Kard. Sarah krytykuje w „Mocy milczenia” to, co się dzieje za pontyfikatu Franciszka, a może nawet jego samego

Sarah-JH_810_500_55_s_c1Steve Jaslevac, Lifesitesnews.com, 29.09.2017

Parę miesięcy temu pisałem o wyjątkowej książce kard. Roberta Sarah pt. „Moc milczenia”, w której zawarł wiele cennych wskazówek i porad dla osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że niektóre fragmenty dzieła można odczytać jako pośrednią krytykę obecnego pontyfikatu (włączając Franciszka, jego zwolenników oraz osoby na wysokich stanowiskach mianowane przez papieża). Kard. Sarah dobrze rozumie twardą mowę Jezusa Chrystusa oraz święty obowiązek pasterzy, którzy powinni naśladować pod tym względem swojego Mistrza, jeśli dana sytuacja tego wymaga. Mam nadzieję, że moi czytelnicy zapoznają się z poniższymi fragmentami książki, jakże istotnymi w czasach wielkiej dezorientacji w Kościele i na całym świecie.

Do czasu Franciszka Kościół katolicki był najbardziej jasnym i wyraźnym drogowskazem prawdy o chrześcijańskiej moralności. Wielu chrześcijan a także osób należących do innych wyznań polegało na Kościele katolickim jako obrońcy nauki o prawie naturalnym, która jest podstawą każdego cywilizowanego społeczeństwa.

Dzisiaj jednak, jak wykazuje kard. Sarah, Kościół coraz bardziej pogrąża się w samodestrukcyjnej światowości, odwracając się od głównego polecenia Chrystusa – głoszenia Ewangelii i ratowania dusz.

Numerami zaznaczono fragmenty z książki, kursywą – komentarze autora artykułu.

31. Będę niestrudzenie ganić tych, którzy nie są wierni przysiędze swoich święceń. Chcąc zaistnieć lub narzucić swoje osobiste poglądy (1), zarówno na poziomie teologicznym, jak i duszpasterskim (2), ciągle mówią i mówią. Duchowni ci powtarzają te same banały. Nie mógłbym z całą pewnością stwierdzić, że mieszka w nich Duch Boży (3).

(1) Franciszek i osoby z jego otoczenia nie raz dawali do zrozumienia, że papieskie poglądy, często kontrowersyjne, jeśli nie jawnie błędne, powinny być uznane za oficjalną naukę Kościoła.

(2) Franciszek wraz ze swymi najgorętszymi zwolennikami ciągle podkreślają, że względy duszpasterskie powinny mieć pierwszeństwo przed doktrynalnymi (tj. prawdą, absolutami moralnymi).

(3) Ostra nagana, podobna do tej, którą apostołowie oraz wielu dawnych świętych wypowiadało dla dobra ludzkich dusz.

31. Lecz oni mówią (4), a media uwielbiają ich słuchać, by [ujawnić] ich niekompetencję, szczególnie jeśli wypowiadają się przychylnie na temat posthumanistycznych ideologii w dziedzinie seksualności, rodziny lub małżeństwa (Amoris Laetitia?). Ci duchowni uważają, że zamysł Boży co do pożycia małżeńskiego jest tylko „ewangelicznym ideałem” (5). Małżeństwo nie jest już wyrazem woli Boga, wymogiem symbolizującym więź Kościoła-Oblubienicy z Chrystusem. Niektórzy teologowie w swojej arogancji wysuwają opinie, które trudno pogodzić z Objawieniem, Tradycją, odwiecznym Magisterium Kościoła i nauką Chrystusa. W ten oto sposób, przy głośnym aplauzie mediów, posuwają się aż do kwestionowania Bożego planu (6).

(4) Wiele osób zwracało uwagę, że Franciszek za dużo mówi, często nie przygotowuje swoich publicznych wystąpień i jest skłonny do udzielania szkodliwych i mało przemyślanych odpowiedzi w różnych okolicznościach, np. na pokładzie samolotu.

[…]

(6) Kolejne mocne oskarżenie, które mogłoby paść pod adresem kard. Kaspera i innych liberalnych kardynałów, biskupów i teologów najbardziej sprzyjających Franciszkowi.

39 Biskupi, którzy rozpraszają owce powierzone im przez Jezusa będą surowo osądzeni przez Boga. (Liczba powołań jak również frekwencja na audiencjach w Watykanie znacząco spadła za pontyfikatu Franciszka. W rozwiniętych krajach [z niektórymi wyjątkami] obserwuje się drastycznie malejącą frekwencję wiernych na mszach i nabożeństwach, setki parafii zostaje zamkniętych i sprzedanych.)

34. Nasza przyszłość leży w Bożych rękach, nie w głośnym zamęcie ludzkich negocjacji, nawet jeśli wydają się być pożyteczne. Nawet dzisiaj nasze duszpasterskie strategie, bez stawiania żadnych wymagań i wołania o nawrócenie (7), bez radykalnego powrotu do Boga, są drogami wiodącymi donikąd. To jedynie politycznie poprawne manewry, które nie doprowadzą nas do Ukrzyżowanego Boga, naszego prawdziwego Wyzwoliciela.

(7) Mowa o najbardziej poważnych błędach pontyfikatu Franciszka, (m.in. sprawa Komunii dla rozwodników)

[…]

304. Społeczna misja Kościoła ma zasadnicze znaczenie, ale zbawienie dusz jest o wiele ważniejsze od jakiejkolwiek innej pracy. Ratowanie dusz oznacza nie tylko troskę o nich, ale przede wszystkim przyciąganie ich do Boga, nawracanie ich, tak by syn marnotrawny wrócił do miłosiernego ojca. Główną i podstawową rolą Kościoła pozostaje ratowanie dusz.

(Papieża Franciszka krytykowano za poświęcanie większej uwagi takim sprawom, jak zmiany klimatyczne, bieda, bezrobocie, imigracja itd. zajmowanie się duchową misją Kościoła, wyznaczoną przez Chrystusa. Papież jest znany ze swojego negatywnego nastawienia do nawracania prawosławnych, protestantów czy też muzułmanów na wiarę katolicką, co sam nazwał poważnym grzechem. W historii Kościoła nie było prawdopodobnie takiego papieża, który wypowiedziałby podobną rzecz.)

305. W zsekularyzowanym, dekadenckim świecie, jeśli Kościół da się uwieść materialistycznym, medialnym i relatywistycznym syrenom, narazi się na ryzyko zaprzepaszczenia Chrystusowej ofiary na krzyżu. Misją Kościoła nie jest rozwiązywanie wszystkich problemów społecznych na świecie.

(Franciszek chwalił i przywrócił do łask zakazaną teologią wyzwolenia z jej silnie materialistycznym/marksistowskim wydźwiękiem. Krytykowany był też za promowanie modernizmu, potępionego przez Piusa X, który relatywizuje prawdę z zależności od aktualnego społecznego kontekstu.)

Jak wiele rodzin zostaje zdziesiątkowanych w celu narzucenia zachodniego modelu społeczeństwa… W tych przedsionkach grozy nie oszczędzono Kościoła. Musi on zniknąć albo zmienić swą doktrynę i nauczanie, by mogła wyłonić się religia bez granic oraz nowa globalna etyka (9), o konsensualnym charakterze, bez fundamentalnych odniesień do prawdy objawionej (Pismo Św., katechizm, Tradycja etc.), a przy tym ambiwalentna i pozbawiona treści.

(9) Franciszek publicznie wspiera Nowy Porządek Świata polegający na otwarciu granic, ograniczeniu suwerenności narodowej, redystrybucji środków pieniężnych od bogatych krajów do biedniejszych oraz na ustanowieniu i wzmacnianiu globalnych struktur władzy – będący odmianą międzynarodowego socjalizmu lub, jak twierdzą niektórzy, totalitaryzmu. Watykan za pontyfikatu Franciszka wyraża mocne poparcie dla paryskiej umowy klimatycznej, która doprowadzi do wielu wyżej wspomnianych zmian.

[…]

Dziękuję za tłumaczenie.
Źródło: ^^^https://www.lifesitenews.com/blogs/cardinal-sarahs-astonishing-implied-rebukes-of-francis-papacy-in-the-power, ^^^http://biblefalseprophet.com/2017/10/03/cardinal-sarah-excoriates-the-francis-papacy/

 

314 uwag do wpisu “Kard. Sarah krytykuje w „Mocy milczenia” to, co się dzieje za pontyfikatu Franciszka, a może nawet jego samego

 1. Coraz bardziej mnie irytuje brak jakiś szerszych, stanowczych wystąpień i potępień zachowań tego antypapieża ze strony milczących hierarchów…..wtedy byłaby szansa zeby to mogło sie przebić do main streamu….milczenie tez jest przyzwoleniem!

  Polubienie

 2. Wiesia, dziwisz się, Katowice idą za przykładem Watykanu!

  Watykan jest „bardzo wdzięczny za dary duchowe i teologiczne otrzymane przez Reformację”

  Wspólne oświadczenie Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan opublikowane w „ostatnim dniem wspólnej ekumenicznej upamiętnienie reformacji” zaczyna.

