowym ekumenicznym Rytem Mszy św. by włączyć do liturgii kościoły protestanckie i anglikanów. Powołuje się na sprawdzone źródła.
  Według Tosattiego sedno sprawy leży w Eucharystii, ponieważ katolickie zrozumienie Eucharystii jest zupełnie odmienne od wspólnego luteranom i innym denominacjom protestanckim. Katolicy wierzą w Transsubstancjację i rzeczywistą Obecność Jezusa w Eucharystii, a protestanci uważają, że jest to tylko pamiątka.
  Tosatti donosi, że proponowanym „rozwiązaniem” jest zastąpienie słów Konsekracji milczeniem:
  Jak można obchodzić wspólną liturgię, która wyraźnie różni się w sformułowaniach w najważniejszym punkcie wydarzenia liturgicznego?
  Jednym z proponowanych możliwych rozwiązań byłoby milczenie. Oznaczałoby to, że po Sanctusie, w chwili, w której zwykle podczas Mszy św. kapłan powiedziałby słowa: „Ojcze, jesteś święty …”, i celebransi milczeliby, każdy mentalnie (bez wypowiadania słów) w myślach „wypowiadaliby” „własną” formułą.

  Polubienie

  • „Kto manipuluje liturgią, nie jest Moim prawdziwym sługą, a jednak dokładnie to się wydarzy. A co zrobią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą głowy, podniosą ręce w chwalebnym uwielbieniu dla nowej, fałszywej doktryny i zaprzeczą wszystkiemu, co dałem światu. Ich miłość do spraw doczesnych, ich pragnienie, aby podziwiano ich wzniosłe ambicje, ogołocą ich z ich ślubów. Staną się zdrajcami i odwrócą się ode Mnie. Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje kościoły utracą swoją świętość. Wkrótce potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła zostanie zbezczeszczony, zbiorą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i wymyślą nowe sekty ekumeniczne, co doprowadzi do publicznej deklaracji zaprzeczenia istnieniu piekła. Następnie, działając na opak – dokładnie w przeciwnym kierunku do Prawdy – powiedzą wszystkim wiernym, że grzech jest pojęciem względnym i że z powodu grzechu pierworodnego nie jest możliwe, aby go uniknąć. W związku z tym powiedzą wam, że nie trzeba się o niego martwić. Grzech sam w sobie zostanie przedefiniowany. Kiedy tak się stanie, całe poczucie moralności zaniknie. Gdy moralność nie będzie już uważana za ważną, grzech stanie się powszechny. Grzech będzie się rozprzestrzeniał, nasilał, aż społeczeństwo się rozpadnie, a dla tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi – prawdziwemu Kościołowi – będzie to przerażający widok do oglądania.

   Ludzie będą się chwalili grzechem, otwarcie obnosili ze swoim brakiem moralności, a nowa światowa religia będzie dyktować, że grzech nigdy was nie przyblokuje ani nie zniszczy w Oczach Boga. Ten bóg, o którym będą mówili, to będzie szatan, ale oni nigdy wam tego nie powiedzą. Wyśmiewając Mnie, przedstawią wam antychrysta, który zostanie przyjęty entuzjastycznie, ponieważ będzie on popierany przez fałszywego proroka i przez niego ubóstwiany. Antychryst będzie robił wszystko, co przeczy Mojemu Nauczaniu, ale będzie to robił z charyzmą i wdziękiem. Miliony będą go uwielbiały. Będzie on wszystkim, czym Ja nie jestem. Oszuka on tak wielu, że będzie mu łatwo doprowadzić dzieci Boże do herezji i strasznego spustoszenia.

