Najświętsza Pani z Anguera: Nadejdzie dzień, kiedy będą dwa trony

pedro,regis.anguera.waski

Widzący Pedro Régis po objawieniu z 15 lipca 2017 przekazuje orędzie.

Rzecz jest o orędziach Matki Bożej, które od roku 1987 do dnia dzisiejszego otrzymuje Pedro Régis z Brazylii, w miejscowości Anguera. W orędziach znajdujemy wiele duchowych pouczeń, a także proroctw dotyczących przyszłości – w tym proroctw o antypapieżu i rozłamie w Kościele. Objawienia wydają się wiarygodne. Stanowią one przykład, że Niebo przygotowuje nas w wielu miejscach i na wiele sposobów do tego, co ma nastąpić w Kościele, a nawet już następuje. Przytoczmy poniżej choć kilka fragmentów z orędzi, w szczególności tych, które jak się wydaje, dotyczą obecnego czasu, duchownych i Franciszka (a także prawdopodobnie Benedykta). W orędziach jest tego o wiele, wiele więcej. Matka Najświętsza prowadzi nas do obrony wiary. Czytaj dalej

Franciszek nie wierzy w Medziugorje, czyli o groźbie wypaczenia Medziugorja

medjugorjeFranciszek, wracając wczoraj z Fatimy, w sobotę 13 maja 2017 r., stwierdził na pokładzie samolotu – poniżej przytaczam jego wypowiedź – że w Medziugorju nie mamy do czynienia z Matką Jezusa i że objawienia medziugorskie nie mają większej wartości. Tymczasem wobec samej miejscowości Medziugorje czynione są ostatnio starania uporządkowania duszpasterstwa – istnieje groźba, że te działania mogą wypaczać objawienia w Medziugorju w duchu postanowień Franciszka. Czytaj dalej

Kim jest „biskup odziany w biel” z trzeciej tajemnicy fatimskiej?

W modlitwie do Matki Bożej wypowiedzianej dzisiaj w Fatimie, 13 maja 2017 roku, Franciszek określił siebie mianem „biskupa ubranego na biało”, co poza retoryką czynienia z siebie czystego i świętego na wzór Maryi, na dodatek w kontekście czystości i bieli chrzcielnej, w oczywisty sposób przywołuje trzecią część tajemnicy fatimskiej. Słowa Franciszka:

Witaj Matko Miłosierdzia, Pani w białej sukni! W tym miejscu, gdzie przed stu laty wszystkim ukazałaś zamysły Bożego miłosierdzia, patrzę na Twoją suknię ze światła i, jako biskup ubrany na biało, pamiętam o tych wszystkich, którzy odziani w biel chrzcielną, chcą żyć w Bogu i rozważają tajemnice Chrystusa, aby zyskać pokój.

Można przy okazji zauważyć, iż Franciszek wbrew tradycyjnym modlitewnym postawom nie raczył uklęknąć przed Królową Nieba i Ziemi, a nieklękanie w różnych sytuacjach, gdzie byłoby to wskazane, jest u niego czymś coraz częściej widocznym.

Czy to jednak o niego chodziło Matce Bożej w Fatimie i to właśnie jego widzieli pastuszkowie z Fatimy, widząc „biskupa odzianego w biel”? Czytaj dalej

Maryja Matką drugiego Adwentu pośród wielkiego odstępstwa od wiary katolickiej, w godzinie próby dla Kościoła (ks. Gobbi)

stefanogobbiCzytając artykuły, wywiady i relacje zamieszczone w mediach katolickich w minionych dniach, można zauważyć, że pojawiło się wiele rozbieżnych opinii w sprawie „Amoris Laetitia” oraz dubiów czterech kardynałów (było o tym w ostatnich wpisach na blogu) – przeciwstawne głosy pojawiają się nawet wśród biskupów i kardynałów. Widzimy, jak zamieszanie i zamęt w sprawach wiary i doktryny postępują, a Franciszek nie chce jasności. Tymczasem Kościół się dzieli, biskup staje przeciwko biskupowi, czasem w bardzo mocnych słowach. Odstępstwo zagnieżdżone w Kościele ujawnia się dzień po dniu coraz bardziej.