  Wspólna deklaracja luterańskiej federacji światowej oraz Papieskiej Rady ds. Promowania Jedności Chrześcijan w dniu 31 października 2017 r., w roku wspólnej obchodów Reformacji

  „W dniu 31 października 2017 roku, ostatni dzień wspólnej ekumenicznej upamiętnienie reformacji, jesteśmy bardzo wdzięczni za duchowe i teologiczne prezentów otrzymanych przez upamiętnienie reformacji, którą dzielimy razem z naszymi partnerami na całym świecie ekumenicznych. Mamy również prosić o przebaczenie za nasze niepowodzenia, w jaki sposób chrześcijanie rannych Ciało Pana i obraziłem się nawzajem podczas 500 lat od początku reformacji do dziś.

  My, luteranie i katolicy, jesteśmy głęboko wdzięczni za podróż ekumeniczną, którą wspólnie podróżowaliśmy przez ostatnie 50 lat. Że pielgrzymka, wspierane przez naszą wspólną modlitwę uwielbienia i dialogu ekumenicznego, spowodowały eliminację uprzedzeń, większego wzajemnego zrozumienia i identyfikacji kluczowych umów teologicznych. W obliczu tak wielu błogosławieństw po drodze, wzbudzamy serca w uznaniu Trójjedynego Boga za łaskę otrzymane.”

  https://infovaticana.com/2017/10/31/estamos-agradecidos-los-dones-espirituales-teologicos-recibidos-traves-la-reforma/

  Polubienie

  • Zatem niebawem będą doktoraty honoris causa za wierność i bergolenie w duchu „papieża Franciszka”.Diecezja moja jest mocno zagrożona,mocno!
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   „Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w nowo odnowionym kościele fałszywego proroka”
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   „Fałszywy prorok wprowadzi potężną ekumeniczną wiarę i to zadowoli każdego heretyka. Większość z nich w Kościele mojego Syna zostanie oszukanych, ale prawie połowa wyświęconych sług mojego Syna odmówi złożenia ostatecznej przysięgi, która będzie fałszywą przysięgą Najświętszej Eucharystii. Najświętsza Eucharystia i jej profanacja będzie w centrum wszelkiego niezadowolenia i opozycji. Następnie, gdy fałszywe cuda zostaną mu przypisane, wiele światowych osobistości otoczy fałszywego proroka i będzie zabiegać o względy na jego dworze.

   +++Wtedy przygotuje on listę godnych i zostaną im przyznane
   doktoraty honoris causa w świeżo odnowionym kościele fałszywego proroka, który będzie już tylko stanowić pustą skorupę poprzedniego. Wszyscy przyjmą swoje nagrody dla wielkich dzieł miłosierdzia, którym przewodniczyli pod kierunkiem oszusta. Jeden drugiego będzie wychwalał, dopóki publicznie nie ogłoszą fałszywego proroka świętym za życia, ponieważ powiedzą, że tak zwane cuda dokonuje on jako sługa Boży.

   A potem, on i antychryst obejmą władzę nad większością świata, ale Rosji i Azji nie będzie to dotyczyć, gdyż te dwa imperia powstaną przeciwko Nowemu Babilonowi, aż Rzym nie zostanie zniszczony.
   Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce, a kiedy zobaczycie, że traktują kościoły, jak miejsca w których z dumą będą oznajmiali o swojej wspaniałości, o swoich dziełach miłosierdzia, wtedy wyraźnie zobaczycie, że ich intencje wypływają z pychy. Kiedy Rzym upadnie, będzie więcej cierpień, ale będą one krótkotrwałe. Wtedy już nadejdzie czas na powrót mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
   http://paruzja.info/2013.12.11_22-05.php

   Powinniśmy teraz szczególnie!! MODLIĆ SIĘ CAŁYMI SUPLIKACJAMI!!

   Polubienie

  • „Oszuści przejęli od wewnątrz kontrolę i nadal będą zwodzili świat, by uwierzył, że nowa doktryna – w której zostały dokonane zmiany względem istniejącej Świętej Doktryny, ustanowionej przez Boga – może zostać tak zmieniona, aby dostosować ją do życia wszystkich ludzi i wszystkich religii.

   +++Uważajcie na słowo „ekumeniczny” lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.

   Kto manipuluje Liturgią nie jest Moim prawdziwym sługą,
   +++a jednak dokładnie to się wydarzy.
   A co zrobią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą swoje głowy, podniosą ręce w chwalebnym uwielbieniu dla nowej fałszywej doktryny
   +++i zaprzeczą Wszystkiemu, co dałem światu.
   Ich miłość do spraw doczesnych; ich pragnienie, aby podziwiano ich wysokie ambicje +++++pozbawią ich przyrzeczeń.
   +++++Staną się zdrajcami i odwrócą się ode Mnie.

   +++++Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. ”
   http://paruzja.info/2013.04.25_10-30.php

   Polubienie

 3. Zdrajca!! Co my katolicy mamy wspólnego z luteranami?… Gdzie jest głos pasterzy KK? Ludzie- co się dzieje na tym świecie, że nikt na to nie reaguje?

  Luteranie i katolicy muszą wspólnie i ponownie odkrywać moc Ewangelii Jezusa Chrystusa dla naszych czasów. Powinni zawsze wychodzić od perspektywy jedności, a nie od perspektywy podziału. Powinni wzmocnić to, co mają wspólnego, nawet jeśli dostrzeganie i doświadczanie różnic jest o wiele łatwiejsze – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

  Publikujemy treść homilii:

  Abp Stanisław Gądecki
  Od konfliktu do komunii. 500 rocznica Reformacji (Poznań, k-ł Łaski Bożej 2017).

  http://episkopat.pl/41477-2/

  Polubienie

  • Przecież protestanci Komunii Świętej nie przyjmują,więc o jakiej Komunii Arcybiskup mówi.Chyba,że się przejęzyczył i to o komunę chodzi 🙂 „od konfliktu do komuny” i to by się zgadzało,bo to przed nami jeszcze.
   Mamy powiedziane,że ta wspólna „Komunia”,to będzie surogat.Będzie bez Konsekracji i do tego to właśnie zmierza.Gangrena postępuje.

   Polubienie

  • Gdzieś widziałem listę kretow w Episkopacie. Jego swiatobliwosc Stanisław Gądecki jest Żydem i ma żydowskie nazwisko. Mówi Wam coś synagoga szatan i której wspomniał Pan Jezus??

   Polubienie

 4. O co ten hierarcha apeluje? Czy na prawdę to święto nie ma w/g niego głębszego wymiaru i zostaje sprowadzone do apelu o nie powodowanie wypadków, czy oni mają nas za idiotów?

  Przewodniczący Episkopatu przed uroczystością Wszystkich Świętych apeluje o bezpieczeństwo na drogach
  27 październik 2017
  O bezpieczne poruszanie się po drogach zaapelował przed uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Włączył się w ten sposób w ekumeniczną akcję „Nie zabijaj!”. – Apeluję…

  Pamiętacie słowa Pana Jezusa? – Strzeżcie się słowa „Ekumeniczny”

  Polubienie

 5. Już od dawna wszystko wiadomo w temacie. Każdy kto ma oczy i uszy otwarte nie ma już wątpliwości kim jest F. i do czego zmierza. Maski opadły parę lat temu i ciągle nowe opadają, ale to już nic nowego nie wnosi.
  Nie rozumiem dlaczego na tym forum tylu ludzi jeszcze się tym tak nakręca i starszy wzajemnie katastrofami, dramatami, upadkami, nieszczęściami, wojnami, nieziemskimi wydarzeniami itp. Objawienia są dla ludzi małej wiary i mogą być narzędziem manipulacji.
  Będzie co ma być, jeżeli taka jest wola Boża. Nie można ślepych i głuchych na siłę ciągnąć ku prawdzie. Każdy ma wolną wolę. My mamy wierzyć w prawdziwą ewangelię, modlić się i pozostać w Prawdzie.

