Bezrozumna błazenada czy celowy zabieg medialny?

Pocałowanie stóp oznacza oddanie czci lub hołdu komuś stojącemu wyżej w hierarchii: władcy, papieżowi albo bóstwu. Co oznacza ten gest w wykonaniu Franciszka – gest na pokaz, na wzruszenie i przekonanie kogoś? Czy kiedykolwiek gest całowania stóp wyrażał prośbę o pokój – skierowaną tym bardziej teraz do watażków plemiennych? Gdzie Chrystusowe wezwanie do pokoju i nawrócenia? Pomieszanie z poplątaniem i błazenada czy celowe ośmieszanie Kościoła? Jak się mają te pokłony i pocałunki do tego, że Bergoglio nigdy nie klękał przed Chrystusem po przeistoczeniu na Mszy i często odmawia klęczenia przed Najświętszym Sakramentem, kiedy rzeczywiście wypada upaść Chrystusowi do nóg.

 

2 533 uwagi do wpisu “Bezrozumna błazenada czy celowy zabieg medialny?

 1. Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
  /Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
  3VIII2019r. fragmenty
  „Już wkrótce będą widoczne SŁUPY OGNIA w MEDIUGORIE, GARABANDAL, RZYMIE- WIELKIE OSTRZEŻENIE wam Apostołowie czasów Nowej Ery Ducha Świętego
  o z n a j m i a m.
  Czas wielkich przemian dla ducha i ciała w przyrodzie, kataklizmy się nasilą, ogień będzie buchał, strach spadnie na moje nieroztropne dzieci. Ludu mój bardzo pragnęłam was ocalić, dzieci Mojego Królestwa, któremu na imię POLSKA – Nowe Jeruzalem. A jednak Moje czekanie PRZEDŁUŻA się na tą godną I N T R O N I Z A C J Ę MOJEGO SYNA KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI W KAŻDYM SERCU, RODZINIE W POLSCE I LITWIE I WSZYSTKICH NARODÓW MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.
  Ufam, że moi wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi EP nie przyjmiecie tej fałszywej doktryny łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/ itp. Jeśli to uczynicie to BÓG OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę.
  Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową. Będziecie padać jak muchy, rozpuszczą broń biologiczną, a ta da konsekwencje nieobliczalne na pokolenia szczególnie waszych dzieci. Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów, poznają Gniew Sprawiedliwy Boga Ojca Przedwiecznego. Mój Syn Jezus Chrystus jest bardzo lekceważony, profanacja daru Eucharystii.
  Błogosławię byście wytrwali w wierze ojców waszych, zachowali tradycję chrześcijańską, nie zmieniając Reguły Konsekracji CIAŁA MEGO I KRWI MOJEJ. Tej ofiary, która was umacnia, oczyszcza szlifuje serca wasze, jak te drogocenne kamienie perły.
  Będziecie w Koronie Mojej chwały bo pragnie Moje Serce korony z waszych oczyszczonych serc, którymi Mnie Intronizujecie Króla Wszechświata na Króla Polski.
  Żniwo dojrzało by je zebrać, dobre ziarno oddzielić od plew. I to się stanie niebawem. Amen. Amen. Amen. ”
  http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/oredz-alicja-mm-czv-boze-rozeznanie