   Przygotowuję was na ten dzień. Wielu z was trudno słuchać tych wiadomości, ale to jest prawda. Prawda uwolni wasze dusze od śmierci. Walka z Prawdą niczego dobrego nie przyniesie – jedynie rozpacz. Jeśli będziecie uniemożliwiali innym dochowanie wierności Mojemu Kościołowi, zachęcając ich do pójścia za herezją, która ma być narzucona światu przez Mój Kościół od wewnątrz, to zostaniecie rzuceni lwom na pożarcie. Ci, którzy siłą niszczą dusze innych, doświadczą z Mojej Ręki najwyższej kary.”- 4 kwietnia 2014 roku, godz. 23.20

   Polubienie

 7. Beata
  Pan Jezus mówi o tym przez prawosławną mistyczkę Vassulę Ryden z wyprzedzeniem prawie 25 lat
  .
  http://www.torun.vassula.pl/oredzia/oredzia.php?z=66

  Z bólem i żalem w Moim Sercu muszę wam powiedzieć o wszystkim, co
  widzę w Moim własnym Domu: dziś Tyran depcze już Moje Ciało i chce
  całkowicie usunąć Moją Stałą Ofiarę.1263 Zdradza Mnie jeden z tych,
  którzy żyją pod Moim dachem. Głosi pokój, lecz szuka jedynie zła. Pali
  kadzidło, ale po to, aby wezwać szatana i zdobyć więcej mocy.1264

  – O, Panie! Nie mogę w to uwierzyć, że to się właśnie dokonuje…

  – A jednak to się dzieje, lecz wy zdajecie się nie rozumieć… On i
  jego zwolennicy zdecydowani są zasiąść na Moim Tronie w szatach
  proroków, aby kierować światem i… Ach! Tylu Moich pasterzy zbłądziło
  z powodu ich fałszywych nauk i przez ich błędy! Zeszli z prawej drogi
  i błądzą, idąc za tradycją, która nie pochodzi ode Mnie. Porzucają
  święte zasady, które im dałem. Ostrzegłem was przed tymi fałszywymi
  nauczycielami i fałszywymi prorokami.1265 Ostrzegłem was, że w
  ostatnich dniach Babilon zostanie wzniesiony w sercu Mojego
  Sanktuarium, zamieniając Moje Święte Miejsce w kryjówkę złodziei,
  siedlisko demonów!1266 O, córko!… W schronienie, w którym mieszkają
  i królują wszelkie duchy nieczyste… Zajęci są kupczeniem w Moim
  własnym Domu. Handlarze wspierają się wzajemnie w Moim Domu,
  zastawiając pułapki na życie Mojego Ludu. Przeganiają Moich proroków,
  zabijają Moich rzeczników, cały czas ochraniając swych własnych
  fałszywych proroków, rozpowszechniających herezje i błędy!
  Zniesławiają Moich proroków przed światem; kłamią wobec świata, który
  uwielbia słuchanie oszczerstw i zniewag. Wyrywają Moje Tradycje, aby
  ustanowić wymysły i ludzkie doktryny.1267 Wszystko to robią przed Moim
  Tronem… Handlarze ci zwodzą właśnie bardzo wielu podstępnymi
  argumentami. Umieszczają swoich na najlepszych miejscach, aby panować
  z berłem Kłamstwa.

  Przeznaczyłem cię, abyś była Moim Echem, zatem idź, ogłaszaj to, co
  usłyszałaś. Powiedz im, że wszyscy żyjecie w czasie Wielkiego,
  przepowiedzianego Odstępstwa.1268 Powiedz Moim pasterzom, niech
  otworzą oczy i uszy na Moje zaniepokojone wezwania, bo wkrótce zostaną
  zmuszeni do spożywania i picia trucizny.

  Wezwijcie wasze wspólnoty i przygotujcie je do czuwania na modlitwie i
  poście. Szatan nadchodzi, aby każdego wystawić na próbę. Przychodzi
  zmusić was do ucieczki i podzielić. Zbliża się do Mojego Tronu, do
  Mojego Tabernakulum, aby sprzedać Moją Krew i usunąć Moją Nieustanną
  Ofiarę.1269

  Ludu Mój… Dziedzictwo Moje… do ciebie wołam: kapłani i słudzy
  Mojego Ołtarza, wy, którzy podnosicie Mnie każdego dnia, nigdy Mnie
  nie opuszczajcie, nigdy Mnie nie sprzedajcie…1270

  Już słychać jęki aniołów, a niebiosa drżą przed tym, co nadchodzi.
  Nawet demony są przerażone i bledną… Nieprzyjaciel, który wynosi się
  ponad wszystko, co odbiera cześć, sam posadzi się na tronie w Moim
  Sanktuarium.1271 Przychodzi mając w rękach pętlę. Idzie w kierunku
  tego, który przeze Mnie został wyznaczony1272 i który powstrzymuje
  bunt mający właśnie wybuchnąć.1273 On jest skromny i odważny,1274 a
  jego życie właśnie przemija w ofierze… Błogosławię go za to, że
  ściśle zachował niezmienne Przesłanie Tradycji, szatan jednak chce go
  doprowadzić do milczenia, aby móc przez usta tych, którzy sprzedają
  Moją Krew, rozszerzyć swe błędy i doprowadzić was wszystkich do
  zniszczenia. Oto godzina szatana planującego nikczemnie zniszczyć Moje
  stworzenia.