  Polubienie

  • „Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby straszyć, ale wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie.
   Z powodu wojny i braku pieniędzy, dużo zbiorów zostanie utraconych, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód.”-
   http://paruzja.info/2012.05.16_03-10.php

   „Nie po to wysyłam proroków, aby was straszyć, ale by ujawnić Prawdę, abym mógł przynieść Zbawienie Wieczne wszystkim z was, a zwłaszcza tym, którzy najmniej na to wszystko zasługują.
   Przyjdźcie. Posłuchajcie Mojego Wezwania – Mój Plan zostanie zrealizowany bez względu na to, jak bardzo mu się sprzeciwiacie. Pełna prawda o tym, czym jest to, co jest konieczne, abyście odzyskali swoje otrzymane od Boga prawo do waszego dziedzictwa, wkrótce zostanie ujawniona. Kiedy przychodzę z tą wieścią, musicie powitać ją z radością albo utracicie swoje dusze.”
   http://paruzja.info/2014.08.14_15-00.php
   —–
   „Dzieci, Bóg nie chce was straszyć, ale też nigdy nie powinniście ulegać pokusie, by uwierzyć, że piekło nie istnieje, ponieważ ono istnieje. Ludzie wybierają swoje własne przeznaczenie i tym duszom które nie proszą Boga, by im przebaczył ich grzechy będzie bardzo trudno przejść przez bramy Królestwa mojego Syna.
   Zawsze trzymajcie się Prawdy. Bóg objawił Prawdę przez swoich proroków. Nie odwracajcie się od Prawdy, gdyż jeśli to zrobicie, przyjmiecie fałszywą doktrynę i błędnie uwierzycie, że to otworzy wam bramy do waszego dziedzictwa.
   Tak wielu ludzi tkwi w błędzie i wierzy, że troska o materialny dobrobyt dzieci Bożych jest wszystkim, co się liczy. Troszczcie się o swoje dusze, drogie dzieci, ponieważ każdy z was ją posiada i będzie ona istniała na wieki, bez względu na to czy będziecie mieszkali z moim Synem w Jego Królestwie czy będziecie od Niego odrzuceni. Nigdy nie zaniedbujcie własnych dusz, gdyż wtedy trudno będzie wam zjednoczyć się z moim Synem.”
   http://paruzja.info/2015.01.20_15-30.php
   —-
   Nikt nie straszy,ale uprzedza dopóki się da jeszcze uprzedzać.JEDEN TO WIDZI,A DRUGI JESZCZE NIE I SZUKA PRAWDY.DLATEGO PROWADZONY JEST TEN BLOG.
   GDY ZAMILKNIEMY,TO DRUGA STRONA ZDOMINUJE ŚWIAT.NIE MOŻEMY BYĆ EGOISTAMI I POWIEDZIEĆ ZROBŁEM/ŁAM JUŻ SWOJE,WIĘC DO WIDZENIA
   TEN,KTO UWAŻA,ŻE SKORO SAM WIDZI,TEN NIE POWINIEN ZACHOWYWAĆ TEGO DLA SIEBIE,LECZ DZIELIĆ SIĘ,A PRZECIEŻ WIELU WCHODZI TU PO RAZ PIERWSZY I NIE WCHODZI NA TEMATY,KTÓRE BYŁY JUŻ OMAWIANE WCZEŚNIEJ,WIĘC NALEŻY PRZYPOMINAĆ NA OKRĄGŁO,WŁAŚNIE DLA NICH.
   BOJĄ SIĘ TYLKO CI,CO TRWAJĄ W GRZECHU I NIE CHCĄ ZMIENIAĆ SWEGO ŻYCIA. I NA TAKICH LICZY BERGOGLIO I JEGO ŚWITA

   Co chcesz @JL powiedzieć przez swój apel do nas??,bo nie rozumiem,czy chodzi Ci o to aby być już cicho i zamknąć blog??
   Przecież wielu nie widzi i należy im to pokazywać,za to będziemy też rozliczeni.Modlitwa,pokuta i ofiara powinna być realizowana swoją drogą i JEST,ale nie przez tych oślepionych bergoleniem.
   Dlatego wciąż i wciąż budzimy ich.Przed Ostrzeżeniem należy się wyspowiadać ,aby łatwiej było znieść Ostrzeżenie,bo tak wielu nieprzygotowanych do niego umrze dla Boga.WŁAŚNIE OTO TU CHODZI,ABY SIĘ PRZYGOTOWALI,wtedy strachu się nie czuje i nie jest się znużonym,że czyta się takie rzeczy.

   Polubienie

 6. ” Ryba psuje się od głowy” … !!!

  Watykan publikuje pieczęć z heretykami Luther i Melanchthon u stóp Krzyża

  Watykan ogłosił dzisiaj, że wyda specjalną pieczęć pocztową reprezentującą Lutra u stóp Krzyża, aby upamiętnić 500-lecie Reformacji Protestanckiej.

  Według InfoCatólica znaczka pocztowa 1 euro wydana przez Filatelistyczne Biuro Stolicy Apostolskiej pokazuje Jezusa Ukrzyżowanego na pierwszym planie, a na tle „Złoty i ponadczasowy widok miasta Wittenberg”, zgodnie z opisem Watykanu.

  I dodaje:

  „Z pokutną dyspozycją, klęcząwszy odpowiednio po lewej i prawej stronie krzyża, Martin Luther ma Biblię, źródło i przeznaczenie jego doktryny, a Filip Melanchthon, teolog i przyjaciel Martin Luther i jeden z głównych bohaterów reforma, trzyma w ręku Augsburg Confession (Confessio Augustana), pierwszą oficjalną publiczną prezentację zasad Protestantyzmu napisanego przez niego »

  https://infovaticana.com/2017/10/31/vaticano-publica-sello-los-herejes-lutero-melanchton-al-pie-la-cruz/

  Polubienie

  • Marcin Luter o wartości Pisma Świętego
    
   32. „Moim zdaniem ona [księga Apokalipsy] nie nosi na sobie piętna charakteru apostolskiego ani prorockiego. (…) Każdy może ukształtować swój sąd o tej księdze; jeśli chodzi o mnie, to czuję do niej wstręt i jest to dla mnie wystarczający powód, by ją odrzucić” (źródło: Sammtliche Werke, 63, s. 169-170, [w:] P.F. O’Hare, The Facts About Luther, TAN Books, 1987, s. 203).

   http://www.pch24.pl/500-lat-protestantyzmu–35-absurdalnych-cytatow-z-marcina-lutra,55707,i.html#ixzz4x6zjBAMY

   Polubienie

  • http://www.bibula.com/?p=97974
   Watykan upamiętnił specjalnym znaczkiem pocztowym bunt Marcina Lutra. Przedstawia on ukrzyżowanego Jezusa na złotym tle miasta Wittenbergi, miasto Saksonii, gdzie 31 października 1517 augustiański mnich zaprezentował 95 swoich tez. W pokutnej postawie obok krzyża klęczą Marcin Luter trzymający w rękach Biblię, źródła jego doktryny, oraz Filip Melanchton, teolog i przyjaciel Marcina Lutra, jeden z liderów reformacji trzymający Konfesję Augsburską, która była pierwszą oficjalną prezentacją zasad protestanckich. Całość zwieńczona napisem “500 lecie reformacji protestanckiej 1517-2017”.
   Wszystko to ma miejsce w tym samym czasie gdy młodych ludzi modlących się na różańcu do Najświętszej Maryi Panny pogromczyni wszelkich herezji wyprowadza się w asyście policji z katedry w Brukseli gdyż są modlitwą przeszkodzili fałszywym nauczycielom zwanym ekumenistami w propagowaniu nowej synkretycznej religii.

   ***
   Pamiętajmy!!
   31 października to nie żadne święto reformacji ale smutny dzień w którym zepsuty mnich z Górnej Saksonii, pod wpływem księcia ciemności, podzielił chrześcijaństwo na zawsze i pozbawił miliony dusz życia sakramentalnego..

   Luter został „ekskomunikowany w roku 1521 przez papieża Leona X bullą papieską Decet Romanum Pontificem.

   Aż dziw bierze!!,że u nas się w Polsce też poprzestawiało się wartości i robią to ci,co mają nas prowadzić do Trójjedynego Boga.
   To jakaś plaga.

   Polubienie


   • (fragment)
    „Myśl protestancka zakłada wprawdzie, że Bóg jest stwórcą, ale rozumienie Boga i naszej bytowości jako stworzenia są całkowicie inne. W protestantyzmie każdego odłamu cała rzeczywistość kosmosu, aniołów i ludzi nie jest rzeczywistością odrębną od natury i bytu Boga, lecz jest częścią Boga. Dlatego stworzenie nie jest aktem, który wszystkie dzieła Boże stawia na zewnątrz Boga, lecz jest pojmowane jako proces ewolucyjny w samo-kreowaniu się Boga. W reakcji na takie rozumowanie ksiądz Skarga przemawiał do polskich polityków I Rzeczypospolitej: stójcie mocno przy jednej katolickiej wierze, która jednego Boga w Trójcy i jednego Chrystusa ukazuje, a królestwo wasze i Rzeczpospolita wasza stać będzie. A jeśli się do innych Chrystusów fałszywych i próżnych, które heretycy przynoszą, udacie, i wy, i wasz król z królestwem waszym poginiecie. Jeżeli ksiądz Skarga mówi, że mamy jednego Boga, to protestancka zasada, że Bóg jest wszystkim, i aniołem, i człowiekiem, i zwierzęciem, i rośliną, jest nieprawdą i kompletnym absurdem. Dla protestantów Bóg i świat to jakby jedno ciasto tortowe, które ma bardzo wiele różnych części, zaś natura Boga, anioła, człowieka, zwierzęcia, rośliny czy kamienia jest taka sama.
    Doktryna protestancka, w której nie ma realnej różnicy pomiędzy tymi bytowościami, jest absurdem z punktu widzenia metafizyki. Już Arystoteles zauważał, że jeżeli zestawimy różne części jednego bytu, np. organizmu ludzkiego, to suma jego części nie daje całości. Wiedzą o tym doskonale choćby przedstawiciele współczesnej medycyny, która ma wszystkie części organizmu do dyspozycji, ale żadnego umarłego nie jest w stanie przywrócić do życia. Przyczyna jest prosta, organizm ludzki jest czymś więcej niż sumą jego części. W świetle metafizyki powyższe tezy głoszone przez Lutra, Kalwina, Zwinglego, Melanchtona i wszystkich liderów protestantyzmu są zatem fałszywe…..”

    http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/1098-katolicyzm-a-protestantyzm-w-nauczaniu-ks-piotra-skargi-tj

    Polubienie

 7. Dolan wzywa do zmniejszenia liczby mszy w Nowym Jorku

  Ta decyzja kardynała Dolana, wpływająca na życie duchowe wierzących w Nowym Jorku, nie była tak przejrzysta, jak niektórzy chcieliby.