  Polubienie

 2. Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
  /Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
  26VIII2019r. fragmenty
  „Pozdrawiam EXL w E.P.i Prymasa. Tak, trzeba mocnych słów, które należy w czyn zamienić, ufam, że tak się stanie i wywyższony zostanie MÓJ SYN NA KRÓLA POLSKI, jeśli jednym echem bicia serca zawołacie „Viva Re Polonia” /Niech żyje Polska/.
  Też Mnie ucieszy fakt, gdy wystawicie do publicznej czci obraz Króla Polski ofiarowanego przez rodaków. Czas to uczynić, bo już ucisk jest i będzie wielki ucisk w Polsce, gdy tego nie dokonacie, co odbije się złością i nienawiścią tej zarazy tęczowej opłacanej z kieszeni m a s o n ó w, a dotyczy to was kapłani w szczególności.
  Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać.
  Jest to czas A n t y c h r y s t a , który wydaje ostatnią walkę MNIE NIEPOKALANEJ
  Pozdrawiam EXL w E.P.i Prymasa. Tak, trzeba mocnych słów, które należy w czyn zamienić, ufam, że tak się stanie i wywyższony zostanie MÓJ SYN NA KRÓLA POLSKI, jeśli jednym echem bicia serca zawołacie „Viva Re Polonia” /Niech żyje Polska/.
  Też Mnie ucieszy fakt, gdy wystawicie do publicznej czci obraz Króla Polski ofiarowanego przez rodaków. Czas to uczynić, bo już ucisk jest i będzie wielki ucisk w Polsce, gdy tego nie dokonacie, co odbije się złością i nienawiścią tej zarazy tęczowej opłacanej z kieszeni m a s o n ó w, a dotyczy to was kapłani w szczególności.
  Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać.
  Jest to czas A n t y c h r y s t a , który wydaje ostatnią walkę MNIE NIEPOKALANEJ. Co wy nie widzicie na co dzień w życiu politycznym, religijnym, publicznym w Królestwie Moim?. Walka trwa zacięta. Trzeba EXL- zdjąć te wasze „różowe okulary”, by zobaczyć duchowo, odczuć sercem tą walkę z Kościołem i jego odwiecznymi prawami zawartymi w testamencie Dekalogu, co jest dane w prawdzie i duchu jako porządek Przymierza na Górze Synaj dla potomstwa Abrahama, Mojżesza jak to uczynił wielki Jan Paweł II i winno być odnowione w czasie Intronizacji wg pouczeń S.B. Rozalii Celakównej i powtórzone w tych orędziach AMM od Apokalipsy, wysyłanych wam na bieżąco.
  Mówię, mobilizujcie się do walki z ANTYCHRYSTEM, który na was napadnie z nienacka, tworzyć mury obronne, Adoracje Najświętszego Sakramentu, „Różaniec do granic” i na to nie pozwoliliście o co moje wybrane dzieci zabiegali bardzo. Pytam, dlaczego? To Jest „Armata” na ten czas walki z Antychrystem. Pomóżcie Mi obronić wasz kraj, a Moje królestwo –EXL.
  Stańcie pod krzyżem w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a nie dewastujcie Wy na usługach złego ducha krzyży, ołtarzy, obrazów Moich. Parodie czynicie z Eucharystii, naśmiewacie się z kapłanów, atakujecie ich i zabijać będziecie. Godnych kapłanów, zakonników skazujecie na poniewierkę, tych niepoprawnych politycznie, a co, wy jesteście od polityki?
  Wy macie walczyć mieczem obosiecznym, Słowem Bożym danym mocą Ducha Świętego, miłość siać, odważnie grzechy nazywać po imieniu, Apokalipsę tłumaczyć, jak to czynią wybrani i powołani na te czasy prorocy. Ducha Świętego chcecie ujarzmić w nich, zarówno w OSOBACH KONSEKROWANYCH w zakonach i pośród świeckich. Dlaczego ich prześladujecie, bo niepoprawni politycznie kapłani? Czego się boicie? Bóg jest z wami, Duch Święty będzie walczyć mocą Słowa Bożego.
  Ja Królowa wasza wspieram każdą inicjatywę godną wg woli świętej Bożej. Odwagi! Wyjść z zaścianków, mówić prawdę, a prawda was wyzwoli, bo Mój Syn jest prawdą, droga i życiem. Jemu służyć i Jego wywyższać trzeba. „Król Polski”- taki tytuł nadać trzeba. Tyle razy posyłałam proroków – „ubili” jak w tej ewangelicznej winnicy: zabić dziedzica i rządzić się po swojemu.
  Pytam, co jest wasze? Grzechy na pewno i do wszystkich to mówię: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się, nie powielajcie Sodomy i Gomory, tej zarazy tęczowej-szkoły LGBT.
  Czas już jest, szybko ten SĄD DUCHA ŚWIĘTEGO- prześwietlenia sumień nastąpi, a więc na co czekacie? Chcecie triumfu Dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce św. Józefa w waszych sercach czy tryumfu Antychrysta przez Islam, który was zaskoczy -false /kłamcy/.
  Co, chcecie łączyć pogan z wiarą chrześcijańską za, którą Mój Syn oddał życie? Róbcie co chcecie, każdy ma wolną wolę, ale wara od POLSKI-NOWEGO JERUZALEM- ERY DUCHA ŚWIĘTEGO. Miłość i pokój nastąpi, choć nieliczni tego dostąpią wobec takiej waszej postawy co do Boga Najwyższego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.”
  http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/oredz-alicja-mm-czv-boze-rozeznanie

