Franciszek nie wierzy w Medziugorje, czyli o groźbie wypaczenia Medziugorja

medjugorjeFranciszek, wracając wczoraj z Fatimy, w sobotę 13 maja 2017 r., stwierdził na pokładzie samolotu – poniżej przytaczam jego wypowiedź – że w Medziugorju nie mamy do czynienia z Matką Jezusa i że objawienia medziugorskie nie mają większej wartości. Tymczasem wobec samej miejscowości Medziugorje czynione są ostatnio starania uporządkowania duszpasterstwa – istnieje groźba, że te działania mogą wypaczać objawienia w Medziugorju w duchu postanowień Franciszka. Czytaj dalej

Franciszku, dlaczego nie uklękniesz przed Matką Bożą Jasnogórską, skoro klękasz przed muzułmanami, hinduistami i transseksualistami?

franciszek.uklon

Chcielibyśmy szczerze zapytać Franciszka, dlaczego nie klęka przed Matką Bożą? Czy nie odczuwa potrzeby klękania także przed Najświętszym Sakramentem? Poniżej zamieszczam dwa wideo z jego wizyty na Jasnej Górze, oraz dodatkowo dla porównania wideo z obmycia nóg poganom i innowiercom, i zadaję szereg pytań. Czego nas uczy Franciszek swoją postawą?    Czytaj dalej

Pusty pseudo akt zawierzenia Franciszka, w którym zawierzenie w ogóle się nie dokonuje

franciszek.poswiecenie.swiata
Dnia 13 października 2013 roku Franciszek przed sprowadzoną do Rzymu z Fatimy figurką Matki Bożej wypowiada słowa „aktu zawierzenia”.

W rzeczy samej jednak w wypowiadanym przez niego tekście nie znajdujemy słów zawierzenia. Nie wiadomo także, co lub kto jest Jej zawierzany. To, co Franciszek czyni, to tylko dalsza omowna prośba, jakieś pięknoduchostwo, a nie rzeczywisty akt skierowany do Maryi.     Czytaj dalej

Franciszek przypisuje Maryi grzech, haniebnie nawiązując do Jana Pawła II

Na wszystkich obrazach katolickich Maryja depcze głowę węża. Maryja jest absolutnie bezgrzeszna!

Na wielu obrazach katolickich Maryja depcze węża, mając go pod swoimi stopami na znak zwycięstwa nad grzechem i  złem. Maryja jest też absolutnie bezgrzeszna, pełna łaski.

Słowa Franciszka są skandaliczne. Depczą cała mariologię Kościoła katolickiego, przeinaczają naukę świętych, stanowią bluźnierstwo wobec świętości Matki Jezusa.

W homilii w domu św. Marty z 20 grudnia 2013 roku Franciszek otwarcie dopuszcza możliwość jej grzechu, przypisuje Maryi grzeszne pragnienie powiedzenia Bogu, że jest kłamcą i oszustem.     Czytaj dalej