  Arcybiskup Nowego Jorku, Pan Tymoteusz Dolan, zmusił kapłanów swojej archidiecezji do zmniejszenia liczby msze odprawianych w ich parafiach. Żądanie, które zasadniczo odpowiada mniejszej liczbie wiernych, którzy uczestniczą w obchodach, do małej liczby dostępnych religijnych i do wysokich kosztów, które pociągają za sobą.

  https://infovaticana.com/2017/11/02/dolan-insta-reducir-numero-misas-nueva-york/

  Księga Prawdy – 13.09.2011

  ” Dzieła oszusta przeniknęły Mój Kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce — powoli, ale z

  pewnością — zobaczycie, jak redukowana jest Msza Święta.”

  Polubienie

  • +++”Msze Święte zanikną i gdy to wszystko będzie się działo,
   wąż roześle swoje sługi, a oni zażądają dla siebie miejsca w każdym chrześcijańskim Kościele. Skala tego przejęcia będzie tak ogromna, że tak bardzo zaskoczy to wielu ludzi, prawdziwie wierzących, iż będą zbyt przestraszeni, aby powstać i sprzeciwić się profanacji, której będą musieli być świadkami, z obawy o swoje życie.”
   http://paruzja.info/2014.03.11_20-39.php

   Polubienie

 8. Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nastąpią przepowiedziane przeze Mnie zmiany dotyczące Mojego Kościoła na ziemi. ——— 13.09.2014

  ” Świeckie sekty wkrótce będą próbowały zabrać wszystko, co dla Moich wyznawców jest święte, i wprowadzić do Kościoła nowy modernistyczny ruch. Ten modernizm, powiedzą, ma pomóc w pozyskaniu nowych wyświęconych sług i wprowadzić łatwiejsze do przyjęcia formy oddawania Chwały Bogu, aby nowe, młodsze pokolenie mogło z powrotem zostać przyciągnięte do kościołów Boga. Wszystkie te nowe rytuały, modlitwy i fora – które przedstawią jako nową i bardziej współczesną interpretację Mojego świętego Słowa – będą maskowały pustą doktrynę i nie będzie ona ode Mnie.

  Ten nowy ruch będzie promowany jako część ogólnoświatowej ewangelizacji, w ramach której fałszywa doktryna, która zostanie starannie ubrana w słowa, tak aby była postrzegana jako teologicznie doskonała, zwiedzie miliony. Bardzo wielu ludzi zostanie wciągniętych w tę formę modernizmu i dlatego odwrócą się oni od prawdziwej wiary. To, co będzie postrzegane jako radykalne ożywienie wiary chrześcijańskiej, będzie wyparciem się Prawdy.

  Wielu da się zwieść, a wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków. Ci fałszywi prorocy będą popierali fałszywe chrześcijaństwo, które zastąpi święte Ewangelie ustanowione przeze Mnie i Moich apostołów. Gdy głosy odstępstwa będą słyszane w każdym kraju, w różnych językach i wśród różnych ras, prawdziwe Słowo Boże zostanie zapomniane. A z ust tych fałszywych proroków i samozwańczych głosicieli wiary wyleje się wiele kłamstw. Moje Pismo zostanie uznane za rozbieżne z potrzebami ludzkości i pragnieniami ludzi żyjących w XXI wieku.”

  ————-

  Kardynał Burke: kurs „Alpha” jest poważnym zagrożeniem dla katolickiej wiary

  Cieszące się coraz większą popularnością wśród uczniów i studentów kursy „Alpha” nie są odpowiednie dla katolików. Przestrzega przed nimi między innymi kardynał Raymond Leo Burke, twierdząc, że nie oddają one całej prawdy wynikającej z nauczania Kościoła.

  Kurs „Alpha” to cykl 10 katechez mających swe źródło w anglikanizmie, które w założeniu wprowadzają w podstawy wiary chrześcijańskiej. Podczas nich m.in. dyskutuje się na temat boskości Jezusa Chrystusa, uczy się czytać Pismo Święte oraz poznaje podstawy teodycei i eklezjologii.

  Jednak zdaniem kard. Raymonda Leo Burke’a kurs „Alpha” nie jest odpowiedni dla katolików, a katechetom zabrania wręcz stosowania metod przewidywanych w jego ramach, gdyż stanowią poważne zagrożenie dla wiary.

  ++++++Głównym zarzutem wobec „Alphy” jest jej protestancka perspektywa – sposób opowiadania o wierze duchowych spadkobierców Marcina Lutra z niewielką jedynie ilością treści katolickich. Spłycając swój przekaz do „najmniejszego wspólnego mianownika” chrześcijaństwa, kurs „Alpha” zupełnie nie radzi sobie z zagadnieniami dotyczącymi autorytetu, usprawiedliwienia, łaski, sakramentów i wszystkich fundamentalnych kwestii różniących Kościół i protestantów.

  W związku z tym kard. Raymond Leo Burke wystosował list do amerykańskich katechetów. Jego treść publikujemy poniżej:

  „Moją uwagę przykuł fakt, iż niektórym katechetom Apostolatu Maryi poleca się kurs Alpha w ujęciu katolickim.
  Po przestudiowaniu programu wspomnianego kursu, zarówno z pozycji doktrynalnej, jak i metodologicznej, muszę jasno stwierdzić, iż Alpha nie może być stosowany w Apostolacie Katechetów Maryi, a sami katecheci nie mogą się w niego angażować.

  Mimo, iż – podobnie jak wiele podobnych programów – Alpha może wydawać się atrakcyjną i skuteczną formą ewangelizacji i katechezy, to nie ma doktrynalnych, ani metodologicznych podstaw do nauczania wiary katolickiej w przewidywany w ramach kursu sposób. Katecheci Marianie zobowiązani do nieustannego korzystania z Katechizmu Kościoła Katolickiego, kursów Sługi Bożego o. Johna A. Hardona SJ i mojego Komentarza do Ogólnego Dyrektorium Katechetycznego.

  Pragnę również przypomnieć słowa Jana Pawła II, który w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte wszystkich twierdzącym, że przed nową ewangelizacją stoi zadanie odkrycia „jakiejś magicznej formuły” lub „nowego programu” wyjaśniał: „nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami! (por. Mt 28, 20)

  Święty papież przypominał nam, że programem, za pomocą którego mamy skutecznie rozwiązywać wielkie duchowe przeciwności naszych czasów jest Jezus Chrystus żyjący w naszym Kościele. Ojciec Święty wyjaśniał:

  Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. (Novo Millenio Ineunte, 29)

  Sługa Boży o. John A. Hardon SJ głęboko rozumiał prawdę słów papieża Jana Pawła II, a poprzez formację duchową i doktrynalną Apostolatu Katechetów Maryi umiał tak wiernie i mądrze zaszczepić je pośród katechetów, by ci również ją rozumieli i nie musieli więcej dawać się zwodzić opowieściom o „magicznych formułach” lub „nowym programie”. Mówiąc wprost: Katecheci Maryjni rozumieją, że naszym programem jest świętość życia, która ma swoje źródło w głębokiej wiedzy i gorącej miłości do Chrystusa, który żyje w swoim Kościele”.

  Podpisano:
  Raymond Leo Kardynał Burke
  Przełożony Międzynarodowy Apostolatu Katechetów Maryi

  http://www.pch24.pl/kardynal-burke–kurs-alpha-jest-powaznym-zagrozeniem-dla-katolickiej-wiary,55534,i.html#ixzz4xLnHwSWl

  Polubienie

   • Wprawdzie te słowa sformułowała watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, nie sam JP2, ale to miało miejsce za Jego pontyfikatu. Dlaczego ?

    Polubienie

   • Jeden z księży profesorów,z naszej Ojczyzny wie,jakich miał wrogów w naszym kraju Jan Paweł II.Wklejałam kiedyś tu jego wypowiedzi na blogu.Dzisiaj ci sami wrogowie Jana Pawła II(dla mnie Świętego,bez względu na to,co plótł i plecie Bergognio i jego ludzie) przypisują jemu działania i słowa ,którymi się sami parają,że niby za jego zezwoleniem i wręcz namową,nie boja się Pana Boga!! Robią to dlatego,abyśmy myśleli,że on był taki,jak oni.Bezczelnie po chamsku kłamią!!.Zbliża się czas,że odpowiemy wszyscy,oni też za swoje niechlubne czyny i słowa i tu niech nikt nie ma wątpliwości!.Powiedziałam już wcześniej bardzo dużo,a resztę zachowam dla siebie.Czas pokaże czy kłamałam.Prawda sama się obroni,a wielu wtedy będzie zmuszonych do pewnego zachowania przed Bogiem i szczerze współczuję oszustom i tym,którzy znali prawdę, a milczeli ze strachu,bo masoneria zatkała im usta pieniędzmi,ale i nie tylko.Masoni mają ich w szachu za pewne ich czyny,ale to już nie mój problem,modlę się za nich,aby się nie pogrążali bardziej.Wielu nie zdaje sobie sprawy przez co przechodzą ci,co nie zgadzają się z tą sektą na szczycie władzy,tam panuje strach,ale nie tylko tam!