Przytoczmy fragmenty orędzi przekazanych przez Maryję ks. Gobbiemu w minionych dekadach. Czy widzimy, jak wyraźnie się wypełniają? Jakim pięknym światłem prawdy tchnie z tych orędzi! Czytaj dalej

Benedykt XVI i III tajemnica fatimska – o co chodzi w ostatnim zamieszaniu prasowym i jaki to ma związek z Franciszkiem?

dollinger.png
Historia wygląda następująco – Dr. Maike Hickson, historyk i filolog francuski, dzwoni do ks. profesora Ingo Dollingera, teologa moralisty, bliskiego przyjaciela kard. Ratzingera, który mówi jej, że kard. Ratzinger powiedział, że jest coś więcej z III tajemnicy, niż zostało to opublikowane. Zaraz potem oficjalnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przytacza, przynajmniej tak twierdzi, słowa papieża emeryta Benedykta XVI, że takie historie są zmyślone i nieprawdziwe. Po czym dr Hickson raz jeszcze dzwoni do ks. profesora Dollingera, który powtarza to samo, co powiedział wcześniej. O co w tym wszystkim chodzi i jaki to ma związek z Franciszkiem? Nieco obszerniej poniżej.

Czytaj dalej

Objawienia i orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia

pieczec.boga.zywego
Drodzy czytelnicy tego bloga, ten post w odróżnieniu od pozostałych będzie napisany w sposób nieco bardziej osobisty.

Chciałem po prostu się z wami podzielić tym, że uwierzyłem w objawienia Marii od Bożego Miłosierdzia. Jeszcze jakiś dłuższy czas temu zastanawiałem się nad nimi, przemyśliwałem sprawę. Badałem je i rozeznawałem. Obecnie jestem przekonany co do ich prawdziwości.     Czytaj dalej

Franciszek a Medziugorje

medjugorjePost zaczerpnięty ze strony medugorje.pl oraz jedno z orędzi ze strony medziugorje.oredzia.net na temat papieża – ale którego?

**********

Franciszek nic jeszcze nie powiedział o Medziugorju, ani oficjalnie ani prywatnie. Prace komisji medziugorskiej powołanej przez Watykan zostały zakończone, ale nic nie wiadomo, kiedy Franciszek postanowi na ich podstawie albo sam coś ogłosić albo upoważnić do tego Kongregację Nauki Wiary.     Czytaj dalej

Gehenna św. Faustyny – jej największe cierpienia, i to za kapłanów, w dniu narodzin J. M. Bergoglio

200px-Faustina[1]Nie wiadomo, kto pierwszy zwrócił na to uwagę, ale w „Dzienniczku” św. Faustyny pod datą 17 grudnia 1936 roku – jest to dzień narodzin obecnego papieża – czytamy:

17 XII [1936]. Dzisiejszy dzień ofiarowałam za kapłanów; w dniu tym więcej cierpiałam niż kiedykolwiek: i wewnętrznie, i zewnętrznie. Nie wiedziałam, że w jednym dniu tyle wycierpieć można. Starałam się odprawić godzinę świętą, w której duch mój kosztował goryczy ogrójcowej; walczę sama jedna, wsparta ramieniem Jego, przeciw wszelkim trudnościom, które stają jak mury nieprzebite przede mną, jednak ufam w mocy imienia Jego i nie lękam się niczego”
(cytat z „Dzienniczka”, nr 823) Czytaj dalej

Kard. Ciappi: Trzecia tajemnica fatimska przepowiada, że odstępstwo w Kościele rozpocznie się od szczytu

26830305_121085730271[1] Podaje się wiele argumentów za istnieniem nieujawnionego tekstu (fragmentu, dopowiedzenia) trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zob. Wątpliwości dotyczące ujawnienia całości III Tajemnicy.

Próbuje się także wskazywać ma możliwe wątki lub treść tej tajemnicy, biorąc pod uwagę wypowiedzi osób, które ja czytały. Zob. Rekonstrukcja treści nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej według świadectw osób, które ją przeczytały.

Jedną z osób, które czytały nie ujawnione do tej pory fragmenty trzeciej tajemnicy fatimskiej, jest kard. Mario Luigi Ciappi, Doktor Mistrz Teologii Domu Papieskiego (prywatny teolog papieski) trzech papieży Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI.      Czytaj dalej

Dwanaście przepowiedni wskazujących na problemy, przed którymi stoi papiestwo

falszywy.prorok.rysunekArtykuł dra Kelly Bowringa, autora bestsellerów „Tajemnice, Kara i Tryumf” oraz „Znaki Czasu”.

Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł zachęca was do przyjrzenia się niepokojącym działaniom i wypowiedziom Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efektowi Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania. Tak więc ja osobiście, ciągle wstrzymuję się od jakichkolwiek wniosków, stawiając jedynie Papieża Franciszka na korzystnym miejscu „poddania jego osoby wątpliwości”, zawsze pozostając posłusznym Kościołowi jako wierny katolicki teolog. Jednakże zawsze pozostanę czujny i badający, myślę więc, że jeśli on jest ważnym papieżem, a proroctwa są błędne i jego niepokojąca retoryka jest tylko dla efektu, powinien być on zadowolony z powodu mojej czujności w imię Kościoła.     Czytaj dalej