  Wołaj, córko, ponieważ ten dzień jest bliski, a on przygotowuje się,
  aby spustoszyć naród po narodzie.

  Moje Serce jest złamane…

  Polubienie

 8. Biblia mówi że osoby odpowiedzialne będą ślepe na Księgę Prawdy
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Łk. 10:21
  W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, (wielu kardynałów, biskupów, księży,pastorów, kapelanów, religijnych teologów ) a objawiłeś je prostaczkom. (prostym biskupom, kapłanom, mężczyznom, kobietom, młodzieży i dzieciom) Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

  Hbr.12:25
  Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który [do was] przemawia. ( W Księdze Prawdy) Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili Tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.

  Co jest ukryte przed mądrymi i roztropnymi?
  To jest treść Księgi Prawdy,
  która została ogłoszona przez Daniela i Jana.

  Prorok Daniel i Sw.Jan zapowiedzieli już w tamtym czasie

  „Księgę Prawdy”

  Dn. 10

  LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA

  Wizja męża w białych szatach

  1 W trzecim roku [panowania] króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. 2 W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. 3 Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni.
  4 Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, , 5 podniosłem oczy i patrzałem: Oto [stał] pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, 6 a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. 7 Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. 8 Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, [opuściła mnie moc]. 9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. 10 Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. 11 I rzekł do mnie: „Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie”. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. 12 Powiedział więc do mnie: „Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. 13 Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. 14 Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni”.
  15 Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. 16 A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: „Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. 17 Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?” 18 Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. 19 Potem powiedział: „Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!” Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: „Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś”. 20a I powiedział: „Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? 21a Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. 20b Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. 21b Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała.

  Polubienie

  • Dn.12
   Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

   1 W owych czasach wystąpi
   Michał, wielki książę,
   który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
   Wtedy nastąpi okres ucisku,
   jakiego nie było, odkąd narody powstały,
   aż do chwili obecnej.
   W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
   ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
   2 Wielu zaś, co posnęli
   w prochu ziemi, zbudzi się:
   jedni do wiecznego życia,
   drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
   3 Mądrzy będą świecić
   jak blask sklepienia,
   a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
   jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
   4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
   i zapieczętuj księgę (Prawdy) aż do czasów ostatecznych.
   Wielu będzie dociekało,
   by pomnożyła się wiedza”.

   Znaczenie zapieczętowanych słów

   5 Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. 6 Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: „Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?” 7 I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: „Do czasu, czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”.
   8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: „Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?” 9 On zaś odpowiedział: „Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. 13 Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni”.

   Ap.1:11

   „Co widzisz, napisz w księdze (Prawdy)
   i poślij siedmiu Kościołom:
   do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei”.

   Ap.5:1-9

   1 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
   księgę (Prawdy) zapisaną wewnątrz i na odwrocie
   zapieczętowaną na siedem pieczęci.
   2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
   „Kto godzien jest otworzyć księgę (Prawdy) i złamać jej pieczęcie?”
   3 A nie mógł nikt –
   na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
   otworzyć księgi (Prawdy) ani na nią patrzeć.
   4 A ja bardzo płakałem,
   że nikt nie znalazł się godzien, by księgę (Prawdy) otworzyć ani na nią patrzeć.
   5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
   „Przestań płakać:
   Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
   Odrośl Dawida,
   tak że otworzy księgę ( Prawdy) i siedem jej pieczęci”.
   6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt
   a kręgiem Starców
   stojącego Baranka jakby zabitego,
   a miał siedem rogów i siedmioro oczu,
   którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
   7 On poszedł,
   i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę (Prawdy).
   8 A kiedy wziął księgę (Prawdy),
   czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,
   każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
   którymi są modlitwy świętych.
   9 I taką nową pieśń śpiewają:
   „Godzien jesteś wziąć księgę (Prawdy) i jej pieczęcie otworzyć,
   bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,

   Ap.20:12 i 15

   12 I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem,
   a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. (w przeciwieństwie do Księgi Prawdy) I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
   15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

   Ap. 22 :18-19

   18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi (Prawdy): jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
   Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze (Prawdy).
   19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi (Prawdy) tego proroctwa,
   to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym –
   które są opisane w tej księdze ( Prawdy).