    Polubienie

   • ,,Czas pokaże czy kłamałam”
    O kłamstwo Cię na pewno nie posądzę. O fanatyczną bezkrytyczność wobec JP2 motywowaną miłością do Niego prędzej… Ale to nic gorszącego. W sumie wolałbym, żebyś to Ty miała rację.
    Wiesz ; ja modlę się w tej sprawie tak wymiennie. Mówię ,,Janie Pawle II jeżeli jesteś Święty to módl się za nami, ale jeżeli potrzebujesz wsparcia, to pokój Twojej duszy.” Nie jestem zjadliwy, po prostu mam poczucie zawodu i niepewności. Może kiedyś to się zmieni. Pozdrawiam.

    Polubienie

   • Zapewne Janowi Pawłowi II(na którego tak chętnie się powołują) tez nie przeszkadzałby dżihad,prawo szariatu,a przeszkadzałby „Różaniec do granic”, z intencją: aby chronić naszą Ojczyznę przed islamem??!!
    Kto uważnie się jemu przyglądał i słuchał jego homilii,ten nabrać się nie da.
    Ktoś mi powiedział niedawno,że rzucają oszczerstwa,bo jego tu już nie ma i bronic się nie może.Ja uważam inaczej,myślę,że on by się wcale nie bronił,bo już był w takich sytuacjach i tego nie robił,był z innej „gliny” i o siebie się nie bał,a raczej za tych,co go otaczali i absolutnie tu nie idealizuje i nie przesadzam.

    Polubienie

 9. Wasza Świątobliwość, wasz pontyfikat wydaje się być naznaczony przewlekłym zamętem ”

  Thomas Weinandy, kapucyn i jeden z najważniejszych teologów na świecie, został zwolniony z Konferencji Episkopatu USA po napisaniu listu otwartego do papieża Franciszka, prosząc go o zakończenie „chaosu w Kościele”. „Znak z nieba”, zachęcił go do napisania tego tekstu.

  Thomas G. Weinandy jest jednym z najbardziej znanych teologów na świecie. Mieszka w Waszyngtonie, w seminarium kapucynów, zakonu franciszkańskiego, do którego należy. Jest członkiem międzynarodowej komisji teologicznej, komisji, którą Paweł VI umieścił obok zboru dla doktryny wiary, aby mógł korzystać z najlepszych teologów z całego świata. Jest członkiem tej komisji od 2014 r., Co oznacza, że został mianowany przez papieża Franciszka.

  https://infovaticana.com/2017/11/02/santidad-pontificado-parece-estar-marcado-una-confusion-cronica/

  Polubienie

  • Specjalne oświadczenie przewodniczącego episkopatu USA.

   Episkopat Stanów Zjednoczonych zapewnia o swej jedności i lojalności względem Ojca Świętego. Specjalne oświadczenie wydał w tej sprawie kard. Daniel DiNardo, przewodniczący episkopatu.

   Powodem tej wyjątkowej deklaracji jest dyskusja, jaka zrodziła się w amerykańskim Kościele po publikacji listu o. Thomasa Weinandy’ego OFM Cap. do Papieża. O. Weinandy to jeden z najwybitniejszych amerykańskich teologów, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz konsultant komisji amerykańskiego episkopatu do spraw doktrynalnych. W przeszłości był również szefem pracowników tej komisji. W opublikowanym przedwczoraj liście do Franciszka o. Weinandy poddaje głębokiej krytyce niektóre aspekty jego pontyfikatu. Ze względu na niekwestionowany autorytet amerykańskiego kapucyna krytyka ta odbiła się szerokim echem. Reagując na ten list amerykańscy biskupi poprosili, by zrezygnował on z funkcji konsultanta episkopatu.

   http://kosciol.wiara.pl/doc/4291246.Zapewniaja-o-jednosci-z-papiezem

   Polubienie

 10. http://katowice.gosc.pl/gal/pokaz/4290653.Krypta-grobowa-biskupow/7#gt

  ——-
  „Przyjmą oni pogan, czarownice New Age i czcicieli bestii, lecz nie chrześcijan protestujących przeciwko ohydnym pogańskim rytuałom, które będą sprawowane w Kościołach katolickich, a wkrótce w innych kościołach chrześcijańskich.”
  http://paruzja.info/2013.08.17_11-50.php
  A dojdzie jeszcze do tego,że TO będzie dozwolone przez kościół(było zapowiedziane :
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/06/12/wasze-poganskie-praktyki-doprowadza-was-do-piekla/
  —–
  „Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale wśród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie.
  Zbliża się czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przekręcana, kiedy wam, Moje dzieci przedstawi się rozmytą doktrynę, która jest obrazą Mojego nauczania.
  Mówię wam dzieci, że gdy zobaczycie nowe fałszywe wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na odkrycie pierwszej pieczęci.
  Rozejrzyjcie się wokół i co widzicie? Religie, które oddają hołd nowym bogom, o których nigdy nie słyszano. Religie oparte na fantastyce naukowej stanowiące bezsens i pozbawione treści. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale wiele osób uważa, że reprezentują one niebiańskie królestwo Mojego Ojca.
  Strzeżcie się teraz, gdyż żyjecie w świecie fantazji.
  Żadne z tych metafizycznych przekonań nie reprezentuje prawdy.
  Każde nauczanie, które uczy was stawiania siebie samego ponad wszystkim jest nauczaniem pochodzącym od szatana.
  Nie słuchajcie tego. Odwróćcie się od tego okrutnego oszustwa.
  Ci, którzy szukają fałszywych bogów i poświęcają swoje życie na ubóstwianie fałszywych bogów są dla Mnie straceni.
  Jeśli się nie zatrzymacie i nie zaczniecie się modlić do Mnie o przewodnictwo, nie będę mógł was zbawić.”
  http://paruzja.info/2012.03.07_15-40.php
  ——
  http://teologia.wyklady.org/wyklad/1021_obraz-boga-i-czlowieka-w-new-age.html

  Kiedyś wklejałam tutaj informacje o tym :
  http://wt.uni.opole.pl/patriarchowie-i-mistrzowie-zen/
  http://wt.uni.opole.pl/mistyka-islamu/

  Wkleiłam to wszystko,aby pokazać GDZIE ZMIERZAMY!!!
  Nie pytaj świata dokąd zmierza,
  Bo nie daj Boże prawdę powie.
  Miast pytać, z paciorków pacierza,
  Ułóż modlitwę za jej zdrowie.

  Co ma przeminąć, to przeminie…
  A co ma zranić do krwi zrani…
  Piotr rzekł:
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Dokąd zmierzasz Panie?
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Dokąd zmierzasz Panie?

  O cel i sens, nie pytaj świata,
  Choć wie co będzie i co było,
  Miast pytać pomódl się za lato
  I za pachnącą chlebem miłość.

  Co ma przeminąć, to przeminie…
  A co ma zranić do krwi zrani…
  Piotr rzekł:
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Quo Vadis Domine,
  Dokąd zmierzasz Panie?…

  Polubione przez 1 osoba

 11. Ohyda spustoszenia postępuje !
  Ze względu na ważność kopiuje całość;

  Społeczności Base przygotowują pierwsze „ekumeniczne masy” z luteranami w Rzymie

  Jest pośpiech. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy katastrofy, która miała wiary chrześcijańskiej tzw „reform” luteranie, widzieliśmy, stuknij, aby włączyć wszystko Kościół powiedział to dramat i jego odpowiedzialność archiherético i „świętować” data w trybie „wszystkiego najlepszego”.

  Ale nie chodziło o dobre słowa ani o „dyplomatyczne” podejście. W ostatnim komunikacie Watykanu i Federacji Kościołów Luterańskich mogliśmy już zobaczyć, że celem była Msza, aby Ofiara Ołtarza była wspólną ceremonią dla obu.

  I, jak mówimy, nie ma pośpiechu: sugestia, że ​​organizacja zebrała zawsze gotowy do wszelkiego rodzaju innowacji liturgicznych i doktrynalnych, pod warunkiem, że nie pamiętam, w ogóle to, co było do tej pory, zwraca Społeczności bazowej.

  Wydaje się, że, nieoficjalnie, te wspólnoty i bliźniacze organizacje Somos Iglesia zostały poproszone z najwyższych szczebli, aby zaczęły organizować pierwsze „eksperymenty” wspólnej celebracji eucharystycznej z luteranami.