  Polubienie

 3. Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
  26VIII2019r. fragmenty
  A teraz przemówi Bóg Ojciec Wszechmogący mocą Ducha Świętego.
  „Ostatnia walka z Antychrystem wydana. Ja oczyszczam Kościół Mojego Syna, Chrystusowy, Katolicki, Apostolski. A tak „urwany” rzec można w swojej głębi nauczania, który za modernizmem idzie, przykłada dużą wagę do poprawy politycznej wyrażania się biskupów, kapłanów. To są apostołowie czasów, którzy idą za mamoną. Nowoczesność im w głowie, zniesienie celibatu, kobiety kapłankami uczynić chcą. Jako ucztę różnych sekt szatańskich włączyć chcą do ofiary Mojego Syna, która dokonała się na krzyżu, by was Polacy też odkupił. Czy Wy w E.P. chcecie wejść do tej spelunki jadowitej węża przeklętego, którego Dziewica Niepokalana zmiażdży? I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.
  Wy EXL winniście pomagać, wybrani jesteście niektórzy. Znaczna część zdradziła, ale to jest wasza wolna wola, którą dopuszczam by oczyścić Kościół Mojego Syna, ale biada wam uczeni w piśmie, bo diabła za ojca macie a nie Mnie Ojca Wszechmogącego Syna Człowieczego, który, was wybrał, Duch Święty uświęcił. Zatraciliście wasze dary Ducha Świętego, nie słuchacie Jego natchnień, prośby Matki Bożej Waszej Hetmanki odrzucacie. A więc co wam pozostanie, gdy „Sąd Mały Ducha Świętego” wasze szeregi dotknie, to większość z was pójdzie do piekła. Czy to was nie przeraża na wieki? Obudźcie się, zagrożone jest wasze życie wieczne, obudzicie się w ogniu siarki, katować was będą szatani wobec Aniołów świętych. W momencie ślubów kapłańskich, zakonnych, biskupich, byliście jak te perły precioze /cenne/, a teraz rozważcie sami co pozostało; szelest dźwięczących rozsypanych denarów, które zwiodły was jak Judasza srebrniki. Ale to wasza wola wolna jest. Róbcie co chcecie.
  Ostanie wezwanie Moje jest do was dzieci. Do niewoli szatana na zatracenie wasze dusze wpadną w ogień piekielny jeziora siarki. Opamiętajcie się wzywam, to jest MOJE ostatnie na ten czas wezwanie! Wybierajcie sami: piekło, niebo lub czyściec.
  Ludu Mój opamiętaj się co czynisz? Wy , którzy odeszliście dla kilku denarów nawróćcie się, czekam i to wam oznajmiam, zagubiliście się – czekam, ale Jestem już, już „we drzwiach” jak mówicie. Czy zdążycie przebłagać MÓJ MAJESTAT za to zło co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to MNIE uczyniliście: pedofilia, homo seks, grzechy Sodomy i Gomory wołają o pomstę do nieba.
  I to niebawem nastąpi Sąd, by Mój gniew sprawiedliwy w ciszy został wykonany. Skorupa ziemi się poruszy, ogień będzie leciał z nieba, część godnych dzieci Matka Najświętsza ukryje w Arce Swojego Niepokalanego Serca.
  Dzieci małe zostaną zabrane do nieba. Was, co chcecie działania Antychrysta, doświadczy pożoga i trwoga na sam wygląd, gdy spojrzycie, na te chodzące demony w ludzkim ciele, tego nie wytrzymacie, ale sobie sami ten los gotujecie.
  Jeżeli by nie było Mojej Bożej interwencji, to nikt by nie ocalał, ale mam wzgląd na maluczkich, kocham Swoje stworzenia i wyrwę was z tej niewoli, ale nie wszystkich, bo sobie sami ten los wybrali.”
  http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/oredz-alicja-mm-czv-boze-rozeznanie