   W nawiasach są treści dodane przez księdza. Całe opracowanie wykonał niemiecki ksiądz. Nazwiska nie podajemy ponieważ chcemy uchronić księdza przed potokiem oszczerstw. Księdzu życzymy opieki Michała Archanioła na każdy dzień Jego trudnej pracy w winnicy Pana.
   Pan Bronek to umieścił kiedys na Królowej Pokoju.

   Polubienie

 9. @ at

  „Wołaj, córko, ponieważ ten dzień jest bliski.”

  @ Wiesia

  ” Przygotowuję was na ten dzień”

  TEN DZIEŃ KOCHANI WŁAŚNIE SIĘ ZBLIŻA pełną parą, że tak się wyrażę !!!

  @ At
  Dziękuję za fragment, nie znam tych Orędzi, ale dokładnie treścią pokrywają się z fragmentem, z KP, który zamieściła Wiesia.

  Czas- końca -odstępstwa, trwającego od ponad 40 lat – KP, zaczął się kiedy Bergoglio przechwycił Tron Piotra – marzec 2013.
  Od tego czasu KK stacza się ” po równi pochyłej”.
  Bergoglio jest jedną z osób bezbożnej trójcy, ale tą, której zadaniem jest zdesakralizowanie KK i wprowadzenie na Tron Piotra – syna szatana, tworu bez duszy( jak pamiętamy) – antychrysta – to o tym dniu Pan Jezus mówi:

  ” Już słychać jęki aniołów, a niebiosa drżą przed tym, co nadchodzi.
  Nawet demony są przerażone i bledną…” – W. Ryden

  A Biblia:
  Mat 24.21
  „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.”
  Dn 12.1
  „a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.”

  Często zastanawiałam się – czy Bergoglio odważy się wprowadzić zmiany we Mszy Św. do października, w 300 lecie reformacji.
  Pogłoski pojawiały się już poprzednimi laty, no i wygląda na to, że to może być ten moment przełomowy.

  Zobaczcie nie ma dnia, abyśmy nie doczytali, o kolejnej ohydzie na jaką sobie pozwolił.
  Duchowieństwo faktycznie – jak zahipnotyzowane- milczy.

  No a wczoraj ta wiadomość o usunięciu internetowego dostępu do Biblii ze strony Watykanu, odsyłanie do nowszych przekładów, albo co gorsza sugerowanie sięgnięcia po protestancką lub Świadków Jehowy.

  Teraz ta wiadomość o planach zmian we Mszy Św.
  Jeśli fp to zrobi, to pozostałe reformy, jakie musi wprowadzić, o jakich wiemy z KP będą następstwem tej o wprowadzeniu zmian we Mszy Św.
  I będą musiały, przypuszczam, zostać szybko wprowadzane, z obawy na bunt duchownych.

  A jeżeli bunt – schizma wcześniej nastąpi, w co wątpię widząc ich poddaństwo fałszerzowi, to potem nastąpią już tylko rozwiązania siłowe,w postaci zmuszenia duchownych do przyjęcia reform, które zostały zapowiedziane !

  Polubienie

 10. Znalezione w sieci. Podpisujemy się pod tym!

  „Ostrzegamy Was kapłani i biskupi (Episkopat Polski). Jeśli wprowadzicie do Polski armię islamskich najeźdźców i bandytów gotowych mordować nasze kobiety i dzieci, natychmiast wprowadzimy akcję: „Pusta taca”. Nie znacie siły Polaków i mocy narodu polskiego. Skrzyknęliśmy w kilka tygodni prawie 200 tysięcy ludzi na Jasna Górę na „Wielką Pokutę”, skrzykniemy i teraz 1 milion. Amen.”

  #zcoprofanacje #zcoislam

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s