  Nie należy mówić, że Base Community nie miały czasu na przyjęcie „nieformalnego” zaproszenia, publikując notatkę o potrzebie zaprojektowania i oferowania „Mszy ekumenicznych”, na które zaproszeni są nasi bracia rozdzieleni.

  +++++++++++++ A z tym, że od tego 5 listopada, społeczności katolickie i do wzięcia udziału w „obiad Celebration” w kościele luterańskim w Rzymie Via Sicilia, diecezji św.

  „Dlatego my (społeczności bazowe) […] przyjdą tutaj, do kościoła, wdzięczny za gościnę, aby w pełni uczestniczyć w uroczystości, biorąc ze sobą chleb i pijąc wino przygotowane przy stole Pańskim”, mówią w notatka upubliczniona. „Przyjmujemy tę odpowiedzialną decyzję ze spokojem, przekonani, że jest to część nieodwracalnej ścieżki, która poprowadzi nasze Kościoły do ​​zjednoczenia w pełnej teologicznej pacyfikacji i do wspólnej pracy i zjednoczenia”.

  A liturgiczne „innowacja” są wystarczająco fakty katolicy przez wiele dziesięcioleci, co nie jest do paniki jednak, że słowo „nieodwracalne” i fakt, niespotykane do tej pory, że tym razem odpowiedzieć na zaproszenie przyjazdu Santa Marta, choć nieoficjalna, i która zostanie przeprowadzona w rzut kamieniem od San Pedro.

  „Motus w cienkiej velocior”: procesy są przyspieszane jak dotrą do ich zawarcia, i to nagłe zbliżenie z protestanckiej wyznań jest sucendiendo szybciej, obawiam się, niż zwykli katolicy mogą strawić, po tylu wiekach rozważa Luter jednym z najgorszych herezjarchów w historii

  https://infovaticana.com/2017/11/04/las-comunidades-base-preparan-las-primeras-misas-ecumenicas-luteranos-roma/

  Polubienie

  • NA SIŁĘ narzucają nam swoja wolę,swoje widzi mi się.NISZCZĄ NARODY.
   Jak dla mnie,to jest to jawne usuwanie PAŃSTW NARODOWYCH.
   Mało tego,oni chcą abyśmy zmienili swoją mentalność i swoją religię.Przybysze nam narzucają,a ci,co maja obowiązek nas bronić,to nas wydaja w ręce obcych.Niesamowita perfidia.W takim razie,to nie my wybieramy kogoś,kto ma nas reprezentować,a oni nam ustalają,jakie reguły wchodzą w grę.Synagoga szatana podpisująca się jako ci,co wierzą w Chrystusa.Na każdym kroku nas okłamują,narzucając wszystko,już wszystko,co sprzeciwia się Bogu Trójjedynemu.Te studia o których mówi,to psychologia ,manipulowanie przy Słowie Bożym,manipulowanie naszymi wartościami i naszymi umysłami.To są czarownicy,new age.OKULTYZM pełną gębą.

   Polubienie

 12. Posłuchajcie,mój Biskup powiedział księżom,że Luter przed śmiercią się nawrócił,dlatego księża nie mający wiedzy wierzą swoim hierarchom.Nogi się pode mną uginają,jak słyszę takie wypowiedzi.W takim razie możemy się spodziewać,że wyniosą go na ołtarze.

  Kochani księża,jeśli czytacie tego bloga,to proszę rzućcie na to okiem :
  http://www.bibula.com/?p=91109

  Polubienie

 13. Słuchajcie byłem dzisiaj na Mszy Świętej w swojej parafii bo zwykle chodzę gdzie indziej i z ambony Ksiądz piał nad Frankiem i wspominał o ostatniej encyklice, ze wzbudzila wiele kontrowersji i ze Franek, że chce pomóc ludziom odnaleźć się w kościele. Ze chce dać nadzieje ludziom, którzy zbładzili. Aż kreciałem głową ze zdumienia jak można być takim obludnikiem i mówić ludziom takie brednie i wybielanie grzech cudzołustwa. Ja znam tego kaplana, przejrzałem go na wylot. Uważam że został on zainstalowany w mojej parafii aby zwiezc tych wszystkich, ktorzy uważają się za wierzących i podazajana fałszywymi nauczycielem, by wybielic brudy w których się taplają ale nie chcą z nich wyjść aby nie grzeszyc juz więcej. Miałem zamiar aż pójść na zakrystii Iza pytać dlaczego tak oszukuje ludzi z ambony. Nie zrobiłem jednak tego ale myślę że to kwestia czasu aż mnie trafi szlag podczas Mszy i powiem to na głos w Kościele. Naprawdę niewiele już brakuje abym to zrobił. Czas na świadectwo nas, którzy znają prawde.
  @Wieś
  Bardzo proszę Wiesiu przytoczyć to Orędzie, w którym mowa o fałszywych nauczycielach w Kościele Chrystusowi. Bóg zapłać!!!

  Polubienie

  • Moher rozumiem cię aż nadto dobrze i uczucia jakie tobą targają, gdy słyszy się takie rzeczy, ale proszę nie ściągaj na siebie niepotrzebnie przekleństwa.
   Nawet wobec siebie nie powinniśmy mówić, że może” nas szlag trafić” .
   Przeczytaj książkę ks. Gabriele Amortha -” Spotkałem szatana” – zrozumiesz jakie konsekwencje, wypowiedziane nawet nieświadomie, może to spowodować.

   Polubienie

   • @Moher,
    @Beata ma rację,my też mamy to tutaj powiedziane.Również Cie rozumiem,bo sama jestem porządnie targana wewnątrz,gdy się z tym stykam,a stykam się od kilku lat w moim mieście.Przeczytaj proszę :
    http://jezusdoludzkosci.pl/2014-02-27-14-48-matka-zbawienia-milosc-i-tylko-milosc-pochodzi-od-boga-nienawisc-pochodzi-jedynie-od-szatana-nic-posredniego-nie-istnieje

    Nasza wolna wola jest słabsza niż moc szatana,dlatego szczególnie w tym czasie wykorzystuje on nasze emocje.

    Polubienie

   • Słusznie zauważyłyście @Wiesia, @Beata, ze nie powinienem tak mowic, ze mnie trafi szlag, ale to mnie boli i jeszcze bardziej mnie boli, że ci, którym starałem sie cos powiedzieć na ten temat nie słuchali i idą prosto w zamęt a w konsekwencji na zatracenie. Łłkają jak kijanki idee fałszywego miłosierdzia i tego co im podsuwają fałszywi nauczyciele. Nikt nie rozeznaje Prawdy poprzez to co zostało nam dane w Piśmie Swiętym. Tak naprawdę nie znają oni wogóle Pana Jezusa bo nie znają Jego Słów, tylko im się wydaje, że Go znają. Nie wierzę już i nie mam złudzeń, że Polska zostanie skąpana we krwi swoich dzieci, dopiero wtedy reszta, która ocaleje, przylgnie do Chrystusa Króla i odnajdzie Plan Boży przygotowany dla maszego Narodu. Już to kiedyś mówiłem ale wcale mi ich nie żal. Bo słyszeli a nie usłyszeli i nie chceili usłuchać, patrzyli a nie widzieli i nie chcieli widzieć dlatego, ze ich serce stwardniało a co za tym idzie twarde serce nie potrafiło przyjąć Darów Ducha Swiętego bo to niemożliwe, poprzez objawienia, które Pan Jezus dał Ostatniemu Prorokowi na czasy ostateczne, Marii Bożego Miłosierdzia. Czy oni stali się jak dzieci? Nie!!! i nie chcą się stać! Wszystko myślenie oddali pod przewodnictwo duchownym i teologom żle ukształtowanym przez 50 lat od kiedy Matka Kościół jest infiltrowany z wewnątrz.
    Tak samo jest obecnie jak i wtedy kiedy powiedziano Jezusowi o liście rozwodowym i a Ten odniósł sie do tego faktu: „przez zatwardziałość serc waszych Mojżesz dał list Rozwodowy”.

    Mam nadzieje, maleńką ale jednak mam, że się obudzą. Jeśli nie to czeka nas marny los pod ręką fałszywego poroka i jego zwierzchnika antychrysta.
    Nie mamy innej, potężniejszej Broni do Walki jak żarliwa modlitwa, a więc
    Nie ustawajcie w Modlitwie!
    Powtórek nie będzie!

    Polubienie

   • Zauważyłam,że kiedy pokazuję coś,co się dzieje ,to zaraz jestem atakowana,że jestem niemiłosierna,pełna pychy i wywołuje się we mnie poczucie winy,że coś ukazuję.Wtedy to szatan odwraca na lewą stronę.Kiedy nie zmilczę,a zaczynam tłumaczyć,co miałam na myśli,to z jeszcze większym impetem obrywam,jako ta winna,która się tłumaczy.Wtedy powinnam szybko zacząć się modlić,aby nie ulec pokusie wdawania się w dalsze dyskusje.To jest ulubiona zabawa złego ducha,który wykorzystuje naszą wolną wolę,gdy ulegamy pokusie.Mamy o tym tutaj :
    http://paruzja.info/2014.10.26_23-10.php

    Aby nie ulec tzw. zaczadzeniu,to jedynie stosowanie się do wskazówek Pana Boga nas uratuje,gdy o tym zapominamy,to sami zostajemy zarażeni.