  Polubienie

 4. wtorek, 30 lipca 2013, godz. 20.06.
  …Wielu podąży fałszywą drogą, ponieważ będą się oni obawiać, aby powstać i zdecydowanie bronić Słowa Bożego. Początkowo będą ich dezorientowały nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe formy ołtarzy i nowe krzyże. Następnie zaakceptują oni te nowości jako znak czasu. To nowe, nowoczesne i tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu zostanie następnie przez te biedne dusze entuzjastycznie przyjęte. Ale ci, którzy są Moi, pozostaną wierni Mojemu Słowu po wsze czasy. Stanowią oni kręgosłup Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie załamią.

  Moim pragnieniem jest, abyście wy, Moi wierni chrześcijanie — chrześcijanie wszystkich wyznań — zgromadzili się wspólnie do boju z demonami, które zostały wypuszczone z piekła i błąkają się pomiędzy wami. Nigdy nie usprawiedliwiajcie się z tego, że Mnie kochacie. Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja zostałem ukrzyżowany. Kiedy Mnie już zabraknie lub nie będzie się już o Mnie wzmiankować, wtedy będziecie wiedzieć, że zaraza, rozsiewana z ukrycia przez Moich wrogów, rozprzestrzeniła się w tych kościołach. Jeżeli jednak zaakceptujecie te satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie siebie samych na działanie zła.

  Polubienie

 5. Egzorcyści prostują fałsz rozsiewany przez generała jezuitów

  Egzorcyści upomnieli generała jezuitów, o. Arturo Sosę Abascala. „Czarny papież” zasłynął ostatnio stwierdzeniem, jakoby szatan nie był osobą, ale tylko symbolem zła.

  Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów słowa o. Sosy są „poważne i siejące zamieszanie”. „Realna egzystencja diabła, jako osobowego podmiotu, który myśli i działa oraz który zdecydował się na rebelię przeciw Bogu, jest prawdą wiary, która zawsze była częścią doktryny chrześcijańskiej” – stwierdzili egzorcyści.

  Stowarzyszenie zostało założone przez głównego egzorcystę Rzymu, słynnego o. Gabriele Amortha.

  Organizacja wydała specjalne oświadczenie, wskazując, że poczuła się zobowiązana do „doktrynalnego wyjaśnienia” skandalicznej wypowiedzi generała jezuitów. Egzorcyści przypomnieli, że Kościół naucza o osobowej naturze szatana bazując na Piśmie Świętym oraz Tradycji Apostolskiej. Stąd stwierdzenie o. Sosy jest „poza zwyczajnym i nadzwyczajnym Magisterium” Kościoła.

  fronda.pl

  Polubienie

  • ” Siła szatana leży w jego umiejętności oszukania ludzkości w przekonaniu, że jest on tylko symbolem używanym przez Chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę pomiędzy dobrem i złem.

   Szatan zna niebezpieczeństwo odsłonięcia swojej obecności. Gdyby tak zrobił, wtedy więcej ludzi zaakceptowałoby, że Bóg istnieje.” —– 09.11.2012

   Polubienie

Odpowiedz na Rafal Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s