    Polubienie

  • „Musicie zrozumieć, że Moje Nauczanie jest takie samo, jak było zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię, +++muszą być uważnie obserwowani. Jeśli głoszą Moje Słowo, są ze Światła. +++Kiedy dostrzegacie, że Moje Nauczanie jest zmieniane w jakikolwiek sposób, który wydaje się wam dziwny, odejdźcie. Nie słuchajcie. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby celowo wypaczyć Moje Nauczanie, prowadząc was na złą drogę i wprowadzając wśród was zamieszanie.

   +++Jakakolwiek doktryna, która nie wywodzi się z Pisma Świętego i która twierdzi, że głosi prawdę, jest kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest to poważny atak na Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
   Fałszywy mesjasz
   Ci fałszywi nauczyciele zaczną się wkrótce pokazywać na całym świecie.+++ Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą wrażenie na Moich dzieciach do takiego stopnia, że nawet Moi prawdziwi wyznawcy uwierzą, że mają szczególne Boskie moce. ”
   http://jezusdoludzkosci.pl/2010-12-25-10-20-falszywi-nauczyciele-i-prorocy
   ===
   „Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Wkrótce potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła zostanie zbezczeszczony, +++++zbiorą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i wymyślą nowe sekty +ekumeniczne, co doprowadzi do publicznej deklaracji zaprzeczającej istnieniu Piekła. Następnie, działając na opak, dokładnie w przeciwnym kierunku do Prawdy, powiedzą wszystkim wiernym, że grzech jest pojęciem względnym i że z powodu grzechu pierworodnego, nie jest możliwe, aby go uniknąć. W związku z tym powiedzą wam, że nie ma się o co martwić. Grzech sam w sobie zostanie przedefiniowany. Kiedy tak się stanie, całe wyczucie moralności zaniknie. Gdy moralność nie będzie uważana za ważną, wówczas grzech stanie się powszechny. Grzech będzie się rozprzestrzeniał, eskalował, aż społeczeństwo się rozpadnie, a dla tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi – prawdziwemu Kościołowi – będzie to przerażający widok do oglądania.
   Ludzie będą chwalili się grzechem, otwarcie obnosili ze swoim brakiem moralności, a nowa światowa religia będzie dyktować, że grzech nigdy was nie powstrzyma ani nie zniszczy w Oczach Boga. Ten bóg, o którym będą mówili, to będzie szatan, ale oni nigdy tego wam nie powiedzą.”
   http://jezusdoludzkosci.pl/2014-04-04-23-20-doprowadza-miliony-katolikow-do-powaznego-bledu-a-moje-koscioly-utraca-swoja-swietosc
   ===
   „Wielu fałszywych proroków przenika do Moich wyznawców w każdym zakątku. To spowoduje nie tylko zamieszanie, ale odciągną oni też wiele dzieci Bożych ode Mnie. +++Gdy nadal będziecie odrzucani przez różne grupy w obrębie Mojego Kościoła, oni będą Mi się przeciwstawiać, oświadczając, że przeciwnie, to ci drudzy, samozwańczy prorocy, przynoszą Prawdę ludzkości….
   Najpierw Moje święte Słowo zostanie odrzucone.
   Następnie Mój ostatni prorok zostanie zdradzony w Obecności Mojej Najświętszej Eucharystii. Ty, Moja córko, zostaniesz ogłoszona oszustką przez jednego z fałszywych proroków, który zrobi to w Kościele katolickim przed Moim tabernakulum.

   +++++Ich bluźniercze słowa będą popierane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.

   W tym czasie pojawi się wielu fałszywych proroków, aby ich głos zagłuszył Mój. Wtedy jeden spośród nich będzie próbował cię zniszczyć.”
   http://jezusdoludzkosci.pl/2012-12-07-18-45-falszywy-prorok-juz-planuje-w-jaki-sposob-przejmie-urzedy-w-kosciele-katolickim
   ===
   Niech Dobry Bóg Trójjedyny ma nas w Swojej opiece.Amen.

   Polubienie

 14. Turyn 21.09.2017

  https://i1.wp.com/veritas-vincit-international.org/wp-content/uploads/2017/09/ecumenical-mass.jpg?resize=870%2C582&ssl=1

  Grupa „Spezzare il pane” („Łamanie chleba”) w archidiecezji Turyn, we Włoszech, oficjalnie rozpoczęła obchody „ekumenicznych mas”, w których komunia święta jest rozdawana katolikom i niekatolikom.

  Na czele grupy stoi katolicki ksiądz Ojciec Fredo Oliviero, apologeta do spraw nielegalnej imigracji, który ma poparcie swego arcybiskupa, prałata Cesare Nosiglia. Praktyka grupy rozpowszechniania Komunii Świętej wśród niekatolików jest otwarcie promowana w gazecie Archidiecezji Turynskiej „La Voce e il Tempo”.

  Wśród członków grupy są „katolicy”, anglikanie, baptyści, waldensi i luteranie. Gromadzą się raz w miesiącu w jednym ze swoich kościołów, gdzie celebrują „Eucharystię” według odpowiednich denominacji, rozdając komunię wszystkim.

  Zwyczajowo przyjmuje się, że raz w miesiącu grupa spotyka się w kościele katolickim, luterańskim, waldenskim lub baptystycznym, aby dzielić się „Eucharystią”, uczestniczyć w nabożeństwie lub odprawiać Mszę św. Zgodnie z liturgią Kościoła przyjmującego. Według ks. Fredo, ekumeniczna ceremonia zastępuje „na pierwszym planie tożsamość chrześcijan w odniesieniu do przynależności do określonego Kościoła”. Powiedział również, że praktyka rozprzestrzenia się również w innych miastach we Włoszech.

  Kościół katolicki naucza, że ​​niekatolicy mogą nie przyjmować Komunii, ponieważ nie podzielają naszej wiary w doktrynę transsubstancjacji eucharystycznej. Według transsubstancjacji chleb i wino faktycznie przemieniają się w rzeczywiste ciało, krew, duszę i boskość Chrystusa, pozostawiając jedynie pozór chleba i wina.

  Wydaje się, że wydarzenia te potwierdzają różne renomowane proroctwa w ostatnim czasie, które przewidują powstanie fałszywego kościoła w czasach ostatecznych, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa. Ten fałszywy kościół, zgodnie z proroctwem, będzie promował fałszywą „mszę ekumeniczną”, która zaprze się prawdziwej obecności Jezusa. Te proroctwa są również wspierane przez świadectwo zmarłego Gabriela Amortha, byłego głównego egzorcysty z Rzymu, który powiedział, że Ojciec Pio powiedział mu, że trzecia tajemnica Fatimy odnosi się do fałszywego kościoła, który powstanie w czasach ostatecznych.

  Nie musi mieć „jednej myśli” o Eucharystii

  W artykule napisanym przez Założyciela Breaking Bread Fr. Fredo Olivero w maju ubiegłego roku w oficjalnej gazecie i stronie internetowej Archidiecezji Turynskiej powiedział, że uczestnicy Mszy Ekumenicznej nie muszą mieć „jednej myśli” o Eucharystii: „Nie jest to wymagane, aby żyć razem z tym wydarzeniem, trzymać się „jednej myśli” o Eucharystii, ale raczej szanować wszystkich za myśl o każdej z nich „.

  Podał także wątpliwość w Doktrynę przeistoczenia Kościoła katolickiego, mówiąc: „Ani Jezus, ani Paweł nie wyjaśniali” jak „tej obecności [w Eucharystii], więc dlaczego mielibyśmy to czynić?”

  Eucharystyczne „interpretacje” nie są częścią Ewangelii?

  Oprócz wsparcia ze strony biskupa, ks. Fredo podobnie twierdzi, że Papież Franciszek popiera tę koncepcję „Mszy ekumenicznej”. W tym samym artykule w gazecie archidiecezjalnej w Turynie ks. Fredo wspomina wizytę papieża Franciszka w dniu 22 czerwca 2015 r. W Turynie we Włoszech. Papież Franciszek został pierwszym papieżem w historii, który odwiedził waldenski kościół ewangelicki, a podczas tej wyprawy prosił waldenskich chrześcijan o przebaczenie za ich „prześladowanie” z Kościoła katolickiego.

  Fr. Fredo wspomina, że ​​przy okazji papieskiej wizyty papież Franciszek nie zaprzeczył ani nie wyparł się punktu widzenia podniesionego przez moderatora, Eugeniusza Bernardiniego, który wskazał, że różne „interpretacje” Eucharystii nie były częścią Ewangelii. Fr. Fredo cytuje Bernardiniego, który następnie powiedział w obecności ministrów papieża i Waldensjana oraz chrześcijan:

  Wśród rzeczy, które nas łączy, są słowa, które Jezus dał z okazji ostatniej wieczerzy: „Ja jestem chlebem … i winem”. Interpretacje tych słów różnią się między kościołami i wewnątrz każdego z nich. Ale to, co jednoczy chrześcijan zgromadzonych przy stole Jezusa, to chleb i wino, które On nam ofiarowuje i Jego słowa, a nie nasze interpretacje, które nie są częścią Ewangelii.

  Powiedział, że w przeciwieństwie do poprzednich papieży, którzy „dokładnie rozwiązali kwestię [o obecności eucharystycznej]”, papież Franciszek przyznał, że nie może rozwiązać problemu samej Eucharystii, ponieważ przeniósł Kościół z autorytarnego modelu decyzyjnego, do więcej modelu „synodalnego”.

  https://veritas-vincit-international.org/2017/09/21/catholics-and-non-catholics-receive-communion-together-in-ecumenical-mass-promoted-by-turin-archdiocese/

  Polubienie

 15. @ Moher, Wiesia, blogowicze

  kiedyś Wiesia pisała o zmienionym Kredo.
  Potem niektórzy zarzucili nam, że źródło, które wtedy zostało podane, może być , nazwę to tak – źródłem drugiej wrogiej strony.
  Dziś wiem, że to nieprawda. To co zostało podane wtedy o Kredo było prawdziwe, więcej stronę prowadzą osoby wierne nauczaniu Chrystusa.

  Ostatnio stało się coś naprawdę zatrważającego, polskie portale jeszcze milczą, ale zagraniczne blogi – ludzie widza, że zbliżamy się do punktu krytycznego.

  O co chodzi, chodzi o fakt Przeistoczenia .
  Podam krótki fragment z holenderskiej strony, a dłuższą informację odnalazłam na jednym z blogów, na którym osoba pisała ze strony, której swego czasu zarzucono, że może być pisana celowo aby wprowadzić zamęt.

  W dniu 28 października Tosatti napisał na swoim blogu :

  Nie mogę pomóc, przynosząc przypomnienie hasła, że ​​został wysłany przez znajomego, choć było kilka miesięcy temu. Został on stworzony przez cenionego frank lekenliturgist Andrea Grillo, który zgodnie z tym co mówią mi, bierze udział w wysiłkach na rzecz stworzenia ekumeniczną mszę.

  Komentarz jest:

  „Przeistoczeniem nie dogmat, a jako wyjaśnienie [Eucharystii] ma swoje ograniczenia. To idzie przeciwko metafizyce, na przykład. ”

  https://restkerk.net/2017/10/31/geruchten-zijn-nu-bevestigd-er-wordt-wel-degelijk-gewerkt-aan-een-oecumenische-mis-transsubstantiatie-is-geen-dogma/

  A teraz ta informacja – jest jasna, nawet tłumaczona translatorem:

  Drogi Tosatti, tym razem napiszę do ciebie, żeby się nie śmiać. Nie jestem po prostu cichy, nie jestem już zaskoczony niczym w tym pontyfikacie; tym razem się boję. Przyspieszenie tych ostatnich dni jest uderzające, jakbyśmy musieli stawić czoła pilnemu terminowi i nie chcieliśmy marnować czasu na „przypuszczenia” do dyplomatycznego glicerolu. Po wstępnej dwuznacznej interpretacji przeszliśmy do czegoś, co nie wymaga już interpretacji, są wypowiedziami wojny na temat wiary katolickiej, Jezusa Chrystusa, Niepokalanego Poczęcia. Najpierw wyrazy szacunku dla Lutra (ostatnia jest konferencja Biskupa Bruno Fortego z 30 października), a następnie oświadczenia papieża (Andrea Grillo) ulubionego teologa, który wyjaśnia (bez zaprzeczania ze strony Stolicy Apostolskiej), że ” transsubstancjacja nie jest dogmatem „(patrz Stilum Curiae), a następnie zaskakującą i niepokojącą publiczną korektą Papieża na karcie. Sarah, wreszcie konferencja na temat zbliżenia między Kościołem a masonerią (12 listopada w Syrakuzach, z wielkimi mistrzami, prałatem i biskupem Noto), którego plakat jest niepokojącym Chrystusem z kompasem w ręku. Z pewnością po ekstrawersji na temat zbliżenia z braćmi kardynalnymi masońskimi. Ravasi, nie powinieneś się dziwić, ale Ravasi jest Ravasi, kiedy nie mówi po aramejsku i starożytnej grece, można go zrozumieć nawet nie rozumiejąc …

  Ale teraz boję się szczególnie o zbliżającą się sekwencję wydarzeń; jakbyśmy byli bliscy wygaśnięcia (wizji Leona XIII? Proroctwa z La Salette? z Santa Brigida? Matki Bożej z Akity z San Vincenzo Ferrera …). Czego więc możemy się spodziewać po następnym ruchu? Czy możemy sobie wyobrazić, że następnym „zbliżeniem” jest kuszący wąż Genesis, który będzie musiał przeprosić „usprawiedliwianie” swoich „dobrych intencji”, aby przynieść wiedzę Adamowi i Ewie? Czy wyrzekniecie się S. Michele Arcangelo za to, że go wyrzucili? Czy możesz poprosić Marię Santissimę, by przeprosiła za zmiażdżenie głowy? A może poprosić Jezusa, aby to uczynił, aby nie dać się skusić na pustyni, otwierając się na wielokulturowy i pluralistyczny dialog korzystny dla obu stron?

  Drogi Tosati, ona w to nie uwierzy, zaczynam się naprawdę bać. Powróciłem do czytania egzorcyzmów modlitewnych u św. Michała Archanioła, napisanych przez Leona XIII (recytowany po Mszy Świętej do 1964 r., Następnie niewytłumaczalnie „usunięty”). Zastanawiam się, czy będę w stanie zareagować bez pomocy mojego Świętego Rzymsko-Katolickiego Kościoła Apostolskiego, zamiast coraz bardziej odczuwać go w odniesieniu do Ewangelii i Prawdy, której nauczałem. Kardynałowie i biskupi, którzy wciąż wierzą w Prawdę Chrystusa, muszą coś od razu zrobić! Obawiam się, że jesteśmy w tym czasie, drogi Tosatti. Duży, ale przerażony kawałek …

  Stilum Curiae, Marco Tosatti, 29 października 2017 r

  Polubienie

 16. A tu macie ogłoszenie i potwierdzenie owej konferencji wspomnianej we wcześniejszej informacji do Marco Tossatiego – ze strony masonerii !!
  Zdrajcy, ilu ich w Stolicy Piotrowej !!! ?

  Wielki Wschód Włoch zorganizował 12 września kongres pt. „Kościół i masoneria” w Syrakuzach. Tak blisko, tak daleko? Została ogłoszona obecność biskupa Noto, prałata Antonio Staglianò i prałata Maurizio Aliotta, szefa studia Theologico San Paolo z Katanii, byłego członka Prezydium Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego i jego sekretarza krajowego. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10 w Saloon Show Pałacu Senatu. Prace otworzy Alessandro Spicuglia, czcigodny mistrz logosu Archimedesa i przewodniczący Circassian Board of Sicily Antonino Recca. Moderuje Elio Cappuccio, prezes Sycylijskiego Kolegium Filozoficznego. Wśród mówców, arcybiskup Staglianò, biskup Alliotta i dwóch wielkich mistrzów dodał Sergio Rosso i Santi Fedele

  http://www.grandeoriente.it/chiesa-massoneria-cosi-vicini-cosi-lontani-convegno-12-novembre-siracusa/

  Polubienie

 17. http://www.torun.vassula.pl/oredzia/oredzia.php?z=66

  cyt.

  ;Powiedz Moim pasterzom, niech
  otworzą oczy i uszy na Moje zaniepokojone wezwania, bo wkrótce zostaną
  zmuszeni do spożywania i picia trucizny.

  Wezwijcie wasze wspólnoty i przygotujcie je do czuwania na modlitwie i
  poście. Szatan nadchodzi, aby każdego wystawić na próbę. Przychodzi
  zmusić was do ucieczki i podzielić. Zbliża się do Mojego Tronu, do
  Mojego Tabernakulum, aby sprzedać Moją Krew i usunąć Moją Nieustanną
  Ofiarę.1269

  Ludu Mój… Dziedzictwo Moje… do ciebie wołam: kapłani i słudzy
  Mojego Ołtarza, wy, którzy podnosicie Mnie każdego dnia, nigdy Mnie
  nie opuszczajcie, nigdy Mnie nie sprzedajcie…1270;

  Od objawień Vassuli Ryden dojrzało kolejne pokolenie.

  Ci którzy nie znają objawien Vassuli zostali ostrzeżeni przez K P.

  Polubienie

  • Jest tu wyjaśniona sprawa tzw.”starszych braci w Wierze”.Myślę,że to wyjaśnienie wypowiedzi Św.Jana Pawła II w końcu zamknie usta tym,którzy go tak atakują.
   Natomiast słowa ks.prof.Chrostowskiego na temat prezydenta tyczą się prezydenta Kwaśniewskiego.Jest to wykład z tamtych lat.Jestem bardzo wdzięczna za ten wykład księdzu Chrostowskiemu .
   Niech Matka Najświętsza otoczy go Swoim płaszczem.Amen.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s